» » Журнал "Вісник ДІТБ"

Журнал "Вісник ДІТБ"

Дата: 10-10-2012, 09:00 | Автор: Відділ інформації та зв'язків з громадськістю

 До уваги викладачів, аспірантів, здобувачів! Донецький інститут тутристичного бізнесу запрошує Вас опублікувати результати своїх наукових досліджень на сторінках журналу “Вісник ДІТБ”, який включено до переліку № 10 наукових спеціальних видань України (додаток до постанови президії ВАК України від 14.10.2009 р. № 1-05/4 // Бюлетень ВАК України. – 2009.– № 11. – С.11): Економічні науки. 

Серія. Економіка, організація і управління підприємствами туристичної індустрії та туристичної галузі в цілому

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 7470 видано Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України 24.06.2003 року.

Головний редактор журналу – д. е. н., проф., академік АЕН України Туріянська Марія Михайлівна.

Заступники головного редактора: д.е.н., проф. Поклонський Ф.Ю., д.е.н., проф. Данильчук В.Ф.

 

Вимоги до авторських рукописів

Редакція приймає оригінальні, не опубліковані раніше статті, які відповідають теоретичному та практичному профілю журналу, мають наукову та практичну цінність. 

Тематика публікацій, які подано до журналу, повинна відповідати таким напрямам: управління підприємствами в туристичній сфері; економіка та організація туризму; економіка туристичних послуг, маркетинг та логістика.

Кількість авторів статті повинна бути не більше трьох.

Наукові статті повинні відповідати вимогам Постанови президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. № 7–05/1 „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1. – С. 2).

Список використаної літератури друкується після тексту статті. Джерела в списку літератури необхідно розміщувати у порядку їх згадування в тексті. Вони наводяться у квадратних дужках. Наприклад [7, с. 13] – джерело 7 за списком, сторінка 13. Якщо джерело згадується в статті декілька разів, посилання на нього треба робити під тим номером, під яким його вже розміщено у списку літератури.   

Статті аспірантів та здобувачів повинні мати рекомендацію наукового керівника.

Обсяг статті – 7–10 сторінок формату А4. Статті публікуються на мові оригіналу (українська, російська, англійська). До статті необхідно подати: анотацію та ключові слова (українською, російською та англійською мовами) і на окремому аркуші відомості про авторів (прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, учене звання, місце роботи, посада, службова адреса, телефони, e–mail) українською, російською та англійською мовами.

Статті подаються у 2–х примірниках на паперовому носії та в електронному вигляді на дискеті 3,5, або можуть бути надіслані електронною поштою до 30 листопада 2012 року.Вимоги до оформлення статей [46.5 Kb] (завантажень: 106)