Науково-дослідна частинаТермоелектричний перетворювач із можливістю імітації заданої похибки

Патент № 115846 U

МПК G01K 15/00, G01K 7/02

Заявка № a201613535


Автори (винахідники) Кочан О.В., Кочан Р.В.

Термоелектричний перетворювач із можливістю імітації заданої похибки, що складається із чохла, головки з контактами та підключеної до цих контактів термопари, електроди якої ізольовані від чохла чотириканальними керамічними бусами, який відрізняється тим, що до одного з електродів підключені два відводи з металу, термоелектричні властивості якого різко відрізняються від термоелектричних властивостей електродів термопари, виведені через вільні канали бус та підключені до розміщених у головці контактів, причому місця підключення відводів вибирають так, щоби вони, при імітації експлуатації, потрапили у зону градієнта профілю температурного поля вздовж електродів термопари.Багатоканальний цифровий корелятор

Патент № 116116 U

МПК (2006) G06F 17/15 (2006.01) G06F 17/00

Заявка № a201505435


Автори (винахідники)  П. В. Гуменний, Я. М. Николайчук, І. Б. Албанський, Г. Я. Процюк

Багатоканальний цифровий корелятор, який містить синхронізатор, (n+1)-каскадний регістр зсуву, n накоплювачів, виходи яких є виходами пристрою, перетворювач "аналог-код" послідовного наближення, перший вхід якого є входом пристрою, другий вхід підключений до першого виходу синхронізатора, а вихід підключений до першого входу регістра, другий вхід якого підключений до другого виходу синхронізатора, комутаційнних регістр зсуву, перший вхід якого з'єднаний з першим виходом синхронізатора, другий вхід з'єднаний з другим виходом синхронізатора, а вихідна шина з'єднана з відповідними блоками і підключена в кожному каналі до відповідних перших входів групи логічних елементів "І", другі і треті входи яких з'єднані з відповідними шинами і-х та і-1-х каскадів багатокаскадного регістра зсуву, група логічних елементів "І-НЕ", перші входи яких відповідно з'єднані з вихідною шиною 2k-1-го розряду регістра зсуву, другі і треті входи групи логічних елементів "І-НЕ" відповідно з'єднані з вихідними шинами і-х та і-1-х каскадів регістра зсуву, а виходи з'єднані з четвертими входами групи логічних елементів "І", які відрізняються тим, що виходи логічних елементів І в кожному каналі підключені до входів додатково введених синхронних накоплюючих лічильників теоретико-числового базису Галуа, виходи яких підключені до входів додатково введених дешифраторів дешифраторів виходи яких є виходами пристрою.Аналого-цифровий перетворювач

Патент № 116176 U

МПК H03M 1/38 (2006.01)

Заявка № a201612016


Автори (винахідники)  Н. Я. Возна, Б. Б. Круліковський, Я. М. Николайчук, В. М. Грига, В. Я. Піх

Аналого-цифровий перетворювач, в якому прямі виходи додатково введених парафазних компараторів з'єднані з першими входами i-тих додатково введених перших логічних елементів "І-НЕ"; другі входи яких додатково з'єднані з інверсними виходами i+1-их компараторів, а виходи з'єднані з відповідними входами додатково введених других багатовходових логічних елементів "І-НЕ", виходи яких є виходами АЦП у коді Хаара-Крестенсона системи залишкових класів.Комбінаційний суматор

Патент № 116601 U

МПК G06F 7/501 (2006.01)

Заявка № a201700814


Автори (винахідники)  Б. Б. Круліковська, Н. Я. Возна, В. М. Грига, Я. М. Николайчук

Комбінаційний суматор належить до засобів обчислювальної техніки і може бути використаний у якості компонента швидкодіючих арифметико-логічних пристроїв та процесорів опрацювання цифрових даних. Технічним результатом є забезпечення формування двійкового коду суми двох багаторозрядних чисел, заданих на входах двійковими сигналами. Пристрій містить вхідну шину в якій містяться логічні елементи НЕ, на виході якої формуються прямі та інверсні коди двох багаторозрядних двійкових чисел, які подаються на входи пірамідальної структури з парафазними вертикальними та горизонтальними інформаційними зв'язками між парафазними однорозрядними неповними двійковими суматорами, на виході якої формується код суми двох багаторозрядних двійкових чисел.Спосіб корекції похибок цифро-аналогових перетворювачів у вимірювально-керуючих модулях і пристрій для його реалізації

Патент № 116949 U

МПК (2006) H03M 1/00 H03M 1/10 (2006.01)

Заявка № a201613527


Автори (винахідники)  Р. В. Кочан, О. В. Кочан, А. О. Саченко, М. Е. Яновський, В. В. Кочан

Спосіб корекції похибок цифро-аналогових перетворювачів (ЦАП) у вимірювально-керуючих модулях (ВКМ), куди входить прецизійний аналого-цифровий перетворювач (АЦП), що має корекцію адитивної, мультиплікативної та нелінійної похибки. Спочатку проводять корекцію похибок АЦП, потім, за допомогою додаткових каналів АЦП, вимірюють вихідні напруги ЦАП, обчислюють їх похибки та коригують їх вхідний код. Якщо ЦАП використані у ВКМ для керування об'єктом, то у ВКМ входять послідовно ввімкнені давач, комутатор, АЦП, мікроконтролер (МК), ЦАП, підсилювач потужності та виконавчий пристрій. До іншого входу комутатора підключено вихід пристрою корекції похибок (ПКП) АЦП. Тоді виходи підсилювачів потужності ЦАП підключають до додаткових входів комутатора. Якщо ЦАП використовується у ВКМ як складова частина швидкодіючого АЦП порозрядного зрівноваження, тобто куди входять послідовно ввімкнений давач, компаратор, МК та ЦАП, вихід якого підключено до другого входу компаратора, а також послідовно ввімкнений ПКП АЦП, комутатор та АЦП, вихід якого підключено до іншого входу МК, то до виходу ЦАП підключають вхід пристрою вибірки-запам'ятовування, вихід якого підключають до додаткового входу комутатора.Спосіб формування корегуючих кодів в системі залишкових класів

Патент № 117493 U

МПК  (2006) H04J 13/00 H04W 84/18 (2009.01)

Заявка № u201700839


Автори (винахідники)  В. В. Яцків, Т. Г. Цаволик, Н. Г. Яцків

Спосіб формування корегуючих кодів в системі залишкових класів, при якому інформаційне повідомлення із двійкової системи числення перетворюється у систему залишкових класів із використанням розширеної системи взаємно простих модулів, зокрема, використання додаткових модулів дозволяє виявляти та виправляти помилки в процесі передачі даних, який відрізняється тим, що повідомлення розділяється на частини, і система модулів вибирається таким чином, що отримані частини повідомлення є залишками по вибраних модулях, з яких після перетворення у позиційну систему числення обчислюються перевірочні символи.Спосіб використання відходів картопляно-крохмального виробництва для удобрення ґрунту

Патент № 117563 U

МПК (2011.01) A01C 21/00

Заявка № u201701279


Автори (винахідники)  І. С. Брощак, А. М. Беран, І. І. Сеник, М. В. Буряк, А. О. Вітровий, Л. Т. Януш

Спосіб використання відходів картопляно-крохмального виробництва для удобрення ґрунту, при якому використовують відходи агропромислового виробництва, який відрізняється тим, що в грунт вносять 6-8 т дефекату, а потім 20-25 т фруктового соку в баковій суміші із Вермистимом - Д в кількості 6-8 л або Тріхофітом в кількості 5-6 л на 1 гектар із негайним загортанням в ґрунт на глибину 10-15 см дисковими знаряддями, при цьому враховують кислотність фруктового соку і гідролітичну кислотність ґрунту.Віконний блок із сонячною панеллю

Патент № 117977 U

МПК (2006) F24J 2/00 E06B 7/00

Заявка № u201702141


Автори (винахідники)  Р. Б. Гевко, Я. С. Янишин, І. Г. Ткаченко, Ю. В. Дзядикевич, О. М. Стрішенець, Б. В. Погріщук, О. С. Никеруй

Віконний блок із сонячною панеллю, що містить віконну раму, в міжрамковому просторі якої встановлений склопакет, а сама рама закріплена у віконному отворі стіни будинку, причому на бокових відкосах віконного блоку та на торцевій поверхні стіни будинку закріплені бокові та торцеві сонячні панелі, який відрізняється тим, що бокові сонячні панелі щільно прилягають до бокових відкосів стіни будинку, а також закріплені до зовнішньої поверхні віконної рами за допомогою фіксуючих пластин та гвинтових з'єднань, причому поверхня фіксуючих пластин, яка контактує з боковими сонячними панелями виконана похилою, а її внутрішній кут є рівним куту нахилу бокових відкосів.Спосіб отримання рідкого органічного добрива

Патент № 118442 U

МПК 2006) C05F 11/00 C05F 7/00

Заявка № u201701609


Автори (винахідники)  І. С. Брощак, І. Г. Дудар, М. В. Буряк, В. В. Видаш, Р. В. Волошин

Спосіб отримання рідкого органічного добрива, який відрізняється тим, що в ємності змішують до однорідної маси біогумус з очищеними дощовими стічними водами, отримана суміш подається в ємність для розділення на рідку і тверду фракцію, причому рідка фракція через отвори в бокових стінках ємності попадає в ємність для рідкого органічного добрива, а тверда фракція, що осідає на дні ємності, вивантажується для дозрівання і відправлення до споживача.Поперечна тепла грядка Володимира Розума

Патент № 118478 U

МПК (2006) A01B 79/00 A01C 5/00

Заявка № u201702006


Автори (винахідники)  В. М. Розум, Р. І. розум, М. В. Буряк, І. В. Розум

1. Поперечна тепла грядка Володимира Розума, що містить гребінь ґрунту, клиноподібний рівчак заповнений мульчею, дренажний канал з дерев'янистою органікою, яка відрізняється тим, що при розміщені теплих грядок на схилах на верхній його частині в поперечному напрямку першою розташовують теплу грядку у вигляді: спочатку виконаний клиноподібний рівчак з дренажним каналом, потім сформований гребінь із вибраного з рівчака ґрунту, який виконує функцію накопичення дощових стоків із можливістю запобігання змиву нижче розташованих теплих грядок і поступового їх зрошення, які виконані під кутом до поперечної грядки залежно від крутизни схилу. 2.Поперечна тепла грядка Володимира Розума за п. 1, яка відрізняється тим, що поперечна тепла грядка виконана під кутом α до горизонту. 3. Поперечна тепла грядка Володимира Розума за п. 1, яка відрізняється тим, що в клиноподібних рівчаках формують поперечні валки з можливістю запобігання утворенню потоків води.Спосіб визначення загального кальцію та магнію у рослинній золі та вапнякових меліорантах

Патент № 118548 U

МПК (2006) G01N 33/24 (2006.01) G01N 30/00

Заявка № u201702425


Автори (винахідники)  В. Д. Зосімов, С. А. Романова, І. С. Брощак, В. В. Градовий

Спосіб визначення загального кальцію та магнію у рослинній золі та вапнякових меліорантах, що включає визначення їх кількості, який відрізняється тим, що використовують соляно-кислотну витяжку рослинної золи або вапнякового меліоранту з використанням атомно-абсорбційного аналізу з можливістю вимірювання ступеня поглинання світла вільними атомами визначених елементів і порівнянні їх з еталонними розчинами цих елементів.Спосіб виробництва органічного добрива

Патент № 118751 U

МПК (2006) C05F 11/00 C05F 3/00

Заявка № u201701880


Автори (винахідники)  І. С. Брощак, Б. І. Ориник, Б. В. Погріщук, О. С. Сороцький, А. О. Вітровий

Спосіб виробництва органічного добрива, що включає змішування відходів тваринного і рослинного походження, відходів харчової і переробної промисловості, який відрізняється тим, що як необхідний компонент субстрату використовують сухий жом та наступні компоненти у співвідношенні: при використанні методу біоферментації - сухий жом - 25 %; гній тваринного походження - 55 %, дефекат цукрового заводу - 10 %, солома - 10 %; при використанні методу вермикультивування - сухий жом - 25 %, гній тваринного походження - 60 %, дефекат цукрового заводу - 15 %.Набір міні-теплиць для вирощування розсади

Патент № 118877 U

МПК (2006) A01G 9/00

Заявка № u201703174


Автори (винахідники)  Р. Б. Гевко, Я. С. Янишин, Ю. В. Дзядикевич, І. С. Брощак, І. Г. Ткаченко, Б. В. Погріщук, М. Б. Свинтух, В. В. Градовий

1. Набір міні-теплиць для вирощування розсади, що містять основу, виконану у вигляді квадрата, на якому розташовані трикутноподібні бокові грані, що утворюють піраміду, який відрізняється тим, що кожна з міні-теплиць виконана з різними геометричними розмірами, причому починаючи з найменшої, внутрішні розміри кожної наступної теплиці є більшими ніж зовнішні розміри попередньої. 2. Набір міні-теплиць для вирощування розсади, за п. 1, який відрізняється тим, що внутрішні розміри кожної наступної міні-теплиці на 2-5 % є більшими ніж зовнішні розміри попередньої. 3. Набір міні-теплиць для вирощування розсади, за п. 1, який відрізняється тим, що основа міні-теплиці для вирощування розсади в ємностях виконана у вигляді квадратного короба. 4. Набір міні-теплиць для вирощування розсади, за п. 1, який відрізняється тим, що основа міні-теплиці для вирощування розсади в ґрунті має стержні для фіксації її в ґрунті.Спосіб підвищення врожайності та покращення якості сільськогосподарських та плодово-ягідних культур

Патент № 122809 U

МПК (2006) A01C 21/00 A01C 7/00

Заявка № u201708180


Автори (винахідники)  М. Д. Гуйван, П. М. Гуйван, М. М. Гуйван, І. С. Брощак

Спосіб підвищення врожайності та покращення якості сільськогосподарських та плодово-ягідних культур, який включає передпосівну обробку насіння або обприскування рослин, який відрізняється тим, що передпосівну обробку насіння здійснюють рідким органічним добривом Біопрогрес в нормі 8-10 л/т та трьох-чотирьохразове обприскування рослин в період вегетації у нормі 10-15 л/га в залежності від культури та фази розвитку рослин.Спосіб отримання електричної енергії

Патент № 123473 U

МПК (2006) H02K 44/00 H02K 23/00 F03G 3/00

Заявка № u201709777


Автори (винахідники)  І. В. Розум, Р. І. Розум, Р. І. Розум

1. Спосіб отримання електричної енергії, при якому ротор генератора в обертання приводять за допомогою електромашинного агрегату і знімають напругу із обмоток статора згаданого генератора з подальшою її подачею в мережу зовнішнього споживача, який відрізняється тим, що як електромашинний агрегат використовують електродвигун з'єднаний з інерційним редуктором. 2. Спосіб отримання електричної енергії за п. 1, який відрізняється тим, що запуск електромашинного агрегату здійснюють вручну або за допомогою іншого джерела обертового руху.Спосіб очищення земель від забруднення нафтою або нафтопродуктами

Патент № 123515 U

МПК (2006) A01B 79/00 A01C 21/00

Заявка № u201710158


Автори (винахідники)  Р. І. Розум, М. В. Буряк, І. В. Любезна, А. О. Вітровий

Спосіб очищення земель від забруднення нафтою або нафтопродуктами, що включає внесення в забруднене середовище мікроорганізмів і мінеральних добрив, який відрізняється тим, що, як джерело мікроорганізмів використовують торф, який попередньо активують азотними і фосфорними добривами, після чого витримують на протязі 5-7 діб при температурі 20-30 °C, з наступним внесенням у ґрунт в кількості залежно від ступеня забруднення території.Спосіб рекультивації земель

Патент № 123516 U

МПК (2006) A01B 79/00 A01C 21/00

Заявка № u201710159


Автори (винахідники)  М. В. Буряк, Р. І. Розум, М. Б. Свинтух, П. О. Рябоконь

Спосіб рекультивації земель, що включає нанесення на поверхню порушених земель органічного субстрату, який відрізняється тим, що як органічний субстрат використовують суміш зневодненого мулу стічних вод і подрібнених деревних відходів при їх масовому співвідношенні 1,0-1,5 : 1 висотою 10-20 см, після чого накладають шар піску або ґрунту висотою 5-10 см.Спосіб рекультивації болотних земель

Патент № 124511 U

МПК (2006) A01B 79/00 B09B 3/00

Заявка № u201711169


Автори (винахідники)  А. О. Вітровий, І. В. Любезна, Р. В. Волошин

Спосіб рекультивації болотних земель, що включає нанесення на поверхню болотних земель твердих побутових відходів, який відрізняється тим, що на вирівняну і ущільнену поверхню твердих побутових відходів накладають шар деревної золи висотою 1-1,5 см, потім насипають шар ґрунту висотою 10-15 см, після чого висівають багаторічні травосуміші.Повний однорозрядний суматор

Патент № 124563 U

МПК (2006) G06F 7/00

Заявка № u201711720


Автори (винахідники)  Я. М. Николайчук, В. М. Грига, Н. Я. Возна, А. Я. Давлетова

Повний однорозрядний суматор, який містить перший вхід aj з'єднаний з першим входом логічного елемента І-НЕ та першим входом логічного елемента АБО, другий вхід однорозрядного суматора з'єднаний з другим входом логічного елемента АБО та другим входом логічного елемента І-НЕ, другий логічний елемент І-НЕ перший вхід якого з'єднаний з першим входом другого логічного елемента АБО, який відрізняється тим, що додатково містить третій логічний елемент І-НЕ, перший вхід якого додатково з'єднаний з першим входом першого логічного елемента АБО, другий вхід додатково з'єднаний з другим входом першого логічного елемента АБО, вихід якого додатково з'єднаний з виходом першого логічного елемента І-НЕ, вихід якого додатково з'єднаний з першим входом другого логічного елемента І-НЕ та входом додатково введеного першого логічного елемента НЕ, вихід якого з'єднаний з першим входом додатково введеного логічного елемента АБО-НЕ вихід якого додатково з'єднаний з виходом третього логічного елемента І-НЕ і є додатковим інверсним виходом, а другий вихід логічного елемента АБО-НЕ з'єднаний з додатково введеним інверсним входом переносу однорозрядного суматора та входом другого додатково введеного логічного елемента НЕ, вихід якого додатково з'єднаний з другим входом другого логічного елемента АБО та другим входом логічного елемента І-НЕ, вихід якого додатково з'єднаний з виходом другого логічного елемента АБО та є виходом суми Si однорозрядного суматора.Еластичний шнек

Патент № 124951 U

МПК B65G 33/16 (2006.01) B65G 33/26 (2006.01)

Заявка № u201711583


Автори (винахідники)  Р. Б. Гевко, І. Г. Ткаченко, Ю. Б. Гладьо, С. З. Залуцький, Б. В. Погріщук

Еластичний шнек, що містить центральний вал, на якому встановлена несуча смугова гвинтова спіраль, по периферії якої закріплені еластичні елементи, що виконані у вигляді окремих секцій з перекриттям між суміжними секціями, який відрізняється тим, що в зоні перекриття суміжних секцій край нижньої секції виконаний скошеним у верхній частині, а край верхньої секції виконаний скошеним у нижній частині, причому в зоні перекриття суміжних секцій вони взаємодіють між собою скошеними краями.Спосіб ідентифікації гортанного нерва з інших тканин хірургічної рани при проведенні хірургічних операцій на щитоподібній залозі

Патент № 124989 U

МПК (2006) A61B 7/04 (2006.01) A61B 5/053 (2006.01) A61B 5/00 A61B 1/267 (2006.01)

Заявка № u201711799


Автори (винахідники)  М. П. Дивак, А. В. Пукас, В. І. Тимець, А. М. Дивак

Спосіб ідентифікації гортанного нерва з інших тканин хірургічної рани при проведенні хірургічних операцій на щитоподібній залозі, що включає подразнення тканин в хірургічній рані здійснюють змінним електричним струмом, при чому провідність електричного струму фіксується звуковим сенсором, що встановлений у дихальній трубці розміщеній у гортані пацієнта, який відрізняється тим, що подразнення тканин здійснюють електричними прямокутними імпульсами з адаптивним налаштуванням їх тривалості та частоти слідування з подальшою реєстрацією відповідного скорочення голосових зв'язок з частотою слідування імпульсів звуковим сенсором з подальшим перетворенням цих скорочень в послідовність електричних сигналів, а вихідний інформаційний сигнал, який характеризує наближеність до гортанного нерва, визначають по зміні амплітуди спектральної складової електричних сигналів на частоті слідування прямокутних імпульсів.Канатний механізм завантаження складського приміщення

Патент № 125377 U

МПК (2006) B65G 7/08 (2006.01) B65G 25/00

Заявка № u201711503


Автори (винахідники)  Р. М. Рогатинський, Ю. С. Никеруй, Р. Б. Гевко, І. Г. Ткаченко

Канатний механізм завантаження складського приміщення, який виконаний у вигляді двох опор, несучих канатів, механізму натягу канатів, роликового механізму з площадкою для розміщення штучних вантажів, який відрізняється тим, що нижня опора з механізмом натягу канатів кріпиться до внутрішньої сторони стіни складського приміщення, верхня опора кріпиться до зовнішньої сторони протилежної стіни складського приміщення, а між опорами паралельно натягнуто два канати, на яких розташовані пари роликів, що встановлені на осі, до якої кріпиться рамна конструкція з площадкою для розміщення штучних вантажів, причому верхня опора виконана у вигляді двох паралельно розташованих відносно вікна трикутноподібних ферм, що з'єднані між собою поперечною балкою, по центру якої знизу закріплений роликовий блок, зверху котрого встановлений канат, що з'єднаний з верхньою частиною рамної конструкції.Спосіб рекультивації порушених земель при відкритому видобутку корисних копалин

Патент № 126594 U

МПК  (2006) A01B 79/00 E21C 41/32 (2006.01)

Заявка № u201800971


Автори (винахідники)  Розум, А. О. Вітровий, Б. В. Погріщук, М. Б. Свинтух

Спосіб рекультивації порушених земель при відкритому видобутку корисних копалин, що включає підготовку порушених земель шляхом вирівнювання території і укладання шару ґрунту, висаджування рослинних культур, який відрізняється тим, що перед укладанням шару ґрунту на підготовлену поверхню накладають шар пористого геотекстильного матеріалу, здійснюють внесення насіння трав'яних культур, укладають шар грунту висотою 5-10 см, а потім на його поверхню наносять хімічний меліорант, причому як геотекстильний матеріал використовують голкопробивний нетканий матеріал із синтетичного волокна, а як хімічний меліорант використовують водний розчин ортофосфорної кислоти.Спосіб відновлення порушених земель

Патент № 126596 U

МПК  (2006) A01B 79/00.

Заявка № u201800973


Автори (винахідники)  А. О. Вітровий, М. В. Буряк, Р. І. Розум, І. В. Любезна

Спосіб відновлення порушених земель, що включає обробку ґрунту зв'язуючою речовиною, висівання багаторічних трав'яних культур і ущільнення ґрунту, який відрізняється тим, що як зв'язуючу речовину використовують 3-7 % водну емульсію латексу в кількості 1,5-3,0 л/м2, а багаторічні трав'яні культури висівають окремо або разом зі покривними культурами рядками або з чередуванням рядків, причому як покривну культуру використовують бобово-злакову суміш при нормі посіву бобових 4-8 г/м2 і вівса 7-9 г/м2.Спосіб рекультивації земель від забруднення нафтою або нафтопродуктами

Патент № 126597 U

МПК  (2006) A01B 79/00

Заявка № u201800974


Автори (винахідники)  М. В. Буряк, Н. В. Добіжа, І. В. Любезна, В. А. Лазорчин, Т. П. Керницька

Спосіб рекультивації земель від забруднення нафтою або нафтопродуктами, що включає механічне видалення надлишку нафти або нафтопродуктів з поверхні землі і внесення у забруднений поверхневий шар органічного сорбенту, а також посадку багаторічних рослин, який відрізняється тим, що як багаторічні рослини використовують саджанці деревних рослин, а як органічний сорбент використовують торф, причому після внесення торфу у поверхневий шар землі формують посадкові ями під посадку саджанців деревних рослин, при посадці яких посадкову яму заповнюють торфом.Пристрій визначення Хеммінгової віддалі між двома сигналами

Патент № 127093 U

МПК  (2006) G06F 7/00

Заявка № u201802782


Автори (винахідники)  А. І. Сидор, Б. Б. Круліковський, Н. Я. Возна, Я. М. Николайчук

Пристрій містить синхронізатор, перший аналоговий вхід з'єднаний з першим входом першого компаратора i-го розряду, другий аналоговий вхід з'єднаний з першим входом другого компаратора i-го розряду, другий вихід якого з'єднаний з другим входом першого компаратора i-го розряду та першим виходом схеми формування ступінчастих взірцевих потенціалів, який відрізняється тим, що додатково введено 2k -1 розрядів, у кожному з яких вихід першого компаратора додатково з'єднаний з першими входами додатково веденого логічного елемента АБО та логічного елемента І, другий вхід якого додатково з'єднаний з другим входом логічного елемента АБО та виходом другого компаратора, вихід логічного елемента АБО додатково з'єднаний з першим входом додатково введеного першого логічного елемента І-НЕ i-го та додатково з'єднаний з входом додатково веденого першого логічного елемента НЕ i-1-го, вихід якого додатково з'єднаний з першим входом першого логічного елемента І-НЕ i + 1-го розряду, вихід логічного елемента І додатково з'єднаний з першим входом додатково введеного другого логічного елемента І-НЕ i-го розряду та входом додатково введеного другого логічного елемента НЕ i-1-го, вихід якого з'єднаний з другим входом другого логічного елемента І-НЕ i-го, виходи других логічних елементів І-НЕ з'єднані з першими входами третіх логічних елементів І-НЕ i-го, виходи яких з'єднані з відповідними першими входами багаторозрядного двійкового суматора, другий вхід якого з'єднаний з логічною одиницею, а виходи з'єднані з відповідними першими входами багаторозрядного накопичувального суматора, другий вхід якого з'єднаний з першим виходом синхронізатора, другий вихід якого з'єднаний зі всіма третіми входами логічних елементів АБО та І, третій вхід накопичувального суматора з'єднаний з входом логічного нуля, а виходи старших розрядів є виходами пристрою.Спосіб ієрархічної класифікації комп’ютерних атак нейромережевою штучною імунною системою

Патент № 127724 U

МПК  (2006) H04W 12/08 (2009.01) G06F 21/00 G06F 12/14 (2006.01)

Заявка № u201711238


Автори (винахідники)  М. П. Комар, В. В. Кочан, А. О. Саченко, В. А. Головко, С. В. Бєзобразов

Спосіб ієрархічної класифікації комп'ютерних атак шляхом інтеграції набору нейромережевих детекторів в штучну імунну систему, яка проводить спостереження за діями абонентів в режимі реального часу та постійно донавчає нейромережеві детектори на основі параметрів мережевого з'єднання, яке виявлене як атака, який відрізняється тим, що при спрацюванні декількох нейромережевих імунних детекторів спочатку обчислюють поточні різниці між вхідним образом і ваговими векторами всіх нейронів кожного нейромережевого імунного детектора, потім обчислюють квадратні корені із суми квадратів цих поточних різниць, а мінімальні значення серед обчислених квадратних коренів подають на другі виходи кожного нейромережевого імунного детектора, причому, на тип атаки вказує той нейромережевий імунний детектор, на другому виході якого є найменше значення квадратного кореня.Гідропневмодвигун

Патент № 128080 U

МПК  (2006) F03C 2/00 F01C 1/00 F16F 15/023 (2006.01) F01B 21/00

Заявка № u201804587


Автори (винахідники)  І. В. Розум, Р. І. Розум, Р. І. Розум

Гідропневмодвигун, що містить статор, ротор, канали для підведення енергоносія та лопатей, який відрізняється тим, що канали для підведення енергоносія рівномірно розташовані у роторі та направлені від центра до зовнішньої циліндричної поверхні, а виходи виконані у вигляді сопл, причому вихідні отвори сопл направлені по дотичній до зовнішньої циліндричної поверхні ротора, при цьому лопаті рівномірно розташовані на внутрішній поверхні статора з мінімальним зазором до ротора.Покриття для схилів земляних споруд і стоянок автотранспорту

Патент № 128815 U

МПК  (2006) E01C 5/00 E01C 11/24 (2006.01) E02D 17/20 (2006.01)

Заявка № u201803487


Автори (винахідники)  М. В. Буряк, А. О. Вітровий, Н. В. Добіжа, І. В. Любезна

Покриття для схилів земляних споруд і стоянок автотранспорту, що виконане у вигляді плит, які містять дві плоскі робочі поверхні, яке відрізняється тим, що плити виконані з наскрізними отворами і заповнені ґрунтово-рослинним матеріалом.Покриття для укріплення схилів земляних споруд

Патент № 128816 U

МПК  E02D 17/20 (2006.01)

Заявка № u201803489


Автори (винахідники)  Р. І. Розум, Б. В. Погріщук, М. В. Буряк, І. В. Любезна

Покриття для укріплення схилів земляних споруд, яке виконане у вигляді набору плит, які містять дві плоскі робочі поверхні, яке відрізняється тим, що на плоских робочих поверхнях виконані виступи у вигляді суцільних ребер, які розташовані паралельно до одної сторони плити, причому на одній робочій поверхні довжина ребра дорівнює довжині плити, а на другій - довжина ребра виконана меншою ніж довжина плити, крім цього ребра однієї робочої поверхні плити зміщені відносно ребер другої робочої поверхні.