Nemzetközi mobilitás - lehetőségek és problémák. Felkészülés a külföldi egyetemen való tanulásra.

PROJEKT szám-2018-1-PL01-KA203-050756. Stratégiai partnerség a felsőoktatásban

          A projekt végrehajtási ideje: 2018. szeptember – 2020. december


Partnerek:

- Wrocław Gazdaságtudományi Egyetem, Lengyelország - Projektkoordinátor

- Hellenic Open University, Görögország

- Ternopil Nemzeti Gazdasági Egyetem, Ukrajna

- Pannon Egyetem, Magyarország

Kapcsolat:
Dorota Kwiatkowska-Ciotucha - Projektmenedzser (dorota.kwiatkowska@ue.wroc.pl)
A főprojekt iroda: Uniwersytet Ekonomiczny mi Wrocławiu - Sekcja Obsługi Projektów Rozwojowych
ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław Lengyelország


A projekt tervezet eredményei - három kiadvány:
1. számú kiadvány: Kézikönyv az egyetem számára: Hogyan készüljünk fel egy külföldi diák fogadására?
2. számú kiadvány: Kézikönyv a külföldi diák számára: Mit kell tudni a külföldi tanulmányok / csereprogramok megkezdése előtt?
3. számú kiadvány: Tematika és didaktikai anyagok az egyetemek adminisztratív személyzete számára a külföldi diákok érkezését célzó felkészítő képzésekhez.

A projekt fő célja az egyetemek jobb felkészítése a nemzetköziesedés folyamatára.
A projekt két célcsoportja:

- Az egyetemek adminisztratív, tudományos és didaktikai alkalmazottai;

- Az egyetemeken tanuló külföldi diákok (az adott egyetemen teljes diplomaprogramban, illetve a nemzetközi mobilitás programban résztvevő külföldi hallgatók).

A projekt tevékenységekeinek közvetlen, illetve közvetett részeiben 1870 fő részvételét tervezzük. A projektben közvetlenül legalább 870 fő vesz részt; amiből 400 fő az elsődleges kutatásban résztvevő hallgató, 200 fő egyetemi alkalmazott (köztük döntéshozók, adminisztratív alkalmazottak, kutatók és oktatásban résztvevő személyek), 270 fő a projekt szemináriumaiban és terjesztési tevékenységeiben részt vevők száma.


Szemináriumok Lengyelországban, Görögországban és Magyarországon valósulnak meg, valamint konferencia szerveződik Lengyelországban egyetemi alkalmazottak, helyi döntéshozók, diákokat támogató alkalmazottak, hallgatói szervezetek, külföldi diákok képviselői valamint karrier irodák bevonásával.


A projekt közvetett résztvevői olyan személyek lesznek, akik a különböző információs csatornákon keresztül ismerik meg a projektben végzett tevékenységeket és a partnerek kutatási eredményeit.


A projekt nemzetközi résztvevői 5 projekt találkozót terveznek, kettőt Lengyelországban (első és utolsó) és egyet-egyet minden más partnerországban.


A projekt eredményei:
IO1. Kézikönyv az egyetem számára: Hogyan készüljünk fel egy külföldi diák fogadására? (vezető: WROCŁAW GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, Lengyelország)
A kézikönyv kidolgozása primer kutatásban, (kérdőív és mélyinterjú) a projekt partnerek aktív részvételével valósul meg. A primer kutatás célcsoportjai: a kutatásban résztvevő partner országokban tanuló külföldi hallgatók, egyetemi alkalmazottak kérdőíves felmérése. A kutatás második felében az EU országaiban működő egyetemek nemzetközi hallgatók fogadásával kapcsolatos jó gyakorlatainak összegzésével valósul meg.


A szekunder kutatásban a kutatás első szakaszában összegyűjtött adatok és információk kerülnek feldolgozásra, melynek lépései;

- az elsődleges kutatás eredményeinek értékelése - külföldi diákok és egyetemi alkalmazottak (mind az adminisztrációs, mind a tanári személyzet) felmérése alapján;

- az értékelés alapján összeállított kézikönyv tesztelése a célcsoportoknak megfelelően;

- a teszt eredményeknek megfelelően a szükséges módosítások elvégzése;

- a kézikönyv végleges változatának elkészítése.

IO2. Külföldi hallgatói kézikönyv: Mit kell tudni a külföldi tanulmányok/cserediák program megkezdése előtt? (vezető: PANNON EGYETEM)

- a primer kutatásból illetve a „Desk Research”-ből származó eredmények értékelése, elemzése és a következtetések összegzése;

- az értékelés alapján összeállított kézikönyv tesztelése a célcsoportoknak megfelelően;

- a teszt eredményeknek megfelelően a szükséges módosítások elvégzése;

- a kézikönyv végleges változatának elkészítése.

IO3. Felkészítő tananyagok és didaktikai anyagok készítése a külföldi diákok fogadásában dolgozó egyetemi adminisztratív személyzet képzéseire (vezető: HELLENIC OPEN UNIVERSITY)

- tananyagok és képzési anyagok elkészítése;

- az összeállított anyagok tesztelése az összes partner egyetem adminisztratív munkatársai részvételével;

- a vizsgálati szakaszból eredő ismeretek alapján a változtatások elvégzése;

- a képzések és tananyagok végleges változatának elkészítése.