Novovolynsk Education and Research Institute of Economics and Management (NERIEM)

Директор інституту

Чорний Роман Степанович
 
Посада: директор НННІЕМ ТНЕУ
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Тел/факс: 0334432409
E-mail: nnniem@tneu.edu.ua
У 2001 році закінчив Тернопільську академію народного господарства (нині ТНЕУ) за спеціальністю «Бухгалтерський облік». 2004 року в Інституті регіональних досліджень НАН України захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності «Економіка, організація і управління підприємствами» на тему: «Організаційно-економічні механізми розвитку підприємств харчової промисловості».
З 2005 року працює деканом Нововолинського факультету ТНЕУ (нині НННІЕМ). З 2007 року – завідувач кафедри загальноекономічних і гуманітарних дисциплін НФ ТНЕУ.
 
У 2008 році обраний академіком Академії економічних наук України зі спеціальності «Статистика».
 
У 2009 році Р.С. Чорний став лауреатом премії «Людина року Волинського краю 2009».
 
У 2014 році відзначений Президією Національної академії наук України для молодих учених «Талант, натхнення, праця».

 

Про інститут

 

Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту (НННІЕМ ТНЕУ) функціонує у складі ТНЕУ із 2004 року як відокремлений структурний підрозділ, спочатку - як Нововолинський факультет Тернопільської академії народного господарства, а з 29 квітня 2015 р. має статус — Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Тернопільського національного економічного університету.

 

Завдання кожної кафедри полягає у підготовці висококваліфікованих кадрів у сфері управління фінансами, зокрема формування фундаментальних знань, практичних навичок, що забезпечують становлення високопрофесійної особистості, яка відповідає умовам ринкової економіки.

 

НННІЕМ ТНЕУ з листопада 2005 року очолює доктор економічних наук, доцент Роман Степанович Чорний. Це молодий, енергійний, перспективний керівник, який постійно працює над самовдосконаленням, професійним зростанням кадрового потенціалу, а також поповненням навчально-матеріальної бази інституту.
 
Професорсько-викладацький колектив НННІЕМ ТНЕУ працює за кредитно-модульною системою, за новими програмами згідно з вимогами Болонської декларації.

 

Саме тому, на підставі плідної роботи працівників та студентів, з метою приведення у відповідність до Закону України «Про вищу освіту» Наказом ректора Тернопільського національного економічного університету №237 від 29 квітня 2015 року Нововолинський факультет ТНЕУ перейменовано у НОВОВОЛИНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ.

 

Сьогодні в інституті працюють 30 висококваліфікованих викладачів, з яких 60% мають наукові ступені та вчені звання. Серед викладачів найвищої кваліфікації – д.е.н., доцент Чорний Р.С., д.е.н., доцент Чорна Н. П., д.е.н., старший науковий співробітник, доцент Шевчук А.В., к.е.н., доцент Самольотов В.П, д.е.н., старший науковий співробітник, доцент Шевчук Я.В., к.е.н., доцент Румянцева Г.І., к.е.н. Римар О.Г., к.с.н. ЛитвинА.П., к.т.н., Сєргєєва В.В., к.т.н., Спічак В. С., к.і.н., доцент Нагірний та інші.

 

Значна увага в НННІЕМ приділяється навчально-методичному та матеріально-технічному забезпеченню дисциплін. Усі дисципліни згідно з навчальними планами забезпечені навчально-методичними комплексами та інформаційними пакетами у повному обсязі.

 

З метою активізації роботи викладачів інституту та пошуку і застосування нових інтерактивних технологій у навчальному процесі та надання допомоги молодим викладачам, в інституті з 2007 р. працює постійно діючий науково-методичний семінар на тему: «Використання сучасних інформаційних технологій в організації самостійної роботи студентів. Застосування інтерактивних технологій організації навчально-виховного процесу в світлі вимог Болонського процесу», керівник Мороз Г.Р., завідувач методичним кабінетом на громадських засадах. В результаті його роботи значно підвищився рівень якості навчально-виховного процесу

 

Інститут забезпечений студентським гуртожитком на 50 місць, власною бібліотекою, спортзалом, двома комп’ютерними лабораторіями, які мають доступ до мережі Internet. Для студентів організовано відповідне харчування, діє кафе «Студент».

 

В інституті діє науково-економічне студентське товариство (НЕСТ), що є центром наукової діяльності студентів, під керівництвом викладача, аспірантки ТНЕУ Н.О.Кравчук. Метою його створення є залучення обдарованої молоді до наукової складової підготовки фахівців, здатних генерувати наукові ідеї та розширювати свій світогляд.

 

З 2005 року на території інституту функціонує «Центр духовного відродження», настоятелем якого та духовним наставником студентства є протоієрей, кандидат теологічних наук Віктор Вікторович Мельник.

 

Для ефективної реалізації всіх форм виховної роботи у НННІЕМ ТНЕУ функціонує студентська рада інституту. Приміщення НННІЕМ ТНЕУ естетично оформлені, виготовлені стенди, які сприяють формуванню уявлень студентів про НННІЕМ ТНЕУ та надають їм необхідну науково-методичну інформацію.

 

Власні творчі нахили студентів охоче виявляються у конкурсах та різноманітних заходах. Великою популярністю серед студентів користуються концертні програми з нагоди Дня знань, Дня працівника освіти, Дня студента, Дня захисника України і ін.

 

Підтримуючи щорічні традиції, у перший тиждень нового навчального року студенти інституту разом із викладачами організувують День здоров’я (похід у ліс). Такого роду заходи сприяють згуртуванню студентського колективу, надають можливість краще пізнати одне одного.

Проводяться щорічні змагання КВК між студентами різних курсів.