«Напрямки та тенденції розвитку економіки України»

 Ініціативна група молодих учених за сприяння та при активній участі Громадської організації «Наукова спільнота» організовує міжнародну наукову Інтернет-конференцію економічного спрямування на тему: «Напрямки та тенденції розвитку економіки України», яка відбудеться 20 грудня 2017 року (роботи учасників приймаються до 20 грудня включно).


Запрошуємо до участі в Інтернет-конференції!

 Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у роботі періодичних міжнародних науково-практичних Інтернет-конференцій на сайті www.spilnota.net.ua. За результатами проведених конференцій будуть друкуватися та розсилатися авторам збірники тез конференцій та сертифікати.


«Юридична наука на сучасному етапі»

Шановні колеги! Організаційний комітет Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції інформує Вас, що за сприяння та активної участі Громадської організації «Наукова спільнота» 14 грудня 2017 р. відбудеться Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція на тему: «Юридична наука на сучасному етапі».


«Сталий розвиток економіки на засадах ресурсоефективності»

 Шановні колеги! Науковці економічного факультету Запорізького національного університету запрошують Вас взяти участь у роботі ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Сталий розвиток економіки на засадах ресурсоефективності», що відбудеться 1 грудня 2017 року.


«Професійна етика судового процесу»

 Шановні колеги! 24 листопада 2017 року у Національній академії прокуратури України заплановано засідання круглого столу  «Професійна етика судового процесу». Реєстрація учасників розпочинається о 9.30 год. Початок роботи – о 10.00 год.


«Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб'єктів суспільного інтересу»

 Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції «Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб'єктів суспільного інтересу», яка відбудеться 20-21 жовтня 2017 р. у м. Житомир.


«Розвиток бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки в умовах євроінтеграції»

 Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Х Міжнародної науково-практичної конференції на тему: «Розвиток бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки в умовах євроінтеграції», яка відбудеться 24 листопада 2017 року.


«Сучасні тенденції розвитку обліку, оподаткування, аналізу і аудиту»

 Обліково-економічний факультет ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» запрошує науковців до участі у роботі Міжнародної наукової інтернет-конференції «Сучасні тенденції розвитку обліку, оподаткування, аналізу і аудиту», яка відбудеться 17 листопада 2017 року.


«Стратегії розвитку фінансового ринку України»

 Шановні студенти! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції «Стратегії розвитку фінансового ринку України», що відбудеться 22-23 листопада у Київському національному торговельно-економічному університеті.


До уваги студентів ТНЕУ

 Факультет математики, фізики та інформатики Ґданського університету запрошує зацікавлених студентів до участі у ІІ Міжнародній конференції з математичного моделювання, яка відбудеться 7-9 вересня 2017 року за адресою вул. Віта Ствожа 57, (Wita Stwosza), Гданськ, Республіка Польща.


«Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів та систем»

 Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених та студентів «Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів та систем», яка відбудеться 19 травня 2017 року.


«Сучасна логістика – бізнес та освіта»

 Шановні колеги! Університет економіки Варни, кафедра індустріального бізнесу, Болгарська Асоціація промисловості, Болгарська Асоціація транспортних перевезень і логістики запрошують Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна логістика – бізнес та освіта», яка відбудеться з нагоди 10-ої річниці спеціалізації «Логістика» університеті. Наукова зустріч відбудеться 19-20 жовтня 2017 року.


«Юність науки – 2017: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства»

 Колектив Навчально-наукового інституту економіки Чернігівського національного технологічного університету запрошує до участі у Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Юність науки – 2017: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства», яка відбудеться 26-27 квітня 2017 року.


«Роль статистики в подоланні світової економічної кризи: виклики та перспективи для України»

 Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Роль статистики в подоланні світової економічної кризи: виклики та перспективи для України», яка відбудеться у м. Київ 19 травня 2017 р.


«Розвиток малого і середнього бізнесу в умовах глобалізації світової економіки»

 Шановні науковці Тернопільського національного економічного університету! Колектив кафедри міжнародної економіки Житомирського державного технологічного університету запрошує Вас до співпраці в сфері науки і освіти.


«Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством»

 Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством».


«Трансформаційні зміни національної економіки в умовах євроінтеграції»

 Шановні колеги! Колектив кафедри між­на­родних економічних відносин Львівського національного аграрного університету запрошує Вас до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної конфе­ренції «Трансформаційні зміни національної  економіки в умовах євроінтеграції», яка відбудеться 30-31 травня 2017 року в м. Дубляни.


«Актуальні аспекти адміністрування митної вартості товарів та інформування громадян про митні правила й митні формальності»

 Шановні колеги! Науково-дослідний інститут фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України запрошує взяти участь у науково-практичній інтернет-конференції «Актуальні аспекти адміністрування митної вартості товарів та інформування громадян про митні правила й митні формальності».


До уваги професорсько-викладацького колективу ТНЕУ!

 Колектив фінансово-юридичного факультету Краківського економічного університету (з нагоди 15-ї річниці від дня заснування) запрошує Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції «Тренди науки у дослідженні сучасних фінансових явищ», яка відбудеться 18-20 жовтня 2017 р. у готелі Арламов (http://www.arlamow.pl/).


«Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці»

 Шановні науковці, викладачі, наукові співробітники, аспіранти! Запрошуємо Вас 19 травня 2017 року взяти участь у І Всеукраїнській інтернет-конференції «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці».


Запрошуємо до участі у конференції

 Інститут економіки та фінансів ЛТЕУ, кафедра бухгалтерського обліку та кафедра аудиту, аналізу та оподаткування запрошують Вас взяти участь у ХIІ всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та контролю в умовах трансформації національної економіки», яка відбудеться 27-28 квітня 2017 року.


Запрошуємо студентів до участі у конференції «Облік, аналіз та аудит: інноваційні напрями теоретичних і практичних досліджень»

Шановні студенти! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі III Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції: «Облік, аналіз та аудит: інноваційні напрями теоретичних і практичних досліджень», яка відбудеться   20 квітня  2017 року у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (обліково-економічний факультет).


«Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери»

 Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнському науково-методичному семінарі «Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери», який відбудеться 27 квітня 2017 р. в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.


«Розвиток бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та оподаткування в сучасному інформаційному середовищі»

 Шановні колеги! Національний університет біоресурсів і природокористування України, кафедра обліку та оподаткування та кафедра статистики та економічного аналізу запрошують Вас взяти участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Розвиток бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та оподаткування в сучасному інформаційному середовищі», яка відбудеться 26 квітня 2017 року.


«Кредитно-фінансовий механізм в умовах глобалізаційних викликів»

 Шановні студенти! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської студентської наукової конференції «Кредитно-фінансовий механізм в умовах глобалізаційних викликів», що відбудеться 21-22 лютого у Київському національному торговельно-економічному університеті.


«Стратегія інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України в умовах глобалізації: стан та шляхи становлення»

 Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь в роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України в умовах глобалізації: стан та шляхи становлення», яка відбудеться на базі Львівського державного інституту економіки і туризму 23 березня 2017 року.


Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні виклики фінансової науки для Європи, що змінюється»

 Шановні колеги! Повідомляємо, що 7-8 квітня 2017 р. в Економічній академії ім. Д. А. Ценова (м. Свіштов, Болгарія) відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні виклики фінансової науки для Європи, що змінюється».


«Студентське самоврядування та його роль у формуванні гуманістичних цінностей»

 Студентська рада Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» запрошує студентів і молодих вчених взяти участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів і молодих вчених «Студентське самоврядування та його роль у формуванні гуманістичних цінностей».


«Тенденції розвитку національних економік: економічний та правовий виміри»

 Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Тенденції розвитку національних економік: економічний та правовий виміри», яка відбудеться 18-19 травня 2017 року в Київському кооперативному інституті бізнесу і права.


«Дистанційна освіта: забезпечення доступності та неперервної освіти впродовж життя»

   Шановні колеги! Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» запрошує Вас до участі в XLII Міжнародній науково-методичній конференції «Дистанційна освіта: забезпечення доступності та неперервної освіти впродовж життя» («Е-Learning and University Education – 2017»). У ході конференції планується дослідити перспективи розвитку діяльності університетів у процесі реалізації концепції освіти упродовж життя: технології відкритого, електронного, дистанційного та змішаного навчання.