Комар Наталія Володимирівна

Посада: Координатор Англомовної програми з міжнародної економіки
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент


Контакти:
Внутрішній телефон: 11-112
Зовнішній телефон: 47-50-73
Кабінет: 1221
E-mail:n.komar@tneu.edu.ua
Адреса: вул. Львівська 11, каб. 1221

Англомовна програма з міжнародної економіки

  Програма є структурною одиницею Навчально-наукового інституту міжнародних економічних відносин імені Богдана Дмитровича Гаврилишина Тернопільського національного економічного університету і призначена для підготовки фахівців у галузі міжнародної економіки.

 Після закінчення навчання випускники отримують диплом бакалавра/магістра з міжнародної економіки за фаховими спрямуваннями "Європейська економіка” або "Міжнародний туризм” зі знанням двох іноземних мов, економіки, географії, історії, перекладу тощо.
 Програма призначена для навчання як українських, так і іноземних студентів, тому її випускники можуть працювати як в Україні, так і за кордоном. Випускники програми не лише знають господарські особливості зовнішньоекономічної діяльності, але й володіють англійською та, як мінімум, однією із трьох європейських мов – німецькою, французькою або італійською, вміють працювати відповідно до стандартів міжнародних компаній, знають їхню корпоративну культуру, особливості ведення обліку та програмного забезпечення. Крім навчальних дисциплін прикладного характеру студенти отримують фундаментальну підготовку з теорії та практики міжнародної торгівлі, економіки зарубіжних країн, основ зовнішньоторговельної політики та ціноутворення. Студенти програми проходять виробничу практику та стажування закордоном. Сфера діяльності фахівців – це організаційно-управлінська та аналітична робота у представництвах та філіях іноземних компаній в Україні та за кордоном; робота із реалізації спільних інвестиційних, торгово-економічних та туристичних проектів із зарубіжними партнерами; забезпечення діяльності спільних підприємств, інвестиційних та туристичних строкових компаній, банків; організаційно-управлінська робота із забезпечення функціонування готельно-туристичного, ресторанного та сервіcного бізнесу; здійснення навчальних турів з вивчення іноземних мов, історії, особливостей перекладу тощо.
      Переваги навчальної програми:
•    на вибір студента пропонуються україно- та англомовна програми;
•    викладання здійснюють викладачі ТНЕУ, які пройшли стажування за кордоном та іноземні професори;
•   студенти вивчають іноземні мови: англійська – обов’язкова; німецька, французька, італійська – на вибір студента. Організація інтенсивного курсу вивчення іноземних мов – за умови недостатнього рівня підготовки;
•    основні дисципліни: Макро- та Мікроекономіка, Економіка підприємств, Міжнародна економіка, Міжнародні фінанси, Бухгалтерський облік, Основи маркетингу та менеджменту, Міжнародний маркетинг, Міжнародний менеджмент, Менеджмент туризму, Економіка туризму, Економіка і організація готельного господарства, Електронна комерція, Електронний маркетинг, Торгові системи Інтернет тощо;
•    вільний доступ до користування комп’ютерною технікою та всесвітньою мережею Інтернет.