В.о. декана соціально-гуманітарного факультету

Гомотюк Оксана Євгенівна

Вчене звання: професор
Науковий ступінь:  доктор історичних наук

Контакти:
Адреса:
Кабінет: 
Телефон: 
E-mail: o.homotiuk@tneu.edu.ua


 

Коло наукових інтересів: історичні й теоретико-методологічні проблеми розвитку документознавства та українознавства; історія української культури кін. ХІХ – поч. ХХ ст.

  

Освіта: У 1990 році закінчила історичний факультет Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка, отримавши диплом з відзнакою. Спеціальність за дипломом - «історія», кваліфікація – історик, викладач історії, спеціалізація - архівознавство.

Складові професійного росту: Викладацьку діяльність здійснює у ТНЕУ з 1 вересня 1990 року по даний час. З грудня 1994 року по вересень 1997 року навчалася в аспірантурі Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

28 серпня 1997 р. захистила дисертацію «Центральна Рада в українському державотворчому процесі (березень 1917– квітень 1918 рр.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України у Київському державному університеті імені Т.Г.Шевченка. Рішенням Атестаційної колегії від 17 жовтня 2002 року, присвоєно вчене звання доцента кафедри українознавства.

Була здобувачем відділу історичних і теоретико-методологічних проблем українознавства Національного науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 5 червня 2008 р. захистила дисертацію на тему: «Становлення і розвиток наукових засад українознавства (90-ті рр. ХІХ – перша третина ХХ ст.) на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. Упродовж 2009 – 2011 рр. працювала за сумісництвом у відділі історичних і теоретико-методологічних проблем українознавства Національного науково-дослідного інституту українознавства МОН України. У 2011 році присвоєно вчене звання професора кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства.