Аспірантура та докторантура

ОГОЛОШЕННЯ

Аспірантам та докторантам платникам!

З січня 2020 року змінено реквізити для оплати

UA148201720313271002201004451

Перехрест Лідія Костянтинівна

Посада: завідуюча аспірантурою і докторантурою

Контакти:
Адреса: 46020, м. Тернопіль,
вул. Львівська, 11
Телефон: +38 0352 47 58 62
E-mail l.perekhrest@tneu.edu.ua
Кабінет:

Дерех Ірина Богданівна

Посада: провідний спеціаліст

Контакти:
Адреса: 46020, м. Тернопіль,
вул. Львівська, 11
Телефон: +38 0352 47 58 62
E-mail: i.derekh@tneu.edu.ua
Кабінет:

Процик Наталія Василівна

Посада: провідний спеціаліст

Контакти:
Адреса: 46020, м. Тернопіль,
вул. Львівська, 11
Телефон: +38 0352 47 58 62
E-mail: n.protsyk@tneu.edu.ua
Кабінет:

Оголошення та розклади

ОГОЛОШЕННЯ

Розклад  занять для аспірантів

Денна форма навчання

2 семестр 2019-2020 н.р.

«Методика виконання дисертаційної роботи»  (PhD Thesis Prospectus)

 Омецінська Ірина Ярославівна к.е.н., доцент

 

   Дата

 

Лекція,практичне заняття

 

Година

 

Аудиторія

04.02

лекція

14.25

а. 11106

лекція

16.00

а. 11106

практичне заняття

17.35

а. 11106

06.02

лекція

14.25

а. 11106

лекція

16.00

а. 11106

практичне заняття

17.35

а. 11106

11.02

лекція

14.25

а. 11106

лекція

16.00

а. 11106

практичне заняття

17.35

а. 11106

13.02

лекція

14.25

а. 11106

лекція

16.00

а. 11106

практичне заняття

17.35

а. 11106

26.02

лекція

14.25

а. 11106

лекція

16.00

а. 11106

практичне заняття

17.35

а. 11106

18.02

лекція

14.25

а. 11106

лекція

16.00

а. 11106

практичне заняття

17.35

а. 11106

21.02

лекція

14.25

а. 11106

лекція

16.00

а. 11106

практичне заняття

17.35

а. 11106

25.02

лекція

14.25

а. 11106

лекція

16.00

а. 11106

практичне заняття

17.35

а. 11106

27.02

лекція

14.25

а. 11106

лекція

16.00

а. 11106

практичне заняття

17.35

а. 11106

28.02

лекція

11.10

а. 11106

лекція

12.50

а. 11106

практичне заняття

14.25

а. 11106

03.03

залік

16.00

а. 11106

Розклад  занять для аспірантів

Заочна форма навчання

2 семестр 2019-2020 н.р.

«Методика виконання дисертаційної роботи»  (PhD Thesis Prospectus)

 Омецінська Ірина Ярославівна к.е.н., доцент

 

   Дата

 

Лекція,практичне заняття

 

Година

 

Аудиторія

03.03

лекція

11.10

а. 11106

лекція

12.50

а. 11106

практичне заняття

14.25

а. 11106

05.03

лекція

14.25

а. 11106

лекція

16.00

а. 11106

практичне заняття

17.35

а. 11106

10.03

лекція

14.25

а. 11106

лекція

16.00

а. 11106

практичне заняття

17.35

а. 11106

12.03

лекція

14.25

а. 11106

лекція

16.00

а. 11106

практичне заняття

17.35

а. 11106

17.03

лекція

14.25

а. 11106

лекція

16.00

а. 11106

практичне заняття

17.35

а. 11106

19.03

залік

16.00

а. 11106


Оголошення про прийом в докторантуру в 2019 році

Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний економічний університет

О Г О Л О Ш У Є
про прийом в докторантуру  у 2019 році

за такими науковими спеціальностями:


05 – Соціальні та поведінкові науки

       051 – Економіка

       053 – Психологія

07 – Управління та адміністрування

       071 – Облік і оподаткування

       072 – Фінанси,банківська справа та страхування

       073 – Менеджмент

       075 – Маркетинг

       076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

08 – Право

       081 - Право

28 – Публічне управління та адміністрування

       281 – Публічне управління та адміністрування

29 - Міжнародні відносини

       292 – Міжнародні економічні відносини

 

Вступники в докторантуру подають заяву на ім’я ректора університету і такі документи:

1. Особовий листок, 1 фотокартка.

2. Автобіографію.

3. Список опублікованих наукових праць (відповідно до затвердженої форми).

4. Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.

5.Розширений витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію в докторантуру.

6. Наукову доповідь з теми докторської дисертації.

7. Копію диплома кандидата наук /доктора філософії.

8. Копію атестата доцента.

9. Копію трудової книжки, завірену за останнім місцем роботи.

10.Характеристику вступника написану доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником ТНЕУ, зі згодою надати абітурієнтові наукове консультування у разі його вступу в докторантуру.

11. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство(копія паспорта).

12. Копію картки платника податків.


 

Паспорт та оригінали диплому та атестату вступник подає особисто.

Термін навчання 2 роки.

Підготовку в докторантурі університет здійснює за рахунок коштів  державного бюджнту (за державним замовленням) та за рахунок коштів  юридичних та фізичних осіб – на умовах договору.

Всі вступники до докторантури проходять співбесіду з майбутнім науковим консультантом. Є можливість поселення в гуртожиток.

Прийом документів: з 01 липня по 31 серпня 2019 року

Зарахування: до 01 жовтня   2019 року;

 

Адреса університету:  46000, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, корпус № 1,

відділ аспірантури і докторантури, тел. +38 (0352) 47-58-62,

приймальна комісія тел. 47-50-60

e-mail: I.perekhrest@tneu.edu.ua

 

Оголошення про прийом в аспірантуру в 2019 році

Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний економічний університет
О Г О Л О Ш У Є
прийом до аспірантури на договірних умовах у 2019 році
денна, вечірня, заочна форми навчання  

за такими науковими спеціальностями:


01 – Освіта

       011 – Освітні, педагогічні науки

02 – Культура і мистецтво

       029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

03 – Гуманітарні науки

       032 – Історія та археологія

05 – Соціальні та поведінкові науки

       051 – Економіка

       052 – Політологія

       053 – Психологія 

07 – Управління та адміністрування 

       071 – Облік і оподаткування

       072 – Фінанси,банківська справа та страхування

       073 – Менеджмент

       075 – Маркетинг

       076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

08 – Право

       081 – Право

12 – Інформаційні технології

       121 – Інженерія програмного забезпечення

       122 – Комп’ютерні науки 

       123 – Комп’ютерна інженерія

       124 – Системний аналіз

15 – Автоматизація та приладобудування

       151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

23 – Соціальна робота

       232 – Соціальне забезпечення 

28 – Публічне управління та адміністрування 

       281 – Публічне управління та адміністрування 

29 – Міжнародні відносини

       292 – Міжнародні економічні відносини

 

Вступники до аспірантури складають конкурсні вступні іспити зі спеціальності, філософії та однієї з іноземних мов  (англійської, німецької, французької) в обсязі програм вищих навчальних закладів.

Навчання в аспірантурі – 4 роки.

Підготовку в аспірантурі університет здійснює за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням) та за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах договору в межах ліцензійного набору.

Особи, які склали частково кандидатські іспити, звільняються від відповідних вступних іспитів в аспірантуру.

Всі вступники до аспірантури проходять співбесіду з майбутнім науковим керівником.

Є можливість поселення в гуртожиток.

Заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора університету. В заяві необхідно вказати вид аспірантської підготовки (денна, вечірня, заочна), спеціальність та іноземну мову, з якої вступник буде складати іспити.

 

До заяви подаються такі документи:

1. Особовий листок, 1 фотокартка;

2. Автобіографія;

3. Копія трудової книжки, завірену за останнім місцем роботи;

4. Список опублікованих наукових праць (відповідно до затвердженої форми);

5. Витяг з протоколу засідання вченої ради університету(для осіб, рекомендованих до аспірантури безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу);

6. Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (спеціаліста), освітній ступінь (магістра), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копію диплома про визнання); 

7. Посвідчення про складені кандидатські іспити;

8. Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (копія паспорта);

9. Копія картки платника податків; 


Паспорт і диплом про закінчення вищого навчального закладу вступник подає особисто.

Прийом документів:  з 01  липня  по 31 серпня  2019 року;

Вступні іспити: з 01  по 10 вересня  2019 року

Зарахування:  до  01 жовтня  2019 року.

Адреса університету:   46000, м.Тернопіль, вул. Львівська, 11, корпус № 1,

відділ аспірантури і докторантури, тел. +38 (0352) 47-58-62,

приймальна комісія тел. 47-50-60

e-mail: I.perekhrest@tneu.edu.ua