Директор ННІМВ ім. Б.Д.Гаврилишина

Іващук Ірина Олегівна

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, Україна, 46020
Кабінет: 1206
Телефон:+380(352)475-075
Факс:+380(352)436-041
E-mail: iryna.iva2@gmail.com

Заступник директора ННІМВ ім. Б.Д.Гаврилишина

Живко Максим Андрійович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 

Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, Україна, 46020
Кабінет: 1208
Телефон:+380(352)475-075
E-mail: 

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин ім. Б.Д.Гаврилишина

           

Внаслідок  втілення європейських принципів реформування вищої освіти, підвищення її  якості та інтернаціоналізації з 1 грудня 2013 року у складі університету на базі провідних факультетів, що реалізують міжнародні освітні програми, був створений Навчально-науковий інститут міжнародних економічних відносин ім. Б.Д.Гаврилишина. Інституту присвоєно ім’я відомого вченого та економіста Богдана Дмитровича Гаврилишина.

 

Стратегія розвитку інституту ґрунтується на таких засадах:

- проведення занять із студентами високопрофесійним професорсько-викладацьким складом та бізнесменами-практиками,  в тому числі зарубіжними;

- стабільне забезпечення та підвищення високої якості надання освітніх послуг;

- підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних успішно конкурувати на світовому ринку праці в умовах його трансформації та викликів глобальної економіки;

- ефективне співробітництво із зарубіжними партнерами;

- запровадження підготовки фахівців за новими фаховими спрямуваннями;

- впровадження в навчальний процес викладання предметів іноземними мовами;

- підвищення рівня академічної мобільності та інтернаціоналізація навчання;

- реалізація спільних міжнародних наукових та навчальних проектів;

- забезпечення професорсько-викладацькому складу та студентам широких можливостей доступу до наукової інформації, найновішої світової літератури, електронних видань, цифрових баз даних;

- пошук зовнішніх джерел фінансування науково-дослідної діяльності;

- модернізація розвитку інфраструктури з метою забезпечення доступу до нових інформаційних технологій навчання та e-learning тощо.

 

Нова структура інституту включає:

 

факультет-програми:

українсько-нідерландська факультет-програма;

українсько-німецька факультет-програма.

 

кафедри:

міжнародної економіки;

міжнародного туризму і готельного бізнесу;

міжнародних економічних відносин;

міжнародних відносин та дипломатії;

іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій;

філософії та політології.

 

міжнародні навчальні програми:

англомовна програма з міжнародної економіки;

українсько-американська програма з комп’ютерних наук;

українсько-грецька програма «Магістр з бізнес-адміністрування»;

українсько-польська програма.

 

Центр «Інтеграційний хаб країн Африки та Азії»

відділ обслуговування студентів;

журнал європейської економіки;

 

Інститут здійснює ступеневу підготовку фахівців за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на основі кредитно-модульної системи навчання, одночасно дає можливість підвищувати свої здобуті вміння, навики та професійні компетенції в навчально-науковому інституті інноваційних освітніх технологій нашого університету, пройти семестрове навчання у закордонних вузах-партнерах та навчатися за міжнародними програмами двох дипломів у партнерському зарубіжному ВНЗ:

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ – БАКАЛАВР

 

Спеціальність: ЕКОНОМІКА

Освітні програми:   міжнародна економіка

                        міжнародна економіка (з викладанням англійською мовою)

                        міжнародна економіка (з викладанням німецькою мовою) 

                        міжнародна економіка (з викладанням французькою мовою)

 

Спеціальність – МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Освітні програми:    міжнародний маркетинг

                         міжнародний менеджмент

                         міжнародний бізнес

 

Спеціальність – МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ

Освітні програми:    міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

 

Спеціальність – ТУРИЗМ

Освітня програма:   міжнародний туризм

 

Спеціальність – ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Освітня програма:   управління готельно-ресторанною справою

 

Спеціальність – ПОЛІТОЛОГІЯ

Освітня програма:  політологія

 

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ – МАГІСТР

 

 

Спеціальність – МЕНЕДЖМЕНТ

Освітня програма:   міжнародний менеджмент

                        міжнародний менеджмент (з викладанням англійською мовою)

 

Спеціальність – ЕКОНОМІКА

Освітні програми:    міжнародна економіка

                         міжнародна економіка (з викладанням англійською мовою)

 

Спеціальність – МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Освітні програми:    міжнародний бізнес

                         міжнародний маркетинг

 

Спеціальність – ТУРИЗМ

Освітня програма:   міжнародний туризм

 

Спеціальність - ПОЛІТОЛОГІЯ

Освітня програма: міжнародні та регіональні політичні комунікації

 

В інституті навчальні дисципліни викладаються такими мовами:

українською, англійською, німецькою, французькою, польською.