Декан факультету аграрної економіки і менеджменту

Язлюк Борис Олегович 

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор


Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47-50-66, 47-50-50*12-294 
E-mail: b.yazlyuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 2119
 
   Народився 6 березня 1978 року в сім’ї службовців в місті Тернополі. 

   У 1995 році закінчив загальноосвітню школу № 21 м. Тернополя, а у 2000 році – Тернопільську академію народного господарства і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобувши кваліфікацію економіста-менеджера.

    У 2001 р. закінчив Центр підготовки магістрів Тернопільської академії народного господарства та здобувши кваліфікацію магістра з економіки підприємства за спеціальністю «Економіка підприємства».
    Із жовтня 1999 року по вересень 2002 року працював директором приватного малого підприємства «Кальміус». З 2002 року по грудень 2005 року лаборант кафедри та з лютого 2003 року завідувач навчально-комп’ютерною лабораторією. З 2005 року працював викладач, доцент, дотепер професор.
    З 2005 року по 2008 рік працював на посаді заступника декана факультету економіки і менеджменту інвестицій Тернопільського національного економічного університету. З листопада 2012 року по серпень 2014 року заступник завідувача відділу магістратури факультету державного управління а з листопада 2015 року до тепер декан факультету аграрної економіки і менеджменту Тернопільського національного економічного університету.
    Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Управління портфелем інвестиційно-інноваційних проектів підприємств світлотехнічної галузі», а також захистив докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на тему: «Регіональний вимір модернізації економіки та подолання асиметрії територіального розвитку».
   Головний редактор наукового видання «Український журнал прикладної економіки / Ukrainian Journal of Applied Economics» Тернопільського національного економічного університету.
   Член редакційної колегії електронного наукового видання «Економіка та суспільство» Мукачівського державного університету.
    Член редакційної колегії електронного наукового видання «Соціально-економічні проблеми і держава».
    Керівник освітньої програми магістр «Експертна оцінка землі та нерухомого майна» з спеціальності 051 Економіка.
    Керівник фахового спрямування підготовки бакалавр «Економічна оцінка землі та нерухомого майна» з спеціальності 051 Економіка.
    Член спеціалізованої вченої ради Д 58.082.05 по захисту дисертацій доктора (кандидата) економічних наук в Тернопільському національному економічному університеті.
    Згідно наказу № 407 Міністерства освіти і науки України від 7 квітня 2015 року і дотепер Язлюка Бориса Олеговича введено до складу експертної ради ДАК з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки України з проблем секторального розвитку та підприємництва.
    У 2001 році в рамках національного проекту нагороджений дипломом «ЛІДЕР РЕГІОНУ», всеукраїнський біографічний довідник. У квітні 2013 року подяка міського голови Тернополя за високий професіоналізм у роботі, вагомий внесок у формування, зміцнення і розвиток наукового потенціалу міста Тернополя та з нагоди проведення Днів науки. За період з 2005 року і дотепер нагороджений грамотами та подяками Тернопільського національного економічного університету. У 2016 році нагороджений Подякою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.
    Автор більше 100 наукових і навчально-методичних праць.
    Автор-співавтор п’ятнадцяти патентів на корисну модель.
    Коло наукових інтересів: проблематика модернізації економіки у міжрегіональному розвитку; інвестиційне проектування та його інноваційна спрямованість; підвищення професійної компетентності персоналу.

Заступник декана факультету аграрної економіки і менеджменту

 Бутов Андрій Миколайович
кандидат економічних наук, доцент; доцент кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу 
 
Контакти:
Тел. (зовн.): +38 (0352) 47-50-66, тел. (внут.): 12-292
E-mail: faem.tneu@tneu.edu.ua
Кабінет: 2119
Майдан Перемоги, 3 (навчальний корпус № 2), м. Тернопіль

Заступник декана факультету аграрної економіки та менеджменту з наукової роботи

Пуцентейло Петро Романович
 
доктор економічних наук, професор; професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу 
 
Контакти:
Тел. (зовн.): +38 (0352) 47-50-66, тел. (внут.): 12-292
E-mail: faem.tneu@tneu.edu.ua
Кабінет: 2121
Майдан Перемоги, 3 (навчальний корпус № 2), м. Тернопіль
 
 


Звернення декана

Дорогі юнаки та дівчата!

 

Перед Вами відкриваються нові горизонти неповторного та незабутнього студентського життя, наповненого досягненнями у навчанні, спорті, активному відпочинку. Це час духовного та професійного зростання особистості і майбутнього фахівця. В університетській сім'ї Ви знайдете нових друзів, педагогів, які зможуть допомогти у важливих та складних ситуаціях. Освітній ідеал нашого факультету – ерудована і вихована людина у дусі фундаментальних університетських традицій та цінностей.

Сфера діяльності випускників факультету досить широка. Вони успішно працюють керівниками підприємств, провідними економістами, а значна кількість наших випускників – це державні службовці, науковці та спеціалісти, топ-менеджери, добре відомі в Україні й закордоном.

Ми з впевненістю можемо говорити про те, що готуємо майбутнє України, оскільки випускники ФАЕМ входять не лише до еліти суспільства, а в тій чи іншій мірі беруть участь у формуванні вектора розвитку держави. Це – наш найвагоміший результат, ми пишаємося цим і впевнено дивимося у майбутнє.

 

 

Декан факультету

аграрної економіки та менеджменту                                                            Б.О. Язлюк

Факультет аграрної економіки та менеджменту

Сфера діяльності випускників ФАЕМ вимагає високої професійної та особистої відповідальності. Вони успішно працюють керівниками підприємств, установ, організацій, провідними економістами, більшість з них є  державними службовцями, науковцями, спеціалістами, топ-менеджерами, що відомі в Україні та за кордоном.
Серед випускників, що здобули вищу освіту за спеціальностями факультету:
В.Ющенко (2005-2010) – Президент України;
Р.Заставний (2006-2010) – міський голова Тернополя;
В.Чвалюк – начальник управління Національного банку України в Тернопільській області;
А.Лісняк – керуючий Київським регіональним департаментом АКБ "Сведбанк”;
С.Ковдриш – заступник начальника Тернопільської об`єднаної державної податкової інспекції;
П.Канак – перший заступник голови правління товариства "Тернопільгаз”;
С.Шикула – керуючий Тернопільським відділенням акціонерного банку "Київська Русь”;
В.Сагайдак – директор державного підприємства "Тернопільавтотранссервіс”;
Б.Прокопів – начальник відділу власної безпеки митного пункту Краковець Львівської митниці;
М.Мороз – начальник відділу продовольчого забезпечення і продовольчої безпеки Департаменту економічної конкуренції та секторальних перетворень Міністерства економіки України.
 
Освітній ідеал нашого факультету - ерудована і вихована людина у дусі фундаментальних університетських традицій та цінностей.
 
У СКЛАДІ ФАКУЛЬТЕТУ ФУНКЦІОНУЮТЬ КАФЕДРИ:
Обліку та  економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу
Менеджменту біоресурсів та природокористування
Фізичної культури і спорту
Екології та агрономії
Факультет забезпечує якісну підготовку фахівців за освітнім ступенем бакалавр наступних спеціальностей:

 
ЕКОНОМІКА
Освітня програма:


ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
Освітня програма:
Облік і оподаткування агропромислового бізнесу
Облік і аналітика цифрової економіки

ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ
Освітня програма:
Освітня програма:
Освітня програма:
 
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
Освітня програма:
 
На факультеті забезпечується якісна підготовка фахівців за освітнім ступенем магістр за наступними спеціальностями:
 
 
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
Освітня програма:
Облік і правове забезпечення агропромислового бізнесу
 
МЕНЕДЖМЕНТ
Освітня програма:
Менеджмент природокористування та економіка довкілля

Студенти, окрім кваліфікації з обраного фаху, здобувають, як правило, й офіцерське звання – молодший лейтенант запасу – на базі кафедри підготовки офіцерів запасу Львівського ордена Червоної Зірки інституту Сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного.
 
     Міжнародне співробітництво, інтернаціоналізація освітніх послуг стали пріоритетними напрямками діяльності факультету. Студенти і аспіранти беруть участь у програмі "Асоціація зі співробітництва в галузі сільського господарства, екології та розвитку села у Східній Європі APOLLO e.V. "  (Німеччина), Навчально-практичному проекті для молодих спеціалістів з менеджменту Агропромислового Комплексу України, що  проводиться спільно з Німецьким Сільськогосподарським Товариством (Франкфурт-на-Майні) та Інститутом Агробізнесу (університет Ґіссен, Німеччина), Програмі підготовки спеціалістів сільського господарства і фермерів Міністерства продовольства, сільського господарства і захисту прав споживачів та "Schorlemer Stiftung des Deutschen Bauernverbandes e.V.", сільськогосподарських програмах університету Міннесоти (США) та Agroimpuls (Швейцарія). Найбільш тісні творчі контакти  ФАЕМ склалися з Державним університетом науки і технологій штату Айова (США), університетом Ґеттінген (Німеччина), університетом Ґіссен (Німеччина), університетом Ноттінгем (Англія).
     Протягом останніх років понад 200 студентів та випускників факультету є учасниками програм культурного і молодіжного обміну в Данії, Німеччині, Норвегії, США, Франції, Швейцарії та Японії.
Адреса:
Майдан Перемоги, 3 (навчальний корпус № 2), а. 2119 
46020, м. Тернопіль
Тел. (зовн.): +38 (0352) 47-50-66, тел. (внут.): 12-294
 
E-mail: faem.tneu@tneu.edu.ua
Сайт факультету: http://faem.tneu.edu.ua