Завідувач кафедри управління та адміністрування ІФННІМ

Алексеєнко Людмила Михайлівна

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 301
E-mail: l.alekseienko@tneu.edu.ua


Кафедра управління та адміністрування ІФННІМ

Історія створення кафедри обліку та фінансів Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету розпочинається з 1998 року.  За весь період своєї діяльності кафедра мала кілька поділів та реорганізацій, у результаті яких утворювалися інші кафедри.Випускова кафедра обліку та фінансів створена відповідно до наказу №349 «Про об’єднання кафедр у Івано-Франківському інституті менеджменту» від 08.07.2011 року для підготовки фахівців зі спеціальності «Фінанси і кредит» та «Облік і аудит» під керівництвом д.е.н., проф. Алексеєнко Л. М.

Кафедра значну увагу приділяє практичній підготовці бакалаврів та магістрів. Це забезпечується плідним співробітництвом з такими установами, зокрема як Фіскальна служба, Державна казначейська служба України, Державна фінансова інспекція та фінансовими Департаментами Івано-Франківської ОДА, громадськими організаціями економічного спрямування, а також з відомими підприємствами, з якими щороку проводяться круглі столи, Дні відкритих дверей, конкурси, співбесіди, тренінги для закріплення теоретичних, а також підвищення практичних навичок та працевлаштування студентів і випускників.

Діяльність кафедри обліку та фінансів ІФННІМ ТНЕУ спрямована на підготовку фахівців, здатних вирішувати завдання у сфері державних і корпоративних фінансів, страхування, банківської справи, володіючих знаннями і навичками у сфері ведення бухгалтерського обліку та оподаткування, складання фінансової звітності тощо.

Кафедра є випусковою за спеціальностями:

071 Облік і оподаткування;

072 Фінанси, банківська справа і страхування.

Нині працівники кафедри забезпечують викладання понад 90 навчальних дисциплін. Практична підготовка студентів побудована на принципах безперервності та послідовності засвоєння ними необхідного обсягу практичних знань, набуття вмінь та навичок.

Головним завданням кафедри обліку та фінансів ІФННІМ ТНЕУ є формування фахівців високої кваліфікації в галузі обліку і фінансів, що є можливим лише за умови забезпечення високого науково-теоретичного, методичного і професійного рівня викладання та інноваційного супроводу навчального процесу.


Професорсько-викладацький колектив

Вакун Оксана Володимирівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 301
E-mail: vakyn.o@gmail.com


Данилишин Володимир Іванович

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 301
E-mail: danylyshynvi@gmail.com


Дмитришин Марта Василівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 301
E-mail: martadmytryshyn@hotmail.com


Ляхович Галина Іванівна

Посада: доцент, директор Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту ТНЕУ
Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління
Наукове звання: доцент, заслужений працівник освіти України

Контакти:
Tелефон/факс: (0342) 75 42 08
E-mail: rokcoljana@ukr.net
Кабінет: 428
 


Рудейчук Світлана Володимирівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 301
E-mail: malarchuk-s@rambler.ru


Синиця Світлана Михайлівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:

Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 428
E-mail: synytsia.svetlana@gmail.com


Стефанків Оксана Михайлівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 301
E-mail: oksana_stefankiv@ukr.net


Фурса Тетяна Петрівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 301
E-mail: f_tanja79@ukr.net


Зарудна Наталія Ярославівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 301
E-mail: n.zarudna@tneu.edu.ua


Данилюк Марія Миколаївна

Посада: викладач 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 301
E-mail: malculum@ukr.net 


Бурак Людмила Степанівна

Посада: лаборант кафедри обліку та фінансів

Контакти:
Телефон: (0342) 75 46 22
Кабінет: 301
E-mail: lyudaburak@gmail.com