Декан факультету фінансів та обліку

Кізима Андрій Ярославович   

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент кафедри податків та фіскальної політики
Почесне звання: заслужений працівник освіти України

Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11, к. 11203
м. Тернопіль, 46020
Телефон: 10-195
Андрій Ярославович народився 1 серпня 1966 року. Закінчив середню школу №1 м. Тернополя. У 1983 році поступив у  Тернопільський фінансово-економічний інститут на факультет фінансів, який у 1989 році з відзнакою закінчив за спеціальністю «Ревізія і контроль» та здобув кваліфікацію економіста. З 1985 по 1987 рік проходив військову службу. До вступу в аспірантуру працював економістом науково–дослідного сектору Тернопільського фінансово-економічного інституту.
У 1989 році  зарахований на навчання в аспірантуру з відривом від виробництва за спеціальністю «Облік і аудит» у Тернопільському фінансово-економічному інституті, яку закінчив у 1992 році і захистив у грудні цього ж року у Київському національному економічному університеті кандидатську дисертацію.
З 1992 перебував на посадах викладача, старшого викладача, доцента. З 2000 року і по даний час працює доцентом кафедри податків та фіскальної політики Тернопільського національного економічного університету.
Кізима А.Я. є співавтором підручника «Податковий менеджмент» (2008 рік) з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», навчального посібника «Податковий менеджмент» (2004 рік) з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», навчального посібника «Планування та прогнозування податкових надходжень» (2005 рік), навчально-методичного посібника «Податковий менеджмент» (2002 рік); навчального посібника «Планування та прогнозування податкових надходжень» (2011 рік) з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», підручника «Налоговый менеджмент» (2014 рік).
Загальна кількість наукових та навчально-методичних праць – 102.
Навчальні курси, які викладає: податковий менеджмент.
Сфера наукових інтересів: податковий менеджмент в Україні: методологія і практика.

Заступник декана факультету фінансів та обліку

Квасниця Оксана Василівна  

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія

Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11, к. 11204а
м. Тернопіль, 46020
Телефон: 10-148

Оксана Василівна, народилася 24 листопада 1978 року у м. Золочів, Львівської області. У 1995 році закінчила із срібною медаллю Золочівську ЗОШ І-ІІІ ступенів, та  вступила до Тернопільської академії народного господарства.

У 2001 році закінчила з відзнакою Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію магістра з фінансів.

З жовтня 2001 року працювала на посаді викладача кафедри фінансів, а в жовтні 2002 році переведена на посаду викладача кафедри фінансів суб’єктів господарювання (у зв’язку з поділом кафедри). У жовтні 2003 року кафедру було перейменовано в кафедру казначейської справи ТАНГ (з липня 2005 року ТДЕУ, а з вересня 2006 року ТНЕУ). В липні 2007 року кафедру казначейської справи приєднано до кафедри фінансів, де працювала на посаді викладача кафедри фінансів ТНЕУ.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Державна фінансова підтримка малих підприємств в Україні» у Тернопільському національному економічному університеті. Із 2013 року кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

З жовтня 2013 року працювала на посаді старшого викладача кафедри фінансів Тернопільського національного економічного університету, з січня 2015 року – доцентом кафедри фінансів ТНЕУ, а з серпня 2015 року – доцентом кафедри фінансів ім. С.І. Юрія ТНЕУ, де працює і до сьогоднішнього дня. Стаж науково-педагогічної роботи – 17 років.

У 2009 р. нагороджена Грамотою за високий рівень організації навчально-виховної та індивідуальної роботи зі студентами, у 2012 р. – Грамотою за вагомий внесок у підготовку студентів-переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук.

Квасниця Оксана Василівна є автором понад 50 наукових праць з фінансової теорії та практики.

Навчальні курси, які викладає: фінанси, місцеві фінанси.

Сфера наукових інтересів: фінансова підтримка малих підприємств, місцеві фінанси в умовах децентралізації.


Заступник декана факультету фінансів та обліку

Сас Богдана Богданівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:  доцент

Контакти:
Кабінет: 11204
E-mail: b.sas@tneu.edu.ua
Телефон: 10-148Сас Богдана Богданівна, 1975 року народження, українка, освіта вища економічна. У 1996 році закінчила з відзнакою Тернопільську академію народного господарства, кредитно-економічний факультет, за спеціальністю „Фінанси і кредит”, спеціалізація «Кредит». У 1997 році закінчила з відзнакою освітньо-кваліфікаційну програму підготовки магістрів Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю «Державне управління», спеціалізація «Економіка».

Науково-педагогічну діяльність розпочала у 1997 році в Тернопільській академії народного господарства:

- з липня 1998 по липень 2001 року працювала на посаді викладача кафедри грошового обігу та кредиту;

- з липня 2001 по вересень 2001 року працювала на посаді старшого викладача кафедри грошового обігу та кредиту;

- з вересня 2001 по листопад 2003 року працювала  старшим викладачем кафедри банківських інвестицій та обліку;

- з листопада 2003 по жовтень 2006 року навчалася в аспірантурі з відривом від виробництва за державним замовленням Тернопільської академії народного господарства;

- з листопада 2006 по січень 2008 року працювала старшим викладачем кафедри банківського менеджменту та обліку;

- з січня 2008 по серпень 2019 року працювала на посаді доцента кафедри банківського менеджменту та обліку;

- з серпня 2019 року до теперішнього часу працює на посаді доцента кафедри банківського бізнесу.

У 2007 році Сас Б.Б. успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит. 17 лютого 2012 року за рішенням Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України отримала вчене звання доцента кафедри банківського менеджменту та обліку.

Сас Богдана Богданівна є автором понад 75 наукових праць з банківської та інвестиційної  діяльності.

Навчальні курси, які викладає: інвестування, проектне фінансування, банківський аудит, фінансовий облік в банках.

Сфера наукових інтересів: інвестиційна діяльність, фінансування інвестиційних проектів, банківська справа.


Факультет фінансів та обліку

  

Факультет фінансів та обліку: достойне минуле, впевнене сьогодення, успішне майбутнє!

Факультет фінансів є невід’ємною та найбільшою складовою ТНЕУ, що забезпечує навчально-виховний процес. Сьогодні на факультеті здобувають освіту 952 студенти з усіх куточків України. І це закономірно, оскільки всі спеціальності факультету зорієнтовані на підготовку фахівців у сферах державних та місцевих фінансів, фінансового менеджменту та страхування, фіскального адміністрування та митної справи тощо.

 

 

Підготовку фінансистів здійснюють три випускові кафедри ТНЕУ:

-  фінансів ім. С.І. Юрія;

-  податків та фіскальної політики;

-  фінансового менеджменту та страхування.

Навчальний процес здійснюється висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом, зокрема, 12 докторами наук, професорами та 54 кандидатами економічних наук, доцентами.

 

Випускники факультету успішно працюють: у системі органів державного управління (Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Рахункової палати України; податкових та митних підрозділах  Державної  фіскальної служби України, структурних підрозділах Пенсійного фонду України; Національного банку України, Державної казначейської служби України, Державної аудиторської служби України, державних фондів соціального страхування); об’єднаних територіальних громадах; фінансовими менеджерами підприємств малого й середнього бізнесу; банківських установах; страхових та парабанківських установах; експертами біржової діяльності, аудиторських компаніях; митно-брокерських конторах.

Сумлінні випускники, які мали досягнення в науковій діяльності продовжують навчання в аспірантурі. 

 

 

На факультеті створені усі необхідні умови для поєднання навчання з науковою діяльністю. Наукова робота розглядається як невід’ємна частина навчального процесу. Активно функціонують студентські наукові гуртки: «Фінансовий простір» «Фінансова просвіта» (координує кафедра фінансів ім. С.І. Юрія), «Фіскальний аналітик», «English speaking club» (координує кафедра податків та фіскальної політики), «Doradca finansowy» (координує кафедра фінансового менеджменту та страхування), а також кафедрою фінансового менеджменту та страхування започатковано школу моделювання фінансових рішень в межах якої функціонує Студентська Страхова Компанія «Імперія безпеки», яка активно співпрацює із страховими компаніями України. Фінансисти, які досягли високих результатів в науковій роботі, отримують рекомендації для вступу до аспірантури, працюють на посадах викладачів-стажистів і стажистів-дослідників випускових кафедр. Важливою умовою якісного функціонування факультету є студентське самоврядування, яке діє з метою створення сприятливих умов для виконання студентами своїх обов’язків та забезпечення захисту їх прав. Воно сприяє гармонійному розвитку особистостей студентів, формує у них навики майбутнього організатора, керівника. Діяльність органів студентського самоврядування на факультеті скерована на якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності.

 Студентські будні фінансистів  це не лише відмінне навчання і наукова діяльність, а й цікаве дозвілля та незабутній відпочинок. Тому студенти факультету  завжди  беруть активну  участь в різноманітних фестивалях, конкурсах, квестах, що проводяться як в університеті, так і за його межами.

     
     
     
     
     
   
      
      
     
     

Адреса факультету фінансів:

вул. Львівська, 11

46020, м. Тернопіль
Тел. (зовн.): +38 (0352) 47-50-77, тел. (внутр.): 11-754
Е-mаіlf_finance@tneu.edu.ua

Сайт: finance.tneu.edu.ua