Міжнародна мобільність: можливості та проблеми. Належна підготовка до навчання у закордонному університеті.

ПРОЕКТ № -2018-1-PL01-KA203-050756. Стратегічне партнерство в вищій освіті.

          Період реалізації: 09.2018-12.2020
Проект реалізовано в межах стратегічного партнерства:

- Вроцлавський економічний університет, Польща – Координатор проекту

- Еллінський відкритий університет, Греція

- Тернопільський національний економічний університет, Україна

- Університет Паннонія, Угорщина


Контакт:

Дорота Квятковска-Цьотуха – менеджер проекту (dorota.kwiatkowska@ue.wroc.pl )
Адреса проекту: Вроцлавський економічний університет – Секція обслуговування проектів розвитку вул. Командорска 118/120 53-345 Вроцлав, Польща

Проект «Міжнародна мобільність: можливості та проблеми. Належна підготовка до навчання в закордонному університеті» реалізовано в межах стратегічного партнерства та передбачає отримання трьох ефектів (є результатами інтелектуальної праці):

1. Посібник для університету: як приготуватися до прийому іноземного студента?

2. Посібник для іноземного студента: що потрібно знати перед поїздкою на навчання, обмін закордон?

3. Програма та дидактичні матеріали для навчання адмінперсоналу вишу, зайнятого обслуговуванням іноземних студентів.

Головною метою проекту є краща підготовка вишу до процесу інтернаціоналізації. Цільова направленість проекту зумовлена потребами інтернаціоналізації вишів, зокрема розширенням пропозиції, збільшення чисельності іноземних студентів, розширенням контактів із закордонними університетами, активізацією закордонної мобільності працівників та студентів, диверсифікацією освітньої пропозиції та покращенням формальної підготовки вишу. Заплановані у зв’язку з цим заходи націлені на попередження виникнення проблем зниження якості освіти та мінімізацію негативних вражень студентів і працівників вишу. В майбутньому проект може мати вплив на покращення підготовки вишу до прийому іноземних студентів в багатьох європейських країнах.

Цільова аудиторія проекту:

- виші як гроно адміністративних і науково-дидактичних працівників;

- студенти, які навчаються у закордонних вишах (особи, які є студентами закордонних вишів) та особи, які реалізують частину навчальних програм в межах міжнародної мобільності).

Із заходів, організованих в межах проекту та напрацьованих результатів скористаються min. 1870 осіб, зокрема:

- min. 870 осіб, які безпосередню беруть участь в проекті, тобто група 400 студентів, які запрошені до первинних досліджень, 200 працівників вишів (в т.ч. керівництво, адміністративні та науково-дидактичні працівники), 270 учасників заходів поширення – семінари в Польщі, Греції, Угорщині та конференція в Польщі (працівники вишів, місцеві керівники, працівники організацій, які підтримують студентів (напр., бюро кар’єр, представники студентських організацій, іноземні студенти);

- опосередковано учасниками проекту будуть особи, які з каналів поширення інформації дізнаються про проведені в межах проекту заходи та напрацьовані партнерством результати.

Заплановано 5 міжнародних проектних зустрічей, дві в Польщі (перша і завершальна) та по одній зустрічі відповідно в кожній партнерській країні. Напрацьовані результати інтелектуальної праці вміщують:

IO1. Посібник для університету: як приготуватися до прийому іноземного студента? (lider: Вроцлавський економічний університет, Польща)

- первинні дослідження (анкетування та IDI), проведені в групі іноземних студентів, які навчаються в партнерських країнах ЄС та в середовищі громадян України, що навчаються/навчалися в інших країнах, а також у групі представників вишів: адмінперсоналу та науково-дидактичних працівників (анкетування). Результатом досліджень є ідентифікація усіх важливих елементів, які привертають студентську увагу та утруднюють їхню повну та ефективну адаптацію в новому оточенні;

- аналізування desk research щодо наявних шляхів вирішення проблем в європейських університетах (перш за все, з погляду пошуку «добрих практик») та використання попереднього досвіду і спостережень власної інституції;

- формування і публікація (online та можливо друкованої версії) керівництва для вишу, що вміщує інформацію про необхідні заходи, які націлені на сприяння належному приготуванню до прийому іноземних студентів та висилання власних студентів закордон;

- посібник охоплює такі складові як прийом студента-іноземця, мовна адаптація в межах вишу, інтеграція в новому оточенні, організація процесу обслуговування, підготовка студента, який виїжджає; запропоновані будуть заходи і організаційні дії, які носитимуть універсальний характер для більшості європейських вишів.

IO2. Посібник для іноземного студента: що потрібно знати перед поїздкою на навчання закордон? (лідер: Університет Паннонія, Угорщина)

- первинні дослідження в трьох групах респондентів: адмінперсоналу вишу, який контактує з студентами-іноземцями (IDI), науково-дидактичні/дидактичні працівники, що проводять заняття із іноземними студентами (FGI) та студентів, які навчаються разом із іноземними студентами (анкетування);

- аналізування desk research щодо наявних проблем, які можна знайти в загально доступних джерелах, а також використання попереднього досвіду, власних інтуїтивних спостережень та інших досвіду вітчизняних вишів;

- формування і публікація (online та можливо друкованої версії) керівництва для студентів, які прийняли рішення про закордонне навчання (що потрібно зробити

- самостійно, щоб краще приготуватися для навчання в іншій країні та з метою кращої адаптації до нових умов). Посібник охоплює такі частини як культурні відмінності, мовна підготовка, національні системи вищої освіти, інтеграція зі студентським оточенням, умови перебування, можливості отримання підтримки. Посібник може бути використано студентами різних країн, які мають намір навчатися закордоном в різних вишах.

IO3. Програма та дидактичні матеріали для навчання адмінперсоналу вишу, зайнятого обслуговуванням іноземних студентів. (лідер: Еллінський відкритий університет, Греція)

- аналізування результатів досліджень, консультування;

- напрацювання матеріалів тематичних навчань для адміністрації вишу, які націлені на підготовку адмінперсоналу (підтримка і обслуговування іноземних студентів (напр., деканати, гуртожитки, бібліотеки)) до гарантування високої якості обслуговування іноземців;

- напрацювання дидактичних матеріалів для осіб, які проводять заняття (тренери, інструктори) та для інших учасників (адміністрація вишу);

- тестування та проведення навчань у групі адміністративних працівників усіх партнерських вишах проекту.