Завідувач кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління

Саченко Анатолій Олексійович 
 
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор
 
Контакти:

Телефон: 47-50-50*12-322
E-mail: as@tneu.edu.ua
Кабінет: 2301
 

Кафедра інформаційно-обчислювальних систем і управління

Кафедра інформаційно-обчислювальних систем та управління створена 29 червня 1989 року на базі Галузевої науково-дослідної лабораторії автоматизованих систем і мереж (ГНДЛ АСМ), розробки якої були впроваджені на ряді підприємств електронної та авіаційної промисловості. ГНДЛ АСМ стала також основою для створення у серпні 2004 року Науково-дослідного інституту інтелектуальних комп’ютерних систем.
 
Спеціальність:Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Освітні програми: Комп’ютерні науки та інформаційні технології, управління проектами
 
Про спеціальність. У теперішній час у будь-якій сфері діяльності людини використовуються комп’ютери, без знань яких неможливо бути хорошим спеціалістом  у сферах банківської системи, медицини, транспорту, державного управління та ін. Саме тому комп’ютерні науки та інформаційні технології є сьогодні найбільш прогресивною спеціальністю, що в найближчі роки суттєвим чином впливатиме на розвиток індустрії інформаційних технологій в Україні.
 
Фахівці з комп’ютерних наук та інформаційних технологій діють у сферах розробки та експлуатації комп’ютерних інформаційних  систем і технологій та інструментальних засобів збору, накопичення, зберігання, обробки та інтеграції різноманітної інформації, управління інформаційно-аналітичними системами, створення математичних моделей об’єктів та процесів автоматизації, розробки програмних засобів, проектування мікропроцесорних систем  та їх елементів, експертного аналізу способів розгортання нових високопродуктивних мереж, проектування інформаційного забезпечення комп’ютерних інформаційних систем і технологій. Перелік навчальних дисциплін узгоджений з навчальними планами ряду університетів США в рамках Українсько-американської програми з комп’ютерних наук. Навчання здійснюється за англомовною та україномовною програмами.
 
Студенти під час навчання отримують знання у сферах: інформаційних технологій, із застосуванням сучасних інструментальних засобів; архітектури та організації комп’ютерних систем та мереж; технологій розподілених та паралельних обчислень; WEB технологій та дизайну; засобів створення та верифікації програмних продуктів; управління ІТ-проектами; систем штучного інтелекту, включаючи нейронні мережі, еволюційні алгоритми, нечітку логіку; технологій кодування та обробки мультимедійної інформації; моделювання еколого-економічних процесів тощо. 
 
Майбутні професії:  випускники займають посади управлінського персоналу в підрозділах по обслуговуванню комп’ютерних систем, менеджер ІТ-проектів, аналітик ІТ-проектів та програм, адміністратор комп'ютерних мереж;  системний адміністратор, WEB-дизайнер та програміст, адміністратор баз даних, фахівець з інформаційних технологій, програміст, керівник проектів на фірмах, старший розробник проекту, керівник ІТ-служб на підприємствах, начальник ІТ-відділу, адміністратор ІТ-засобів підприємства, консультант директора з ІТ, проектний аналітик та ін.
 
Місця майбутнього працевлаштування: галузі народного господарства, в яких застосовуються інформаційні системи і технології, ІТ-компанії, підприємства малого і середнього бізнесу, виробничі об’єднання, банки, вищі навчальні заклади, науково-дослідні установи, інформаційно-обчислювальні центри.
 
Про випускову кафедру.
Кафедра інформаційно-обчислювальних систем та управління створена 29 червня 1989 року на базі Галузевої науково-дослідної лабораторії автоматизованих систем і мереж (ГНДЛ АСМ), розробки якої були впроваджені на ряді підприємств електронної та авіаційної промисловості. ГНДЛ АСМ стала також основою для створення у серпні 2004 року Науково-дослідного інституту інтелектуальних комп’ютерних систем, www.ics.tneu.edu.ua. Розвитку кафедри суттєво допомогла співпраця з провідними ВНЗ  України та зарубіжними науковими установами і навчальними закладами США, Канади, Німеччини, Англії, Китаю, Росії, Італії, Іспанії, Франції, Греції, Білорусії Болгарії та Польщі, Норвегії, Бельгії, Португалії. На базі кафедри ІОСУ у червні 1994 року був створений Факультет комп'ютерних інформаційних технологій.
 
Сьогодні на кафедрі є 35 працівники, з них: 26 викладачів, 9 осіб входить до складу навчально-допоміжного персоналу. У складі кафедри є три навчальних лабораторії:  обчислювальних систем і мереж, персональних комп’ютерів та основ побудови ЕОМ, що об’єднані локальною комп’ютерною мережею з доступом до Інтернету.

Контакти:
Адреса: 2-ий корпус, пл. Перемоги, 3;
Телефон: 475050;
Телефон внутрішній: 12321;
E-mail: iosu@tneu.edu.ua

Сайт: http://iosu.tneu.edu.ua/


Професорсько-викладацький колектив

Струбицька Ірина Павлівна

Посада: доцент
Наукова ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти: 
Кабінет: 2305(б) 
Телефон: 47-50-50*12-321
E-mail: 


Саченко Олег Анатолійович

Посада: викладач
Наукова ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання:

Контакти: 
Кабінет: 2305
Телефон: 47-50-50*12-321
E-mail: 
 


Домбровський Михайло Збишекович

Посада: викладач
Наукова ступінь:
Вчене звання:

Контакти: 
Кабінет: 2301
Телефон: 47-50-50*12-321
E-mail: M.Dombrovskyi@tneu.edu.ua
 


Осолінський Олександр Романович

Посада: викладач
Наукова ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: 

Контакти: 
Кабінет: 2305
Телефон: 47-50-50*12-321
E-mail: oso@tneu.edu.ua


Гладій Григорій Михайлович

Посада: доцент
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти: 
Кабінет: 2301
Телефон: 47-50-50*12-321
E-mail: hladiy@yahoo.com


Лендюк Тарас Васильович

Посада: старший викладач
Наукова ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: 

Контакти: 
Кабінет: 2011
Телефон: 47-50-50*12-321
E-mail: tl@tneu.edu.ua


Дорош Віталій Іванович

Посада: викладач
Наукова ступінь:
Вчене звання:

Контакти: 
Кабінет: 2002
Телефон: 47-50-50*12-321
E-mail: vdo[at]tneu.edu.ua
 
 


Загородня Діана Іванівна

Посада: старший викладач
Наукова ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання:

Контакти: 
Кабінет: 2301
Телефон: 47-50-50*12-321
E-mail: dza[at]tneu.edu.ua


Яцків Наталія Георгіївна

Посада: доцент
Наукова ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти: 
Кабінет: 2301
Телефон: 47-50-50*12-321
E-mail: jng@tneu.edu.ua


Турченко Ірина Василівна

Посада: доцент
Наукова ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти: 
Кабінет: 2301
Телефон: 47-50-50*12-321
E-mail: itu@tneu.edu.ua
 


Сапожник Григорій Вікторович

Посада: доцент
Наукова ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: 

Контакти: 
Кабінет: 2301
Телефон: 47-50-50*12-321
E-mail: gs@tneu.edu.ua


Кочан Володимир Володимирович

Посада: професор
Наукова ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти: 
Кабінет: 2012
Телефон: 47-50-50*12-321
E-mail: vk@tneu.edu.ua


Комар Мирослав Петрович

Посада: доцент
Наукова ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти: 
Кабінет: 2301
Телефон: 47-50-50*12-321
E-mail: mko@tneu.edu.ua
Карачка Андрій Федорович

Посада: доцент
Наукова ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти: 
Кабінет: 2301
Телефон: 47-50-50*12-321
E-mail: ak@tneu.edu.ua


Коваль Василь Сергійович

Посада: доцент
Наукова ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти: 
Кабінет: 2301
Телефон: 47-50-50*12-321
E-mail:


Васильків Надія Михайлівна

Посада: доцент
Наукова ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: 

Контакти:
 
Кабінет: 2301
Телефон: 47-50-50*12-321
E-mail: nvs@tneu.edu.ua


Рощупкін Олексій Юрійович

Посада: доцент
Наукова ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: 
 
Контакти: 
Кабінет: 2301
Телефон: 47-50-50*12-321
E-mail:


Биковий Павло Євгенович

Посада: доцент
Наукова ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: 

Контакти: 
Кабінет: 2004
Телефон: 47-50-50*12-321
E-mail: pb@tneu.edu.ua

 

Домбровський Збишек Іванович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти: 
Кабінет: 2301
Телефон: 47-50-50*12-321
E-mail: M.Dombrovskyi@tneu.edu.ua
Томашівська Віра Русланівна

Посада: інженер 1 категорії


Контакти: 
Кабінет: 2301
Телефон: 47-50-50*12-321
E-mail: 


Дацко Микола Михайлович

Посада: старший лаборант


Контакти: 
Кабінет: 2301
Телефон: 47-50-50*12-321
E-mail: 


Бандровська Ірина Володимирівна

Посада: т.в.о. старшого лаборанта


Контакти: 
Кабінет: 2301
Телефон: 47-50-50*12-321
E-mail: