Head of the Department of Civil Law and Procedure

Лукасевич-Крутник Ірина Степанівна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: lkrutnyk@tneu.edu.ua, lukasevych-krutnyk@gmail.com
Кабінет: 319
Телефон: 25-29-45, 15-224

Department of Civil Law and Procedure

З метою вивчення галузей права, які регулюють та охороняють гарантовані Конституцією України майнові та особисті немайнові права фізичних і юридичних осіб, 5 травня 1998 року в Юридичному інституті Тернопільської академії народного господарства було створено кафедру цивільного і трудового права. З 1 січня 2006 року у зв’язку з реорганізацією юридичного факультету кафедру цивільного і трудового права було перейменовано на кафедру цивільного права і процесу.

 

Кафедра є випусковою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (цивільно-правова спеціалізація).

 

Основні напрямки роботи кафедри:

• навчально-методична робота;

• науково-дослідна робота;

• організаційно-методична робота;

• робота з виховання студентів;

• громадська робота.

 

Головна мета освітньої діяльності кафедри полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців-правознавців.