«Проблеми теорії та практики дистанційної освіти в Україні»

 До уваги науковців ТНЕУ! Колектив Харківського національного університету будівництва та архітектури, Харківського національного економічного університету ім. С.Кузнеця, Харківського національного університету міського господарства ім. О. Бекетова, Національного технічного університету «ХПІ», Національного аерокосмічного університету ім. Н.Е. Жуковського «ХАІ» запрошує усіх бажаючих взяти участь у роботі Всеукраїнської науково- практичної Інтернет-конференції «Проблеми теорії та практики дистанційної освіти в Україні», яка відбудеться 6 жовтня 2016 року в Харківському національному університеті будівництва та архітектури.


«Сучасні проблеми фінансового моніторингу»

 Шановні колеги! Колектив фінансового факультету Харківського національного економічного університету імені  Семена Кузнеця  спільно з Навчальним центром Державної служби фінансового моніторингу України запрошує Вас взяти участь у  V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми фінансового моніторингу», яка відбудеться 8-9 грудня 2016 р.


«Науково-практичне забезпечення розвитку та співробітництва об’єднаних територіальних громад»

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичній конференції «Науково-практичне забезпечення розвитку та співробітництва об’єднаних територіальних громад», яка відбудеться у формі заочного обговорення проблемних питань на сайті Дніпропетровського регіонального інституту державного управління при Президентові України з 24 жовтня по 24 листопада 2016 року.


«Перспективи реформування національної економіки»

 До уваги науковців ТНЕУ! Повідомляємо, що 3 жовтня 2016 року відбудеться міжнародна  наукова інтернет-конференція економічного спрямування на тему: «Перспективи реформування національної економіки». Науковий захід відбудеться за сприяння та при активній участі Тернопільської обласної організації об'єднання студіюючої молоді «Зарево».


«Концепція розвитку правової держави в Україні»

 Шановні колеги! Організаційний комітет Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції інформує Вас, що за сприянням та при активній участі Тернопільської міської громадської організації «Правозахисна організація «АКВІТАС» 29 вересня 2016 року відбудеться Міжнародна науково-практична інтернет-конференція на тему: «Концепція розвитку правової держави в Україні».


«Чотирнадцяті економіко-правові дискусії»

 Шановні колеги! Наукова спільнота сайту www.spilnota.net.ua запрошує Вас до участі у роботі періодичних міжнародних науково-практичних інтернет-конференцій. За результатами проведених конференцій будуть друкуватися та розсилатися авторам збірники тез конференцій та сертифікати.


«Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти»

 Колектив Університету митної справи та фінансів у співпраці з Регіональним навчальним центром Всесвітньої митної організації запрошує науковців до участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти», яка відбудеться 25 листопада 2016 р. у м. Дніпропетровськ.


«Формування тверезого способу життя в сім'ї та суспільстві»

 Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції «Формування тверезого способу життя в сім'ї та суспільстві», яка відбудеться 4-5 листопада 2016 р. у Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького (вул. Шимзерів, 3А (теоретичний корпус), 2-1 поверх, актова зала).


Науково-дослідний інститут економічного розвитку запрошує до співробітництва

Шановні колеги!Науково-дослідний інститут економічного розвитку запрошує до співробітництва у таких проектах:
1. Оприлюднення наукових праць (статей) у іноземному науковому виданні «ModernScience – Moderní věda». Строк виходу наукових праць - до 4 місяців з моменту подання праці до Інституту.
2. Підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників (від 700 грн., строк навчання - від 1 тижня).
3. Апробація результатів дисертаційних досліджень з видачею документа про впровадження отриманих результатів.


«Проблеми та перспективи розвитку європейської освіти»

Шановні викладачі, науковці, аспіранти та студенти! Празький інститут підвищення кваліфікації запрошує Вас взяти участь в Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку європейської освіти» 20-27 листопада 2016 р., м. Прага з можливістю одночасного стажування в Празькому інституті підвищення кваліфікації.


«Класичний університет у контексті викликів епохи»

 Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Українсько-польської міжнародної наукової конференції «Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch)», яка відбудеться у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 22-23 вересня 2016 р.


Відбудеться ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Юридична техніка і технологія: теорія та практика застосування»

 Професорсько-викладацький колектив Національної академії правових наук України спільно з Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, ГО «Лабораторія академічних досліджень правового регулювання та юридичної техніки» (м. Івано-Франківськ) запрошують науковців взяти  участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Юридична техніка і технологія: теорія та практика застосування», яка відбудеться 29-30 вересня 2016 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка.


«Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти»

 Професорсько-викладацький колектив Київського національного університету технологій та  дизайну запрошує усіх бажаючих взяти участь у роботі VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти», яка відбудеться 7 жовтня 2016 року.


«Європейська інтеграція і Україна: радикальні економічні реформи»

 Шановні науковці! Запрошуємо усіх охочих взяти участь у ХХ Ювілейній міжнародній науковій конференції «Європейська інтеграція і Україна: радикальні економічні реформи», яка відбудеться 13-27 вересня 2016 р. у м. Бодрум (Туреччина).


«Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики»

 Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської наукової конференції «Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики», яку організовує Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара спільно з Інститутом держави і права ім. В.М.Корецького, Інститутом педагогіки НАПН України, Інститутом історії України НАН України, Інститутом філософії НАН України, Національним педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова з нагоди 20-річчя прийняття Конституції України.


«Проблеми техногенно-екологічної безпеки: освіта, наука, практика»

 Шановні колеги! Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми техногенно-екологічної безпеки: освіта, наука, практика».


«Ефективні моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика»

 Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Ефективні моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика», яка відбудеться на базі кафедри економіки праці та менеджменту Кіровоградського національного технічного університету 10-11 червня 2016 року.


«Трансформація діяльності центральних банків»

 Керуючись програмою реформування фінансового сектору України, використовуючи найкращі традиції та досвід лідерів центральних банків країн світу, Національний банк України спільно з Національним банком Польщі за сприяння уряду Канади та Київської школи економіки 19-20 травня 2016 року проводить першу міжнародну дослідницьку конференцію «Трансформація діяльності центральних банків».


Міжнародна науково-практична конференція «Інформація та соціум»

 Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інформація та соціум», яка відбудеться 28-29 квітня 2016 року в Донецькому національному університеті.


«Розвиток аграрного бізнесу в умовах глобалізації»

 15-17 квітня 2016 року в Тернопільському національному економічному університеті відбудеться Міжнародна науково-практична конференція за участю іноземних студентів «Розвиток аграрного бізнесу в умовах глобалізації».«Математичне моделювання та математична фізика»

 Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у 4-й Всеукраїнській науковій конференції «Математичне моделювання та математична фізика», що відбудеться 3-5 жовтня 2016 р. у м. Кременчук.


«Формування сучасного економічного простору: переваги, ризики, механізми реалізації»

 Шановні колеги! Факультет бізнесу Навчального університету Сулхан-Саба Орбеліані (Грузія), за підтримки Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій (Україна), запрошує Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції на тему: «Формування сучасного економічного простору: переваги, ризики, механізми реалізації», яка відбудеться 29 квітня 2016 року у місті Тбілісі, Грузія.


«Юність науки – 2016: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства»

 Навчально-науковий інститут економіки Чернігівського національного технологічного університету запрошує до участі у Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Юність науки – 2016: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства», яка відбудеться 20-21 квітня 2016 року.


«Виховання національної еліти – фундамент довгострокового розвитку суспільства»

 Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичній конференції «Виховання національної еліти – фундамент довгострокового розвитку суспільства», що відбудеться у дистанційному форматі 30 червня 2016 року.


«Європейський вибір економічного поступу регіону»

 Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Європейський вибір економічного поступу регіону», яка відбудеться 26-27 травня 2016 року в Чернівецькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ.


«Розвиток кооперативного руху в Україні»

 Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток кооперативного руху в Україні», яка відбудеться 24-25 травня 2016 року на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України.


«Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні»

 Шановні колеги! 20–21 травня 2016 року в місті Березне (Рівненська область, Україна) відбудеться міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні» у рамках реалізації проекту «Розвиток сільського зеленого та екологічного туризму як планомірна складова економічного розвитку Березнівського району», підтриманого ЄС.


«Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах»

 Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської наукової конференції «Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах», яка відбудеться 29-30 квітня 2016 р. у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара з нагоди 25-річчя Незалежності України.


Шановні науковці, викладачі, аспіранти, здобувачі та студенти!

 Запрошуємо Вас взяти участь у І Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих науковців «Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством», яку 14-15 квітня 2016 року організовує економічний факультет Вінницького національного аграрного університету.


«Прогнозування економічного та соціального розвитку національної економіки»

 Шановні колеги! Запрошуємо вчених і провідних фахівців взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції на тему: «Прогнозування економічного та соціального розвитку національної економіки»,  яка відбудеться 22 квітня 2016 року на базі Класичного приватного університету.