» » Науковий семінар «Оцінка фінансового стану страховика та шляхи його поліпшення в контексті зміни регулятивних вимог»

Науковий семінар «Оцінка фінансового стану страховика та шляхи його поліпшення в контексті зміни регулятивних вимог»

Дата: 2-12-2019, 12:32 | Автор: Відділ інформації та зв'язків з громадськістю

 29 листопада 2019 р. з ініціативи студентів та професорсько-викладацького колективу кафедри фінансового менеджменту та страхування ТНЕУ відбувся науковий семінар на тему: «Оцінка фінансового стану страховика та шляхи його поліпшення в контексті зміни регулятивних вимог».

 

Метою наукового заходу було обговорення проблем, що стосуються фінансової стійкості, платоспроможності та надійності страхових компаній і виявлення джерел їх забезпечення, окреслення методики оцінки фінансового стану страховика, а також розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності управління фінансовим станом страховика в контексті зміни регулятивних вимог.

 

У процесі наукового диспуту студенти груп ФСГ-41 та ФСГ-42 у невимушеній та жвавій формі обговорювали проблематику фінансів страхових компаній: наукових підходів до визначення фінансової стійкості страховика та критеріїв і джерел її визначення; перестрахування як необхідної умови забезпечення фінансової стійкості страховика; основних принципів управління фінансовою стійкістю страхових компаній; індикаторів фінансової безпеки страхового ринку; системи показників платоспроможності страхової компанії; механізму управління платоспроможністю страхової компанії; управління фінансовими ризиками страхових компаній з метою забезпечення економічної безпеки.

 

Усі доповіді студентів були цікавими, змістовними та відзначалися актуальністю окресленого кола питань.

 

Підсумовуючи результати наукового семінару, лектор курсу «Фінанси страхових компаній» канд. екон. наук, доцент кафедри фінансового менеджменту та страхування Галина Миронівна Кулина висловила сподівання на подальші наукові дослідження напрямів підвищення ефективності функціонування вітчизняних страхових компаній та зміцнення їх фінансового стану відповідно до нових регулятивних вимог і міжнародних стандартів, а також висловила щиру вдячність за плідну працю та побажала її