Завідувач кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін НННІЕМ

Румянцева Галина Іванівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Електронна пошта: rgi305@mail.ru
Телефон:(03344)32272
Кабінет:Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін НННІЕМ

Створена на початку 2007 року, кафедра загальноекономічних і гуманітарних дисциплін є найдавнішою з-поміж кафедр НННІЕМ. 

За час існування кафедри її працівниками було видано понад 150 наукових праць, з них за останній рік – 17. Зокрема, науково-педагогічні працівники кафедри ЗЕГД – автори трьох монографій, шести навчальних посібників, одного підручника.

Члени кафедри працюють над підготовкою наукових статей, навчально-методичних матеріалів, монографій, посібників і підручників з економічних і гуманітарних дисциплін. З метою підвищення якості викладання дисциплін, працівники кафедри підвищують свою кваліфікацію  в провідних ВНЗ України, беруть активну участь у роботі вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференцій.

Одним із основних завдань кафедри є підвищення рівня навчально-виховного процесу відповідно до вимог сучасної освіти та науки. Постійно ведеться робота щодо застосування нових інтерактивних технологій в організації різних видів навчальних занять. Це сприяє формуванню необхідного рівня теоретичних знань, практичних умінь і навиків, підготовленості студентів до самостійної професійної діяльності.

Контакти:

Адреса: бульвар Шевченка 29,  м. Нововолинськ
Зовнішній телефон: (03344) 3-21-10
Внутрішній телефон: 28-221#


Професорсько-викладацький колектив

Чорний Роман Степанович

Посада: директор НННІЕМ, професор кафедри
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 
Контакти: 

E-mail: Kaf ZEGD@gmail.comВнутрішній телефон: 28-215#
Кабінет:


Чорна Неля Петрівна

Посада: професор кафедри
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 
Контакти: 
Адреса: бульвар Шевченка 29,  м. Нововолинськ
Зовнішній телефон: (03344)32272
E-mail: n.chorna@tneu.edu.ua
Кабінет:


Мех Ярослав Васильович

Посада: профессор кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: професор
 
Контакти: 

E-mail: Kaf ZEGD@gmail.com
Внутрішній телефон: 28-215#
Кабінет:


Гудзь Наталія Василівна

Посада: доцент кафедри
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
  
Контакти:
Адреса: бульвар Шевченка 29, м. Нововолинськ
Зовнішній телефон: (03344)32272
E-mail: n.hudz@tneu.edu.ua


Костецький Ярослав Іванович

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
  
Контакти:
Адреса: бульвар Шевченка 29, м. Нововолинськ
Зовнішній телефон: (03344)32272
E-mail: kfstat@tneu.edu.ua


Литвин Анатолій Пантелійович

Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат соціологічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
E-mail: Kaf ZEGD@gmail.com
Внутрішній телефон: 28-215#
Кабінет:
 


Римар Ольга Григорівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Адреса: бульвар Шевченка 29,  м. Нововолинськ
Зовнішній телефон: (03344)32272
Внутрішній телефон:
Е-mail: helga-06@ukr.net


Ронська Ольга Григорівна

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене  звання:

Контакти:
E-mail: rov2701@ukr.net
Адреса: бульвар Шевченка 29, м. Нововолинськ
Зовнішній телефон: (03344)32272
Внутрішній телефон:


Кравчук Наталія Олегівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:

E-mail: Kaf ZEGD@gmail.com
Внутрішній телефон: 28-215#
Кабінет:


Мельник Віктор Вікторович

Посада: старший викладач 
Науковий ступінь: кандидат богословя
Вченене звання:
 
Контакти: 

E-mail:  Kaf ZEGD@gmail.com
Внутрішній телефон: 28-215#
Кабінет:


Брик Михайло Мирославович

Посада: викладач кафедри
Науковий ступінь:
Вчене звання:

Контакти:
Адреса: бульвар Шевченка 29,  м. Нововолинськ
Зовнішній телефон: (03344)32272
Внутрішній телефон:
Е-mail:


Савонік Тетяна Петрівна

Посада: викладач кафедри
Науковий ступінь:
Вчене звання:

Контакти:
Адреса: бульвар Шевченка 29,  м. Нововолинськ
Зовнішній телефон: (03344)32272
Внутрішній телефон:
Е-mail:


Халіман Олена Володимирівна

Посада: викладач кафедри
Науковий ступінь:
Вчене звання:

Контакти:
Адреса: бульвар Шевченка 29,  м. Нововолинськ
Зовнішній телефон: (03344)32272
Внутрішній телефон:
Е-mail:


Бортнік Наталія Володимирівна

Посада: викладач кафедри
Науковий ступінь:
Вчене звання:

Контакти:
Адреса: бульвар Шевченка 29,  м. Нововолинськ
Зовнішній телефон: (03344) 3-21-10
Внутрішній телефон: 28-221#
Е-mail: kafedraeogd@meta.ua


Процюк Алла Віталіївна

Посада: старший лаборант


Контакти:
Адреса: бульвар Шевченка 29,  м. Нововолинськ
Зовнішній телефон: (03344) 3-21-10
Внутрішній телефон: 28-221#
Е-mail: keohd.nv[at]tneu.edu.ua


Власюк Катерина Євгенівна

Посада: старший лаборант кафедри


Контакти:
Адреса: бульвар Шевченка 29,  м. Нововолинськ
Зовнішній телефон:
Внутрішній телефон:
Е-mail:


Шепелюк Ольга Іванівна

Посада: старший лаборант


Контакти:
Адреса: бульвар Шевченка 29,  м. Нововолинськ
Зовнішній телефон: (03344) 3-21-10
Внутрішній телефон: 28-221#
Е-mail:


Фесина Мирослава Іванівна

Посада: старший лаборант без вищої освіти


Контакти:
Адреса: бульвар Шевченка 29,  м. Нововолинськ
Зовнішній телефон: (03344) 3-21-10
Внутрішній телефон: 28-221#
Е-mail: