Директор інституту

 Брич Василь Ярославович  доктор економічних наук, професор, Aкадемік Академії економічних наук


Контакти:
Телефон: (0352) 47-58-50
Внутрішні телефони: 10-041, 10-042
Кабінет:
E-mail: v.brych@tneu.edu.ua


У 1992 р. В.Я. Брич вступив до аспірантури Тернопільського інституту народного господарства, де після завершення навчання працював викладачем, старшим викладачем, доцентом. У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію «Вдосконалення механізму регулювання регіонального ринку праці». У 2000 р. вступив до докторантури Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України (м. Київ). У 2004 р. в Інституті регіональних досліджень (м. Львів) захистив докторську дисертацію «Трансформація ринку праці та її вплив на рівень життя населення».
Професор В.Я. Брич проводить значну наукову та навчально-методичну роботу, викладає фундаментальні та професійно зорієнтовані дисципліни: «Європейська інтеграція України», «Управління бізнесом», «Менеджмент персоналу», керує дипломними, магістерськими, кандидатськими та докторськими роботами. Працював у спеціалізованій вченій раді Донецького національного університету (2008–2013 рр.), спеціалізованій вченій раді Одеського державного економічного університету (2005–2008 рр.), заступником голови секції навчально-методичної комісії Міністерства освіти і науки України (2010–2012 рр.), заступником голови експертної ради з менеджменту і торгівлі МОН молоді та спорту (2010–2013 рр.), заступником голови робочої групи з розробки Стратегії розвитку туризму в Тернопільській області (2015 р.), членом спеціалізованої вченої ради Тернопільського національного економічного університету та Львівського університету бізнесу і права, є одним із розробників значної кількості регіональних програм зайнятості населення. З 2000 р. академік Академії економічних наук України. В 2006 р. очолив кафедру менеджменту Тернопільського національного економічного університету. З 2013 р. – проректор з науково-педагогічної роботи ТНЕУ.
Автор більше півтори сотні наукових робіт, у т.ч. монографій «Регулювання ринку праці: регіональні аспекти» (1997 р.), «Трудовий потенціал АПК» (2002 р.), «Регіональний ринок праці» (2003 р.), «Трансформація ринку праці та проблеми підвищення життєвого рівня населення» (2004 р.), «Трудова міграція населення регіону» (2014 р.), брав участь у написанні підручників, посібників, зокрема «Менеджмент», «Менеджмент персоналу», «Психологія управління», «Креативний менеджмент», «Організація туризму», «Туроперейтинг».
Коло наукових інтересів вченого: ринок праці, зайнятість, рівень життя, соціальна політика, менеджмент персоналу, туризм.

About the Institute

 The Education and Research Institute of Innovative Educational Technologies is an educational, scientific and cultural division of the Ternopil National Economic University. The Institute provides organizational and tutorial courses for future professional employees in areas of part-time, online and external forms of study as well as offers pre-university tutorial courses, post-qualifying education and specialists’ training courses. It also maintains the functioning of a university business-incubator, realization of short-term business education programs, organization of e-education, education quality monitoring and controlling of educational consulting centers of the university.

In order to provide efficient educational process there function the following subdivisions:

 Section of Part-Time Education Programmes;

Section of Experimental Educational Programmes;

Post-qualifying Education Office;

Preparatory Courses;

Foreign Languages Consulting Centre

Masters of Public Service Training Centre

Education Quality Monitoring Office

 

There are following departments in the Institute:

- Philosophy and Political Science Department;

- Foreign Languages and Professional Communication Department;

- Economic & Mathematical Methods Department.

 

Address: 11а Lvivska St.,

(TNEU Building 11, Rooms 11202-11207, 11501, 11508),

Ternopil, 46020. 

e-mail: nniiot@tneu.edu.ua