» » Вийшла з друку монографія «Міжнародна економічна допомога з подолання бідності в Україні»

Вийшла з друку монографія «Міжнародна економічна допомога з подолання бідності в Україні»

Дата: 24-01-2012, 16:46 | Автор: Відділ інформації та зв'язків з громадськістю

В монографії досліджено та узагальнено широкий спектр теоретичних підходів до тлумачення бідності індивіда/країни за різними критеріями та причинами її виникнення. Виділено основні етапи стратегічного програмування подолання бідності та розроблено структурну модель стратегії зменшення цього явища з врахуванням світового досвіду.

Автори видання - Адамик Вікторія Віталіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету “ Львівська політехніка” ; Комар Наталія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки Тернопільського національного економічного університету.

Обґрунтовано вагому роль міжнародної економічної допомоги та її місце в системі внутрішніх та зовнішніх механізмів, між якими прослідковується функціональний зв'язок, в процесі реалізації стратегії подолання бідності в країні. На основі фрагментарних проведених теоретичних досліджень систематизовано класифікаційні ознаки міжнародної економічної допомоги та визначено критерії оцінювання її ефективності з подолання бідності. Виявлено причинно-наслідковий ланцюг та специфічні особливості бідності в Україні, оцінено ефективність реалізації вітчизняної стратегії подолання бідності та залучення/використання іноземної допомоги в розрізі секторів української економіки. Розроблено модель раціонального залучення/використання міжнародної фінансової допомоги та обґрунтовано пріоритетність залучення технічної допомоги як одного із зовнішніх механізмів реалізації стратегії подолання бідності в Україні, враховуючи світовий досвід та специфіку даного явища в нашій країні.

Монографія розрахована на фахівців у галузі соціальної політики та міжнародної економічної політики, працівників державного управління та місцевого самоврядування, міжнародних, неурядових та доброчинних організацій, науковців, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.