Міжнародний Центр Культури та Розвитку

Міжнародний Центр Культури та Розвитку

 МЦКР діє в структурі Тернопільського Національного Економічного Університету, створений з метою організації роботи з питань координації та розвитку міжнародної освітньої та культурно-мистецької діяльності студентів і співробітників університету, іноземних громадян, а також осіб без громадянства, для задоволення навчально-наукових, культурних, правових, рекреаційних та інших інтересів, та реалізації інноваційних проектів із зарубіжними колегами, налагодження нових наукових і культурних відносин.


ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ МЦКР:

1.Організація заходів, спрямованих на зміцнення міжнаціональної, міжконфесійної та крос-культурної толерантності серед осіб, що навчаються та працюють у ТНЕУ, на основі принципів законності, демократичності та рівноправності.

2.Накопичення та оприлюднення інформаційних матеріалів культурного та культурологічного спрямування.

3.Пошук можливостей міжнародної співпраці у сфері розробки та координування міжрегіональних і міжнародних проектів.

4.Організація стажування студентів, викладачів ТНЕУ закордоном і сприяння їхній участі у міжнародних наукових, навчально-освітніх і культурних заходах.

5.Налагодження контактів з українськими та іноземними навчальними закладами, науково-дослідницькими центрами, осередками науки та культури, громадськими організаціями та доброчинними фондами.

6.Налагодження співпраці з органами влади, закладами освіти, установами, підприємствами, неурядовими організаціями з питань формування стратегії соціально-економічного розвитку України, її зовнішньої політики в контексті новітніх трансформацій системи міжнародних відносин;

7.Сприяння організації іншомовної підготовки зацікавлених осіб (студентів, аспірантів і докторантів, науково-педагогічних працівників тощо).

 

  


 

Адреса:

вул. Львівська, 11

Внутрішній телефон: 11000

Кабінет: 1221

Е-mail: mckr@tneu.edu.ua

Шандрук Оксана Григорівна

Посада: директор центру

Контакти:
Телефон: 11000
Кабінет: 1221
E-mail: mckr@tneu.edu.ua

Слабик Людмила Федорівна

Посада: спеціаліст 1 категорії

Контакти:
Телефон: 11000
Кабінет: 1221
E-mail: mckr@tneu.edu.ua


Глух Наталія Володимирівна

 Посада: спеціаліст 1 категорії

Контакти:
Телефон: 11000
Кабінет: 1221
E-mail: mckr@tneu.edu.ua