Історія факультету аграрної економіки та менеджменту

     Планово-економічний факультет, правонаступником якого є факультет аграрної економіки і менеджменту було створено за наказом ректора Тернопільського фінансово-економічного інституту Л. Каніщенка від 5 вересня 1973 року №53.  Першим деканом став І.В. Войчишин. Цим же наказом було затверджено перший склад Вченої ради факультету: Войчишин Іван Васильович – декан планово-економічного факультету – голова ради, Богатирьов Борис Михайлович – заступник, Совінський Віктор Степанович – секретар, серед інших членів ради були Белебеха Іван Олексійович – завідувач кафедри бухгалтерського обліку в сільському господарстві, Штефанич Дмитро Андрійович – секретар партбюро.
      Завдання колективу факультету полягало у забезпеченні народного господарства країни економічними кадрами та виконання науково-дослідних робіт за державним замовленням і на госпдоговірних умовах.
      На той час на факультеті здійснювали підготовку економістів за такими спеціальностями: „Бухгалтерський облік” (спеціалізація „Бухгалтерський облік в сільському господарстві” – по 75 чоловік на денній та заочній формах навчання), „Планування промисловості” – 25 чоловік на денній та 50 на вечірній формах навчання; „Планування сільського господарства” – 50 та 25 чоловік на денній та заочній формах навчання відповідно.
      Згідно з рішенням Ради планово-економічного факультету з 1 вересня 1974 року і затвердженого Наказом ректора №146-к від 3 вересня тогож року деканом планово-економічного факультету призначено Сгібнєва Анатолія Павловича, який виконував обов’язки декана до 16 квітня 1988 року і був звільнений згідно поданої заяви та рішення ради інституту від 11 квітня т.р.
      Маючи за плечима військову підготовку, А.П. Сгібнєв  вимагав у всьому дотримуватися етикету, дисципліни і порядку, старався, щоби у будь-якій справі студенти чи викладачі факультету були найкращими, першими. Ставився до людей однаково, міг похвалити, однак і покарати також.
       Заступниками декана працювали А.М. Галас, О.О. Бородій, А.М. Тибінь,  С.М. Сербін; методистами М.В. Підгурська, І.С. Бородач.
 
       Сгібнев А.П. з 1.09.1974 р. по 16. 04.1988 року декан планово-економічного факультету.
     Вчений у галузі сільського господарства. Кандидат економічних наук, доцент (1973 р.). Кандидатську дисертацію виконав на кафедрі організації сільськогосподарських підприємств Української сільськогосподарської академії, яку захистив 12 липня 1970 р. До переходу на викладацьку роботу мав трудовий стаж роботи на підприємстві.
      Закінчив Уляновський сільськогосподарський технікум (1937 р.) за спеціальністю „молодший агроном”; Ленінградський інститут прикладної зоології і фітопат. (1949 р.) – „спеціаліст вищої категорії по захисту рослин”, Українську ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарську академію (1966 р.) кваліфікація – „вчений агроном-економіст”, дивізійну партійну школу (1941 р.) – молодший політрук.
      Учасник Великої Вітчизняної війни. В армії прослужив з вересня 1938 р. по лютий 1946 р., воював на Західному фронті, мав  поранення. Нагороджений бойовими медалями і орденами.
     З метою подальшого вдосконалення зв’язків науки з виробництвом, поліпшення управління навчально-виховним процесом з підготовки висококваліфікованих спеціалістів і на виконання постанови ради інституту від 7 вересня 1988 року, Наказом  ректора від 10 вересня № 115) планово-економічний факультет було реорганізовано і на його базі створено Аграрно-економічний факультет в складі кафедр: економіки, організації і планування в АПК; бухгалтерського обліку і аналізу в АПК.
      З початком навчального року деканом було призначено Богдана Богдановича Гладича, доцента кафедри економіки, організації і планування в АПК, від виконання обов’язків декана факультету аграрного бізнесу був звільнений у зв’язку з закінченням терміну обрання за конкурсом (Наказ 3280-к від 30 вересня 1993 р. по ТІНГ).
      З метою подальшого вдосконалення управління навчально-виховним процесом і на виконання Постанови вченої ради інституту від 27 травня 1992 р. (протокол №6) з 1 вересня 1992 р. аграрно-економічний факультет було перейменовано на факультет аграрного бізнесу
      Заступниками декана працювали М.С. Палюх, М.К. Пархомець; секретарем вченої ради інституту О.П. Скирпан; методистами М.В. Підгурська, Е.Г. Сафонова. 
      Згідно з контрактом з 1 жовтня 1993 року, деканом факультету аграрного бізнесу призначений Олійник Василь Михайлович, професор кафедри економіки, організації і планування АПК, доктор економічних наук (Наказ № 282-к від 01 жовтня 1993 р.). На виконання Наказу № 4-к від 4.01.1995 року, згідно з раніше укладеним контрактом, Олійника В.М. 5 січня т.р. було призначено директором інституту агробізнесу, оскільки у листопаді попереднього року факультет було перейменовано в інститут.
      За скоординованих дій ректорату і активної участі В.М. Олійника, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 лютого 1995 року №78-р радгосп „Тернопільський” був переданий Тернопільській академії народного господарства і на його базі створене навчально-дослідне виробниче господарство як навчальна та науково-дослідна база факультету. За наказом Міністерства освіти України від 17 липня 1997 р. №275 радгосп  передано до сфери управління Міністерства освіти. На цій підставі його реорганізовано у НДВГ „Наука як структурний підрозділ університету.
      Загальна площа земель підрозділу становить 1419 га, у т.ч. сільськогосподарських – 865 га, багаторічних насаджень – 49 га, сінокосів і пасовищ – 301 га.
      Наказом від 17 січня 2000 р. №9-к Олійник В.М.  був звільнений, а з 18 січня т.р. виконуючим обов’язки директора інституту аграрного бізнесу – призначений Б.Б. Гладич, доцент кафедри економіки, організації і планування в АПК.
       Маючи вроджений аналітичний склад розуму і ділову кмітливість, В.М. Олійник велику увагу приділяв партнерським зв’язкам науки з виробництвом, підбору кадрів. За будь-яких яких обставин рішення приймав оперативно, безкорисно. Роботу організовував на довірі, вмів вислухати, старався допомогти і студентам і викладачам.
      З Олійником В.М. працювали:  заступниками декана М.С. Палюх,  М.К. Пархомець, І.І. Костецький, М.Г. Саєнко; секретарем вченої ради інституту О.П. Скирпан; методистами Е.Г. Сафонова, Л.С. Борсук, О.В. Кливець, Н.І.  Пукас.
 
     Олійник В.М.(14.01.1948р. – 28.04.2010 р.) З 1.10.1993 р. по 17. 01.2000 року декан факультету (директор інституту) аграрного бізнесу.
     Вчений у галузі економіки агропромислового комплексу. Доктор економічних наук, професор (1993 р.). Кандидатську дисертацію „Економічна ефективність інтенсифікації землеробства в системі АПК” захистив у 1987 р., докторську – „Розвиток агропромислового виробництва західних регіонів України в нових умовах господарювання” – у 1992 р. До переходу на викладацьку роботу мав стаж роботи на підприємстві і адмінпосадах.
      Закінчив Копичинецький технікум бухгалтерського обліку (1966 р.) за спеціальністю „бухгалтер”; Тернопільський фінансово-економічний інститут (1972 р.) – „бухгалтерський облік в сільському господарстві”, кваліфікація – „економіст”; ВПШ при ЦК КПУ (1984 р.).
      Голова Тернопільської Ради народних депутатів, Академік Академії економічних наук України, Заслужений працівник сільського господарства України, нагороджений орденом „Знак Пошани”.
      В умовах трансформації економіки і суттєвих змін вимог до підготовки спеціалістів економічного профілю, рівня їх професіоналізму і компетенції, за  рішенням ради інституту від 18.06.2002 року, інститут аграрного бізнесу перейменували на інститут продовольчого бізнесу (Наказ № 363 від 01.07.2002 р.), який в подальшому став інститутом аграрної економіки і менеджменту  (Наказ № 12 від 12.01.2005 р.), а у вересні того ж року – реорганізований у факультет.
      Через тривалу і важку хворобу Б.Б. Гладича, з березня по вересень 2004 року обов’язки директора факультету виконував Микола Анатолійович Горлачук, к.е.н., доцент кафедри економіки, організації і планування в агропромисловому виробництві.
     Гладич Богдан Богданович (4.06.1948 р. – 1.06.2004 р.) З 1.10. 1988 р. по 30.09. 1993 р.; з 18.01.2000 р. по 01.03. 2004 року декан факультету (директор інституту аграрного бізнесу (продовольчого бізнесу)).
      Вчений у галузі економіки і організації сільського господарства. Кандидат економічних наук (1979 р.), доцент (1980 р.). До переходу на викладацьку роботу мав трудовий стаж роботи на підприємстві.
      Кандидатську дисертацію захистив у 1979 р.
      Закінчив Львівський сільськогосподарський інститут (1971 р.) за спеціальністю „вчений агроном-економіст”.
      Радник голови Тернопільської обласної державної адміністрації, начальник обласного управління сільського господарства і продовольства. (05.1995 р.- 03.1997 р.).
      В силу свого характеру, Б.Б. Гладич у дотриманні дисципліни і ділового етикету був дуже вимогливим не тільки до студентів, але й до викладачів. Цікавився науковими і літературними новинками, багато часу віддавав роботі, зв’язкам науки з виробництвом.  
За час другої каденції, з Гладичем Б.Б.  працювали:  заступниками декана Л.І. Дудар, Р.Р. Баглей, П.Я. Хомин, М.А. Горлачук; секретарем вченої ради інституту О.П. Скирпан; методистами В.А. Болтик, Н.І.  Пукас.
      На той час до структури факультету входили кафедри: аграрного бізнесу, створена 21 вересня 2000 р. (завідувач кафедри А.М. Стельмащук А.М., д.е.н., професор); аграрного менеджменту і права, створена 6 липня 1994 р. (завідувач кафедри, Т.Г. Дудар, д.е.н., професор, академік АН вищої школи України, член-кореспондент УААН); бухгалтерського обліку і аудиту в агропромисловому виробництві, створена в квітні 1973 року (завідувач кафедри, І.Г. Яремчук, д.е.н., професор); економіки, організації і планування в агропромисловому виробництві, створена 5 січня 1971 року (завідувач кафедри С.Л. Дусановський, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України); земельних відносин і технологічних дисциплін, створена 23 червня 1995 року (завідувач кафедри,  З.Ф. Бриндзя, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України); інженерного менеджменту, створена 21 вересня 2000 року (завідувач кафедри, Р.Б. Гевко, д.е.н., професор); іноземних мов для аграрно-економічних дисциплін (завідувач кафедри, доцент В.Ф. Мединська). Упродовж наступних років деякі кафедри факультету були реорганізовані або ліквідовані.
      З 1.09. 2004 р. по 01.09. 2016 р. обов’язки декана факультету (директора інституту) аграрної економіки і менеджменту виконував Роман Богданович Гевко.
     
        Гевко Роман Богданович
      Вчений у галузі машинобудування. Доктор технічних наук (2002 р.) кандидат технічних наук (1991 р.), доцент (1980 р.). У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію у Львівському політехнічному інституті, а у 2000 р. – докторську дисертацію в Національному аграрному університеті.
      Закінчив Київський політехнічний інститут (1987 р.) за спеціальністю „Технологія машинобудування, верстати та інструменти”. До переходу на викладацьку роботу мав трудовий стаж роботи на підприємстві. 
Голова Тернопільського відділення Інженерної академії України, Заслужений винахідник України, академік Інженерної академії України, завідувач кафедри, член спеціалізованих рад із захисту кандидатських дисертацій у Львівському національному аграрному університеті ім. Івана Пулюя та Вінницькому національному аграрному університеті.
      Як інтелігентна людина, Р.Б. Гевко дбав не тільки про успішність, порядок та дисципліну на факультеті, але й про добрі взаємини як в студентському, так і у викладацькому середовищі. Багато часу і сил віддавав пошуку свого абітурієнта, а тому відкривав нові спеціальності, створював філіали кафедр. Працювати з ним було спокійно і комфортно.
      З Гевком Р.Б. працювали: заступниками декана М.А. Горлачук, О.О. Гуменюк (Шмига); секретарем вченої ради інституту О.П. Скирпан, І.Б. Лещик; методистами В.А. Болтик., Н.І. Пукас.,  Л.М. Богатюк.
      З серпня 2015 року факультетом керує Б.О. Язлюк, д.е.н., професор. Його заступником П.Р.Пуцентейло П.Р., секретарем вченої ради – М.С. Палюх, методистом деканату – Л.М. Богатюк.
      Пріоритетом в роботі декана стали міжнародне співробітництво і партнерство; пошук і відкриття нових напрямків підготовки, навчально-науково-виробничих центрів;  пропагування факультету, як надійної і якісної бази підготовки кадрів; профорієнтаційна робота і залучення іноземних студентів на навчання; зв'язок науки з виробництвом; розвиток спорту, студентське самоврядування і активний відпочинок тощо.  
      На даний час до структуру факультету входять кафедри: обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу (завідувач кафедри Р.Ф. Бруханський, д.е.н., доцент); менеджменту біоресурсів і природокористування (завідувач кафедри, Р.Б. Гевко, д.е.н., професор).
      Факультет забезпечує якісну підготовку фахівців на здобуття освітнього  ступеня „магістр”,  освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” та „бакалавр”  зі  спеціальності 071 „Облік і оподаткування” освітньої програми „Облік і правове забезпечення агропромислового бізнесу”; 051 – Економіка („Прикладна економіка”; „Економіка довкілля і природних ресурсів”; „Оцінка землі та нерухомого майна”); 073 – Менеджмент („Менеджмент і правове забезпечення агропромислового виробництва”; „Менеджмент природокористування та економіка довкілля”).
      Факультет є визнаним флагманом аграрної освіти і науки країни, виконує місію безперебійної підготовки кадрового потенціалу вищої кваліфікації для всіх ланок – сільськогосподарської, харчової, переробної, і екологічної, педагогічної й освітньої, адміністративної і державницької. Завдяки науковим досягненням, зокрема, науковим публікаціям, відкриттям, участі викладачів і студентів у міжнародних науково-практичних конференціях факультет знаний й за кордоном.
      Упродовж останнього десятиліття на факультеті ступінь доктора наук отримали 5 здобувачів, кандидата наук – 35.  На даний час, професорсько-викладацький склад кафедр факультету нараховує 9 докторів наук і 22 кандидати наук.
      Тільки за вказаний час, на факультеті було видано 42 монографії загальним обсягом 535 д.а., 80 навчальних посібників і підручників (930 д.а.), опубліковано 695 статей у фахових виданнях України і світу (310 д.а.). Факультет провів 36 семінарів різного рівня, 4 міжнародні та 12  всеукраїнських науково-практичних конференцій. З-поміж них: „Стратегія ресурсозберігаючого використання аграрно-економічного потенціалу на основі активізації інноваційно-інвестиційної діяльності – об’єктивна передумова інтеграції країни в Світове співтовариство”, „Стратегія розвитку підприємництва: теорія, організація, практика”, „Прикладна економіка: від теорії до практики”, „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку аграрного бізнесу України” та ін.
      З метою патенто-ліцензійного та інноваційного забезпечення науково-дослідних програм і проектів, а також вирішення питань правового захисту об'єктів права інтелектуальної власності у 2002 р. на факультеті створено патентну службу. Керівником служби призначено доктора технічних наук, професора, заслуженого винахідника України Р.Б. Гевка. За час існування патентної служби засвідчено авторство 207 прав на винаходи, зокрема упродовж 2006-2016 років – 182.
      На факультеті здійснюється випуск двох наукових збірників (Міжнародного збірника наукових праць „Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації”; Всеукраїнського збірника наукових праць „Український журнал прикладної економіки”).
      Виховна робота на факультеті аграрної економіки і менеджменту є важливим компонентом навчально-виховного процесу. Вона спрямована на формування світоглядної позиції та ціннісних орієнтацій студентської молоді, надання широких можливостей для опанування основами наук, багатством національної та світової культури, створення умов для вільного, природо-відповідного, гармонійного розвитку, індивідуального та професійного самовдосконалення.
      Основними напрямами виховної роботи на факультеті є: національно-патріотичне виховання; громадянське та правове виховання, культурно-масова робота, спортивно-масова та оздоровчо-профілактична робота, робота за місцем проживання студентів, соціально-побутовий напрямок.
      З метою досягнення більшої ефективності виховного процесу кафедри факультету дотримуються принципів єдності національного і загальнолюдського, науковості і професіоналізму, гуманізації, демократизації, безперервності і наступності, диференціації та індивідуалізації виховного процесу, пріоритету проблемно-розвивальної освіти, активності, самодіяльності і творчої ініціативи студентської молоді, інтеграції традиційних і нових форм виховної роботи, гармонізації родинного і суспільного виховання, єдності освіти і виховання тощо.
      Освітній ідеал нашого факультету –  ерудована і вихована людина у дусі фундаментальних університетських традицій та цінностей, тому головною метою концепції діяльності факультету аграрної економіки і менеджменту визначено підтримку та розвиток творчих здібностей молодих людей в традиціях академічної свободи і університетського вільнодумства.