Head of the Department of Entrepreneurship and Trade

Собко Ольга Миколаївна


Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент


Контакти: 
E-mail: o.sobko@tneu.edu.ua
Кабінет: 3102

Телефон/факс: +38(0352)47-50-74*13-107Department of Entrepreneurship and Trade

Кафедра підприємництва і торгівлі створена на підставі наказу ректора №512 від 27 липня 2018 року та функціонує в складі факультету економіки та управління.

 

На кафедрі підприємництва і торгівлі Тернопільського національного економічного університету здійснюється підготовка БАКАЛАВРІВ та МАГІСТРІВ за спеціальністю – 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

 

Освітні програми:

 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

-  Логістика NEW

 

Терміни навчання:

БАКАЛАВР – 4 роки за денною та заочною формами навчання;

МАГІСТР – 1 рік 4 місяці за денною та заочною формами навчання.

 

Випускники технікумів, коледжів, професійно-технічних училищ, які здобули освітній рівень «молодший спеціаліст» («молодший бакалавр»), вступають на 3 курс i навчаються за скороченою програмою підготовки бакалаврів (2 роки).

 

Спеціальність «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» є перспективною в переліку спеціальностей економічного спрямування. Доцільність її відкриття зумовлена трансформаційними процесами в сферах економіки, освіти та вимогами ринку праці.

 

Підготовка фахівців за цією спеціальністю має на меті дати здобувачам ґрунтовні знання та стимулювати здобуття професійних компетенцій для відкриття власної справи, управлінської, організаційної, комерційної, аналітичної та науково-дослідної діяльності у сферах підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

 

Конкурентними перевагами спеціальності є широкі можливості для випускників не лише знайти гідне місце праці на підприємствах, установах та організаціях різних напрямків діяльності, а й започаткувати власний бізнес у сферах виробництва, торгівлі, консалтингових послуг, сервісного обслуговування, ресторанного господарства, нерухомості, логістики тощо.

 

Особливостями спеціальності є її зорієнтованість на формування широкого спектру компетентностей, що дозволяють випускникам:

- заснувати та розвивати власний бізнес;

- працювати в сфері послуг;

- здійснювати операції на товарних біржах;

- приймати компетентні оперативні рішення в межах виконуваних функцій;

- управляти підрозділами у великих компаніях та організаціях різних напрямків діяльності;

- розробляти, обґрунтовувати та реалізовувати «startup», власні соціальні проекти чи інші бізнес-ідеї;

- здійснювати керівництво підприємствами, фірмами, установами у сферах виробництва, торгівлі, біржової діяльності та ін.;

- реалізовувати цифризацію економічних процесів на мікрорівні;

- опановувати засади соціальної відповідальності бізнесу, ділового спілкування та підприємницької етики.

 

Посади, які обіймають БАКАЛАВРИ за освітньою програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

• економісти підрозділів підприємств;

• дилери (біржові торговці) та брокери;

• ріелтери, торговці нерухомістю;

• торговельні представники, агенти, інспектори;

• продавці-консультанти;

• товарознавці;

• заступники;

• комерційні ревізори;

• організатори виставково-ярмаркових заходів, аукціоністи та ін.

 

Посади, які обіймають МАГІСТРИ за освітньою програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

• директори підприємств, установ, організацій;

• комерційні директори;

• директори ринків;

• менеджери в оптовій, роздрібній торгівлі, ресторанному господарстві;

• керівники підприємницьких структур у різних сферах діяльності;

• керівники підрозділів великих виробничих, транспортних, комерційних компаній;

• завідувачі секцій у великих торговельних комплексах;

• керівники консалтингових, страхових, інших установ, фірм;

• підприємці та ін.

 

Посади, які обіймають БАКАЛАВРИ за освітньою програмою «Логістика»:

• організатори з постачання;

• організатори зі збуту;

• торговельні брокери;

• транспортні експедитори;

• агенти з митного оформлення;

• офісні службовці складу (контролери);

• комплектувальники товарів та ін.

 

Посади, які обіймають МАГІСТРИ за освітньою програмою «Логістика»:

• менеджери з логістики;

• завідувачі складів;

• керівники логістичних центрів;

• економісти матеріально-технічного забезпечення;

• керівники транспортно-експедиційних підприємств;

• підприємці та ін.


Контакти:

Адреса: 46020 м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3 Корпус 3, Кабінет: 3101

Контактний телефон/факс: +38 (0352) 47-50-74 * 13-108

E-mail: pt@tneu.edu.ua