Завідувач кафедри спеціалізованих комп'ютерних систем

Николайчук Ярослав Миколайович  
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор
 
Контакти:
Телефон: 23-60-41*16-131
E-mail: ya.nykolaichuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 6206 

 

Кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем

Кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем веде цикл фундаментальних і прикладних дисциплін з теорії цифрової обробки сигналів, теорії джерел інформації, проектування та експлуатації мікропроцесорної техніки, мікроконтроллерів, спеціалізованих комп’ютерних систем, систем передавання даних, що базуються на використанні теоретико-числових базисів, а також дисципліни з системного прогумування та програмування мікропроцесорної техніки.

Основні сфери наукових досліджень кафедри СКС є розвиток теорії вертикальної інформаційної технології на основі теоретико-числового базису Галуа, створення розподілених комп'ютерних систем та мереж автоматизованих систем з використанням безпровідного оптичного каналу зв’язку. Наукові здобутки кафедри за останні 5 років опубліковані більше як в 100 статтях у фахових виданнях України та доповідалися на науково-практичних міжнародних конференціях.
При кафедрі функціонують наукові студентські гуртки за різними напрямками досліджень в галузі інформаційних технологій. Студенти з цих гуртків активно приймають участь у наукових конференціях, є номінантами всеукраїнських конкурсів винахідників серед учнівської молоді та чемпіонатів в галузі інформаційних технологій.
Навчальний процес на кафедрi забезпечують 10 осіб, з них:
- докторів наук – 1 особа, в т.ч., професорів – 1 особа;
- кандидатів наук – 9 осіб, в т.ч., доцентів – 7 осіб;
- викладачів – 2 особи;
- аспірантів та здобувачів - 2 осіб.
 
Напрям підготовки студентів: «Комп’ютерна інженерія»
Фахове спрямування: "Спеціалізовані комп’ютерні системи"
Кафедра cпеціалізованих комп’ютерних систем є випусковою.
Завідувач кафедри: д. т. н., професор Я. М. Николайчук.
Це елітна спеціальність висококваліфікованих фахівців з комп'ютерної техніки та системного програмування. Крім професійних знань з програмування, експлуатації та обслуговування офісних комп'ютерних мереж, фахівці СКС отримують знання з проектування, адаптації та вдосконалення відкритих проблемно-орієнтованих розподілених промислових комп'ютерних мереж.
Очолює підготовку фахівців спеціальності СКС в ТНЕУ відомий вчений, професійний спеціаліст в галузі мікроелектроніки та розподілених комп’ютерних систем Ярослав Миколайович Николайчук, доктор технічних наук, професор, академік Української академії наук національного прогресу.
Спеціалізовані комп’ютерні мережі це комп'ютерні мережі:
- банківських та адміністративних державних установ;
- автоматизованого управління технологічними процесами виробництв (хлібокомбінати, харчосмакові та консервні фабрики, пивзаводи, спиртзаводи, тощо);
- системи комп'ютерного обліку витрати енергоносіїв (газу, води, пари, електроенергії) в державних та приватних підприємствах;
- мікропроцесорні контролери та комп'ютерні мережі захисту телекомунікаційних телефонних та електричних підстанцій;
- спеціалізовані сенсори та дистанційні телеметричні системи гірничих і нафтогазових підприємств (нафтопереробні та газобензинові заводи, нафтогазовидобувні підприємства;
- кар'єри, шахти та автозаправні станції);
- системи екологічного моніторингу, охоронні комп'ютерні системи для лісових та сільськогосподарських угідь, теплиць та водоканалів;
- Web технології (розробка Інтернет сайтів).
 
Ви станете високопрофесійними спеціалістами з Інтернет технологій та комп'ютерних мереж. Будете досконало володіти способами кодування, передавання та цифрового опрацювання сигналів, а також сучасною технологією системного програмування мовами: Assembler, Turbo Pascal, Borland C, С++, Html, Java, PHP та користування стандартними пакетами програм Microsoft Offiсe (Word, Excel, Access), PageMaker, Corel, PhotoShop, Mathcad, P-CAD, Circuit Maker.
Програма підготовки спеціальності СКС включає наступні фахові дисципліни:
- проектування комп'ютерних систем та мереж;
- системи передавання даних та алгебри-логіки;
- теорії інформації та цифрового опрацювання даних;
- технологія системного програмування.
 
Спеціалісти напряму підготовки «Системна інженерія» фахового спрямування "Комп’ютеризовані системи управління та автоматики" займаються розробкою та експлуатацією комп’ютерних систем управління у різних галузях промисловості.
Випускники даного напряму підготовки володіють інструментами для створення ефективних систем управління в технічних та адміністративних організаціях і установах (державні установи, податкові інспекції, банки, відділення зв’язку, провайдери надання телекомунікаційних послуг, тощо) оскільки вивчають загальні принципи управління та створення найбільш ефективних комп’ютеризованих систем.
Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) "бакалавр" триває 4 роки на денній та заочній формі. Випускники отримують кваліфікацію "Молодший інженер з комп’ютерних систем".
Навчання можна продовжити і отримати ОКР спеціаліста або магістра. Перевагою напряму "Системна інженерія" є те, що практично всі бакалаври можуть бути прийняті на навчання для отримання ОКР "магістр", що забезпечується достатньою кількістю ліцензованих місць.
Молодші спеціалісти - випускники освітніх закладів, споріднених з галуззю знань автоматика та управління, в різних галузях промисловості, приймаються на третій курс за співбесідою.
Випускники можуть працювати на посадах інженера з комп’ютерних систем, інженера системотехніка.
Також програмою передбачені дисципліни по вивченню сучасних мов програмування апаратних засобів та мобільних платформ (мобільні телефони, смартфони, планшетні комп’ютери), що дозволяє фахівцям з системної інженерії успішно працювати на посадах програмістів.
Випускники спеціальності орієнтовані на розробку, впровадження та підтримку комп'ютеризованих систем управління, призначених для вирішення широкого кола завдань керування різними об’єктами, розробку комп’ютеризованих керуючих комплексів, що включають комп’ютерні та вимірювальні системи, контролери, системи обробки і передавання даних.
Практичних навиків володіння комп'ютерною технікою Вас навчать професіонали в галузі комп'ютерних технологій та мереж аспіранти та викладачі кафедри.
Зарахування вступників проводиться згідно з правилами прийому до ТНЕУ за сертифікатами незалежного оцінювання.
Веб-сайт кафедри спеціалізованих комп'ютерних систем: scs.tneu.edu.ua
 

Професорсько-викладацький колектив

Возна Наталія Ярославівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти: 
Аудиторія: 6206
Е-mail: n.vozna@tneu.edu.ua
Телефон: 16-131
Притуляк Ярополк Григорович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Аудиторія: 6206
E-mail: ya.prytuliak@tneu.edu.ua
Телефон: 16-131
Якименко Ігор Зіновійович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Аудиторія: 6206
E-mail: iyakymenko@mail.ru
Телефон: 16-131
Сегін Андрій Ігорович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Аудиторія: 6206
E-mail: a.sehin@tneu.edu.ua
Телефон: 16-131


Заставний Олег Михайлович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Аудиторія: 6206
E-mail: o.zastavnyi@tneu.edu.ua
Телефон: 16-131
Пітух Ігор Романович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Аудиторія: 6206
E-mail: i.pitukh@tneu.edu.ua
Телефон: 16-131
Гуменний Петро Володимирович

Посада: викладач
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання:
 
Контакти:
Аудиторія: 6206
E-mail: p.humennyi@tneu.edu.ua
Телефон: 16-131
Албанський Іван Богданович

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: 
 
Контакти:
Аудиторія: 6206
E-mail: i.albanskyi@tneu.edu.ua
Телефон: 16-131
Возняк Тетяна Миколаївна

Посада: старший лаборант
 
Контакти:
Аудиторія: 6206
E-mail: t.vozniak@tneu.edu.ua
Телефон: 16-131