«Прогнозування економічного та соціального розвитку національної економіки»

 Шановні колеги! Запрошуємо вчених і провідних фахівців взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції на тему: «Прогнозування економічного та соціального розвитку національної економіки»,  яка відбудеться 22 квітня 2016 року на базі Класичного приватного університету.


«Соціальні проблеми сучасної молоді: український та світовий досвід вирішення»

 Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Соціальні проблеми сучасної молоді: український та світовий досвід вирішення», яка відбудеться 12-13 травня 2016 року в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка.


«Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів та систем»

 Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених та студентів «Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів та систем», яка відбудеться 24-26 березня 2016 року в Харківському національному економічному університеті ім. С. Кузнеця.


«Ольвійський форум-2016: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі»

 Колектив Чорноморського державного університету імені Петра Могили запрошує до участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Ольвійський форум-2016: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі», яка відбудеться 9-11 червня 2016 р. (м. Миколаїв, смт. Коблеве, Україна).


«Перспективи функціонування фінансової інфраструктури в умовах децентралізації економіки»

 Шановні колеги! Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, кафедра фінансів, банківської справи та страхування запрошує Вас взяти участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Перспективи функціонування фінансової інфраструктури в умовах децентралізації економіки», яка відбудеться 21 квітня 2016 року.


«Економіка для екології»

 11-12 травня 2016 року відбудеться Міжнародна наукова конференція «Економіка для екології», організатором якої є колектив факультету економіки та менеджменту Сумського державного університету.


«Трансформація зовнішньої політики України в умовах нестабільності»

 Університет Сучасних Знань, Товариство «Знання» України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація економістів-міжнародників», Академія наук вищої школи України запрошують до участі у міжнародній науково-практичній конференції «Трансформація зовнішньої політики України в умовах нестабільності», яка відбудеться в Києві, в Університеті Сучасних Знань 31 березня 2016 року за адресою: м. Київ, метро «Олімпійська», вул. Велика Васильківська 57/3.


«Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства»

 Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у роботі ХХІII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства», яка відбудеться у м. Кременчук 7-8 квітня 2016 р.


«Фінансова політика у системі соціально-економічного розвитку України»

 13-14 квітня 2016 року в Київському національному торговельно-економічному університеті відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансова політика у системі соціально-економічного розвитку України».


«Європейський вибір економічного поступу регіону»

 Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичний конференції «Європейський вибір економічного поступу регіону», яка відбудеться 26-27 січня 2016 року на базі Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ й організовується до 50-річчя ЧТЕІ КНТЕУ.


«Стратегія розвитку туризму у ХХІ столітті у контексті сталого розвитку»

 Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку туризму у ХХІ столітті у контексті сталого розвитку», яка відбудеться на базі Львівського державного інституту економіки і туризму 31 березня 2016 року.
 
Мета конференції: аналіз актуальних проблем розвитку міжнародного туризму в контексті формування та реалізації стратегії сталого розвитку.


«Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави»

 Шановні колеги! Колектив юридичного факультету Інституту економіки і права Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького спільно з юридичним факультетом Гомельського державного університету ім. Ф. Скорини (Білорусь), Київським університетом туризму, економіки і права й Асоціацією українських правників запрошують Вас взяти участь в роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави», яка відбудеться  26-27 травня  2016 року на базі Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького. 


«Фінанси, бухгалтерський облік та підприємництво: національні особливості та світові тенденції»

 18-19 березня 2016 року в м. Київ відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінанси, бухгалтерський облік та підприємництво: національні особливості та світові тенденції».


«Актуальні шляхи розвитку україно-литовських відносин. Історичний та сучасний аспекти»

 Харківський осередок Ліги студентів Асоціації працівників України спільно з Юридичним факультетом Вільнюського Університету й за підтримки Посольства Литовської Республіки в Україні запрошує усіх бажаючих до участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні шляхи розвитку україно-литовських відносин. Історичний та сучасний аспекти», яка відбудеться 11 березня 2016 року.


«Актуальні питання охорони та захисту прав інтелектуальної власності на митному кордоні України»

 Державний науково-дослідний інститут митної справи запрошує науковців, професорсько-викладацький колектив, аспірантів, працівників митних органів до участі у круглому столі «Актуальні питання охорони та захисту прав інтелектуальної власності на митному кордоні України», яка відбудеться 25 березня 2016 року.


«Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах»

 Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської наукової конференції «Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах», яка відбудеться 29-30 квітня 2016 р. у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара з нагоди 25-річчя Незалежності України. 


«Людина віртуальна: нові горизонти»

 Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у III Міжнародній науково-практичній конференції «Людина віртуальна: нові  горизонти» (Україна - Сербія - Азербайджан - Польща).


«Розвиток соціально-економічних систем в умовах глобального конкурентного середовища»

 29 лютого 2016 року в м. Кишинів (Республіка Молдова) відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток соціально-економічних систем в умовах глобального конкурентного середовища».До уваги працівників та студентів ТНЕУ!

 З 1 по 3 червня 2016 року проводитиметься  Восьма міжнародна конференція «Знання-економіка-суспільство», яку організовує колектив кафедри менеджменту Краківського економічного університету.


«Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції»

 Шановні колеги, науковці та фахівці-практики в сфері обліку, аналізу та аудиту! Професорсько-викладацький колектив Одеського національного економічного університету запрошує Вас 26 травня 2016 року до участі у роботі  IV Міжнародної науково-практичної конференції: «Перспективи розвитку обліку, контролю та  аналізу в контексті євроінтеграції».


«Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління»

 Шановні колеги! Колектив Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» запрошує Вас взяти участь у XV Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління», яка відбудеться 6-7 квітня 2016 року.


Міжнародний науково-практичний симпозіум «Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми»

 Приватний вищий навчальний заклад Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького спільно з CEI CooperationFund запрошує Вас взяти участь у роботі Міжнародного науково-практичного симпозіуму «Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми», який відбудеться 11-12 березня 2016 року в Івано-Франківському університеті права імені Короля Данила Галицького.


«Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти»

 Колектив Приватного вищого навчального закладу Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького запрошує взяти участь у роботі ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти», яка відбудеться 11березня 2016 року.


«Формування громадянської позиції в системі органів студентського самоврядування»

 Студентська рада Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» щиро запрошує представників органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів долучитися до участі у Міжнародній науково-практичній конференції студентів і молодих учених «Формування громадянської позиції в системі органів студентського самоврядування». Конференція відбудеться 2-4 березня 2016 року на базі Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет».


Дев'ята науково-практична конференція «Нові інформаційні технології в освіті»

 Запрошуємо Вас до участі у Дев'ятій науково-практичній конференції «Нові інформаційні технології в освіті», яка відбудеться 11 лютого 2016 року у м. Києві. Організатори конференції – «Скайлайн Софтвер» і Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Захід організовується за підтримки Міністерства освіти і науки України.


«Стратегія розвитку туризму у ХХІ столітті у контексті сталого розвитку»

 Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку туризму у ХХІ столітті у контексті сталого розвитку», яка відбудеться на базі Львівського державного інституту економіки і туризму 31 березня 2016 року.


«Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання»

 Професорсько-викладацький колектив Кременчуцького національного університет імені Михайла Остроградського запрошує до участі у роботі IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання», яка відбудеться 18-20 лютого 2016 року.


«Проблеми та перспективи розвитку національних економік: від мікро- до макро- рівня»

 Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку національних економік: від мікро- до макро- рівня», яка відбудеться 8 квітня 2016 року в м. Одеса.


«Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи»

 Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у  IV Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи», яка відбудеться у Львівському інституті економіки і туризму 25 лютого 2016 р.
  • 1 2 3 4
  • Наступна