Завідувач кафедри міжнародної економіки

Куриляк Віталіна Євгенівна

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Дійсний член Академії економічних наук України з спеціальності «Міжнародні економічні відносини» (2002 р.).


Контакти:

E-mail: v.kuryliak@tneu.edu.ua
Кабінет: 1204
Телефон: 47-50-75

Кафедра міжнародної економіки

 Кафедра міжнародної економіки створена за наказом ректора № 248  від 25 травня 2009 року  шляхом розподілу кафедр. Проте історія кафедри розпочалася у 1993 році, коли було створено кафедру менеджменту та міжнародної економіки, фінансово-кредитних відносин і маркетингу, що з того часу пройшла довгий шлях становлення і сьогодні є однією з прогресивних і провідних кафедр Університету. Першим завідувачем кафедри був Савельєв Євген Васильович, який є доктором економічних наук, професором, дійсним членом Академії економічних наук України, вченим у галузі міжнародної економіки і маркетингу. З 2016 року кафедру очолює доктор економічних наук, професор Куриляк Віталіна Євгенівна.

 

Пріоритетними напрямами роботи кафедри міжнародної економіки є:

>  вдосконалення існуючих та впровадження нових дисциплін у навчальний процес, які необхідні фахівцям на ринку праці;

>  розширення міжнародних наукових зв'язків;

>  проведення досліджень з актуальних проблем світової економіки та міжнародних економічних відносин, а також впровадження їхніх результатів в економіку країни та в освітній процес.

Кафедра є випусковою з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка» спеціальності «051 Економіка» та здійснює підготовку магістрів державної служби за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», освітньо-професійною програмою «Публічне управління міжнародним співробітництвом».

 

Протягом навчання на бакалаврському рівні за освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка» студенти мають можливість  проходити семестрове навчання і стажування в університетах-партнерах Німеччини зі стипендійною підтримкою та відвідувати лекції лекторів DAAD в Україні.

 

 З метою якісного викладання, ефективного вивчення студентами дисциплін, робота кафедри спрямована на створення комплексів науково-методичного забезпечення дисциплін, на проведення лекційних та практичних занять із застосуванням мультимедійної техніки.  

 

На базі кафедри реалізується Українсько-Німецька факультет-програма спільно з Технічним університетом Дрездена (Technische Universität Dresden – TUD). Вона фінансується Німецькою службою академічних обмінів (Deutsche Akademische Austauschdienst – DAAD). Студенти освітньої програми «Міжнародна економіка» слухають лекції німецьких професорів, а на третьому курсі мають можливість продовжувати навчання у TUD з отриманням німецької стипендії. В Німеччині зі студентів не стягується плата за навчання. На першому і другому курсах у викладанні німецької мови беруть участь як викладачі ТНЕУ, так і TUD.

 

Підготовка фахівців за освітньою програмою «Міжнародна економіка» здійснюється англійською і французькою мовами. Для цього розроблені англомовна і франкомовні програми з міжнародної економіки. На цих програмах навчаються як українські, так й іноземні студенти. Їх обрали більше 100 студентів з 22 країн світу. Набувають популярності ці програми і серед громадян України через зростання попиту великого бізнесу на фахівців, які не лише знають іноземну мову, а й навчалися іноземною мовою.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри нараховує 19 осіб: з них – 6 докторів  економічних наук; 11 кандидатів економічних наук, в т.ч., доценти – 7 осіб; викладачів – 2 особи. Всі викладачі кафедри вільно володіють іноземними мовами, пройшли довготермінові стажування за кордоном, публікують результати своїх досліджень як в Україні, так і у відомих зарубіжних наукових виданнях, беруть участь у міжнародних наукових конференціях.

 

Кафедра щорічно організовує в одній з європейських країн міжнародну наукову конференцію з проблем міжнародних економічних відносин України та проводить Всеукраїнську конференцію студентів та молодих вчених, до участі в яких запрошуються також студенти зарубіжних вузів-партнерів ТНЕУ.

 

У 2019 році науковці кафедри виграли конкурс на отримання бюджетного фінансування в сумі 1200000 грн. по темі «Становлення альянсу Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини та України як Вишеградської п’ятірки: контекст регіональної економічної інтеграції» (0119U100100528)та отримали гранд від Європейського Союза на 27 тис. євро на тему «Європейська регіональна політика: баланс локальних, національних і пан’європейських інтересів» (Модуль Жана Моне (Еразмус+)).

 

Нові наукові та практичні результати, отримані викладами кафедри при виконанні науково-дослідних робіт апробовані та опубліковані у міжнародних та вітчизняних фахових виданнях та матеріалах конференцій різного рівня.  

 

Контактна інформація: 

Адреса: вул. Львівська, 11 (кім. 1201, І-ий корпус),

м. Тернопіль, 46004
Телефон: (0352) 47-50-75

Внутрішній: 11-174
E-mail: kafedra.mе@tneu.edu.ua

Сайт кафедри: http://kafme.org.ua


Професорсько-викладацький колектив

Савельєв Євген Васильович

Посада:професор 
Науковий ступінь:
доктор економічних наук,
Вчене звання: професор
Дійсний член Академії економічних наук України, вчений у галузі міжнародної економіки і маркетингу. 

Контакти:
Кабінет:1201                                                                 
Телефон: 47-50-75, 11174
E-mail:

 


Зварич Ірина Ярославівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет:1202
Телефон:47-50-75, 11174
E-mail:  i.zvarych@tneu.edu.ua
Карась Олена Сергіївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Кабінет: 1201
Телефон: 47-50-75, 11174
E-mail: o.karas@tneu.edu.ua


Колінець Леся Богданівна

Посада: професор 
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет: 1201
Телефон: 47-50-75, 11174
E-mail: l.kolinets@tneu.edu.ua


Комар Наталя Володимирівна

Посада: доцент кафедри міжнародної економіки
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет: 1201
Телефон: 47-50-75, 11174
E-mail: n.komar@tneu.edu.ua


Ліщинський Ігор Орестович

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет: 1201 
Телефон: 47-50-75, 11174
E-mail: lio@tneu.edu.ua


Лизун Марія Володимирівна

Посада: професор 
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет: 1201
Телефон: 47-50-75, 11174
E-mail: m.lyzun@tneu.edu.uaРожко Алла Олександрівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет:1201
Телефон:47-50-75, 11174
E-mail:a.rozhko@tneu.edu.ua 


Смалюк Галина Федорівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент


Контакти:
Кабінет:1201
Телефон:47-50-75, 11174

E-mail: h.smalyuk@tneu.edu.ua
 
 


Уніят Алла Володимирівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент


Контакти:
Кабінет:1201
Телефон:47-50-75, 11174
E-mail: a.uniyat@tneu.edu.ua


Ліфанова Мар'яна Ігорівна

Посада: викладач 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:


Контакти:
Кабінет:1201
Телефон:47-50-75, 11174
E-mail: lifanovamaryana@gmail.com


Пижик Олександр Андрійович

Посада: викладач 
Науковий ступінь: 
Вчене звання:


Контакти:
Кабінет:1201
Телефон: 47-50-75, 11174
E-mail: puzhuk.o.a@ukr.net


Герман Людмила Тарасівна

Посада: викладач 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:


Контакти:
Кабінет:1201
Телефон: 47-50-75, 11174
E-mail: laly07260605@gmail.com


Романюта Едуард Едуардович

Посада: викладач 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
 
Контакти:
Кабінет:1201
Телефон: 47-50-75, 11174
E-mail: e.romanyuta@tneu.edu.ua


Шпак Тетяна Віталіївна

Посада: викладач 
Науковий ступінь: 
Вчене звання:


Контакти:
Кабінет:1201
Телефон: 47-50-75, 11174
E-mail: 


Василик Ольга Михайлівна

Посада: викладач 
Науковий ступінь: 
Вчене звання:


Контакти:
Кабінет:1201
Телефон: 47-50-75, 11174
E-mail: 


Ліфанова Павліна Олексіївна

Посада: інженер 1 категорії


Контакти:
Кабінет:1201
Телефон: 47-50-75, 11174
E-mail: