Теремецький Владислав Іванович

Посада: професор кафедри цивільного права і процесу
Науковий ступінь : доктор юридичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail:
Телефон: 25-29-45, 15-205
Кабінет: 318