Head of the Department of Marketing

Tetiana Borysova
Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
 
Room: 3211
Теl.: 47-50-74*13-211
Email: borisova.tanushka@gmail.com
 

Department of Marketing

Кафедра маркетингу ТНЕУ готує фахівців за спеціальністю 075 «Маркетинг», освітні програми «Маркетинг» та «Інтернет-маркетинг».

 

Чому варто навчатися маркетингу в ТНЕУ?

Маркетинг - сфера яка стрімко розвивається. Це трендово, цікаво і перспективно. Маркетолог працює із збутом продукції, послуг, розробкою рекламних кампаній і акцій, стратегій, цінової політики, формування асортименту, створенню і просуванню бренду фірми, управління поведінкою споживача, у тому числі у Інтернет. Спеціалісти можуть розвивати бізнес промислових підприємств і комерційних фірм як штатний спеціаліст, або ж навіть працювати дистанційно як Інтернет-маркетолог;

Маркетингу у нас навчають викладачі-практики, які постійно проходять стажування на успішних підприємствах України і закордоном (серед працівників – директор з маркетингу «Молокії», керівник відділу пошукового маркетингу фірми «WiseSolution» Дробчук С.М., власниця «SMMS-Studio» Струмчинська О. та інші відомі практики);

Навчальні програми спрямовані на опанування Інтернет-маркетингу (це просування у соціальних мережах, цифровий маркетинг, пошукова оптимізація) та класичного  маркетингу;

Діє Клуб маркетологів, де на зустріч із студентами приходять успішні підприємці та маркетологи і діляться практичним досвідом у цій сфері. Організовуються екскурсії на успішні підприємства області та Західної України;

Є можливість паралельно навчатись, отримавши одночасно і диплом європейського зразка (Польща), семестрового навчання за кордоном та участі у міжнародних конференціях;

Сьогодні маркетинг – це високооплачувана сфера, професія маркетолога входить у десятку найбільш затребуваних і високооплачуваних професій у сучасному бізнесі.

 

У нас Ви опануєте:

1. SEO (оптимізація веб-сайтів під пошукові системи);

2. Аналіз і управління поведінкою споживачів;

3. Брендинг (формування і розвиток бренду);

4. SMM (маркетинг у соціальних мережах), SEO (пошуковий маркетинг) та інші не менш важливі дисципліни;


 

Колектив кафедри маркетингу: доктор економічних наук, доцент Борисова Т.М., к.е.н. Борисяк О.В., к.е.н., доц. Окрепкий Р.Б., к.е.н. Іванечко Н.Р., к.е.н., доц. Хрупович С.Є., к.е.н. Процишин Ю.Т., к.е.н., доц. Дудар В.Т., старший лаборант Чайковська Н.М.

 

Терміни навчання:

БАКАЛАВР – 4 роки за денною та заочною формами навчання;

МАГІСТР – 1,5 року за денною та заочною формами навчання.

 

Запрошуємо випускників технікумів, коледжів, професійно-технічних училищ, що здобули освітній рівень «молодший спеціаліст» («молодший бакалавр»), які зараховуються на 3 курс i навчаються за скороченою програмою підготовки бакалаврів (2 роки).

 

Спеціальність «МАРКЕТИНГ» (код 075) – на денну, заочно-дистанційну форми навчання за ступенем вищої освіти «бакалавр», «магістр», наукового ступеня «доктор філософії».

 

Підписано угоду між ТНЕУ і SpołecznąAkademiąNauk (Польща) про можливість паралельного навчання у магістратурі саме для випускників нашої кафедри. 

 

Працевлаштування випускників 

Бакалавр з маркетингу здійснює:

• створення і «розкрутку» бренду; 

• пошукову оптимізацію сайту;

• Інтернет-маркетинг; 

• просування у соціальних мережах;

• розробку рекламної кампанії фірми; 

• розробку акцій із стимулювання збуту, PR-кампанії; 

• дослідження смаків і вподобань покупців; 

• моніторинг ситуації на ринку, розробка стратегії перемоги конкурентів; 

• встановлення ціни на товар; 

• збут продукції; 

• участь у форумах і виставках. 

 

Бакалавр з маркетингу може працювати:

• на підприємствах, фірмах, організаціях, установах фінансового та нефінансового сектору економіки;

• у консалтингових та маркетингових установах;

• в органах державного управління;

• у міжнародних та недержавних організаціях й установах.

 

Магістр з маркетингу здійснює: 

• планову, організаційну, аналітичну, прогностичну, управлінську діяльність на підприємствах:

• розробку маркетингової політики і стратегії підприємства,

• стратегічне та тактичне планування маркетингової діяльності,

• бізнес-планування, 

• планування товарної, цінової, комунікаційної політики,

• планування політики розподілу і збуту готової продукції та послуг,

• маркетингові дослідження внутрішніх, міжнародних і світових товарних ринків, прогнозування їх кон’юнктури,

• організація служби маркетингу та координація її діяльності,

• управління маркетинговою діяльністю;

• викладацьку діяльність у вищих навчальних закладах І-IV рівнів акредитації.

 

Магістр з маркетингу може працювати на посадах:

• Директор з маркетингу

• Інтернет-маркетолог

• Начальник відділу збуту (маркетингу)

• Начальник відділу (з реклами, зв’язків з громадськістю)

• Консультант з маркетингу

• Менеджер (управитель) з маркетингу

• Молодший науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва)

• Науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва)

• Науковий співробітник-консультант (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва)

• Торговець (обслуговування бізнесу та реклами)

• Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог)

• Рекламіст

• Економіст із збуту

• Директор малої фірми (страхової, аудиторської, рекламної і т. ін.)

• Керуючий агентством (страховим, торговельним, нерухомості, рекламним і т. ін.)

• Менеджер (управитель) з реклами

• Менеджер (управитель) із збуту

• Організатор із збуту

• Викладач вищого навчального закладу


Випускників запрошуємо до аспірантури та докторантури за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

 

Обирай спеціальність 075 «Маркетинг» ТНЕУ першим пріоритетом і починай будувати свою кар’єру!