Спеціалізовані вчені ради університету

Відомості про структурний підрозділ «спеціалізовані вчені ради по захисту дисертацій»

При Тернопільському національному економічному університеті функціонує чотири ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій, а саме: Д 58.082.01, Д 58.082.03, Д 58.082.04 та К 58.082.02Спеціалізована вчена рада К 12.01.01 затверджена при Тернопільському інституті народного господарства наказом ВАК України    № 04 від 10 червня 1993 року. Спеціалізованій вченій раді було дозволено проводити захист кандидатських дисертацій за спеціальностями: 08.00.05 – економіка, планування, організація управління народним господарством і його галузями та 08.00.12 – бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності. Постановою Президії Головної ради ВАК України № 17/18 від 22 грудня 1994 року до 22 грудня 1996 року спеціалізована вчена рада Д 12.01.02 проводить захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук зі спеціальностей: 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит та 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК. Наказом  ВАК України № 13/6 від 26 червня 1997 року до  26 червня 2000 року спеціалізована вчена рада Д58.082.01 проводить захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук зі спеціальностей: 08.06.01 – економіка підприємства і організація виробництва; 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит; 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК. Наказом ВАК України № 22-06/8  від 11 жовтня 2000 року до 11 жовтня 2002 року спеціалізованій вченій раді Д 58.082.01 надано право проводити захист докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями: 08.05.01 – світове господарство і міжнародні економічні відносини; 08.06.01 – економіка підприємства і організація виробництва; 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит; 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК. Наказом ВАК України № 19-06/9 спеціалізована вчена рада Д 58.082.01 була перереєстрована та розпочала свої повноваження від 9 жовтня 2002 року до 9 жовтня 2005 року з правом проведення захистів на здобуття наукового степеня доктора та кандидата економічних наук за спеціальностями:    08.05.01 – світове господарство і міжнародні економічні відносини;     08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами; 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит; 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК. Наказом ВАК України  №12-06/7 спеціалізована вчена рада Д 58.082.01 була перереєстрована та розпочала свої повноваження з 15 грудня 2005 року до 15 грудня 2007 року з правом проведення захистів на здобуття наукового степеня доктора та кандидата економічних наук за цими ж спеціальностями. Наказом ВАК України  № 5-06/4 спеціалізована вчена рада Д 58.082.01 була перереєстрована та розпочала свої повноваження від 12 квітня 2007 року до 12 квітня 2010 року з правом проводити захисти докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями: 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини та 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Від 14 квітня 2010 року до 14 квітня 2013 року наказом ВАК України № 17-06/3 спеціалізована вчена рада Д 58.082.01 була перереєстрована та продовжила свої повноваження з правом проводити захисти докторських та кандидатських дисертацій за цими ж спеціальностями, а саме: 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини та 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. На підставі наказу ВАК України № 551 від 09 червня 2011 року введено нову спеціальність: 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук. Наказом МОН України № 893 спеціалізована вчена рада Д 58.082.01 була перереєстрована та продовжила свої повноваження від 4 липня 2013 року до 4 липня 2016 року з правом проводити захисти докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями: 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини; 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Наказом МОН України від 11 липня 2016 року № 820 новостворена спеціалізована вчена рада Д 58.082.01 продовжила функціонувати з правом проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук строком на три роки. На даний час спеціалізована вчена рада Д 58.082.01 проводить захисти дисертацій за трьома спеціальностями: 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини; 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.
Наказом МОН України від 11 липня 2019 року № 975 спеціалізована вчена рада Д 58.082.01 продовжила функціонувати з правом проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук строком до 31.12.2020 року. На даний час спеціалізована вчена рада Д 58.082.01 проводить захисти дисертацій за трьома спеціальностями: 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини; 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Спеціалізована вчена рада К 58.082.03 затверджена при Тернопільській академії народного господарства наказом ВАК України № 11-06/11 від 11 грудня 2002 року до 11 грудня 2004 року з правом проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит. Наказом ВАК України № 4-06/01 від 9 лютого 2005 року спеціалізована вчена рада зареєстрована як Д58.082.03 з правом проводити захисти докторських і кандидатських дисертацій за цією ж спеціальністю до 9 лютого 2008 року. Наказом ВАК України № 22-06/6 від 14 червня 2007 року до 14 червня 2010 року спеціалізованій вченій раді Д 58.082.03 надано право приймати захисти докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит; 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності). Наказом ВАК України № 18-06/5 від 1 липня 2010 року до 1 липня 2013 року спеціалізованій вченій раді Д 58.082.03 надано право приймати захисти докторських та кандидатських дисертацій за цими ж спеціальностями, а саме: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит; 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності). Наказом МОН України № 893 від 4 липня 2013 року до 4 липня 2016 року спеціалізованій вченій раді Д 58.082.03 надано право приймати захисти докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності). Наказом МОН України від 11 липня 2016 року № 820 новостворена спеціалізована вчена рада Д 58.082.03 продовжила функціонувати з правом проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук строком на три роки.  На даний час спеціалізована вчена рада Д 58.082.03 проводить захисти дисертацій за трьома спеціальностями: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності).
Наказом МОН України від 11 липня 2019 року № 975 спеціалізована вчена рада Д 58.082.03 продовжила функціонувати з правом проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук строком до 31.12.2020 року. На даний час спеціалізована вчена рада Д 58.082.03 проводить захисти дисертацій за трьома спеціальностями: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності).
 
За період повноваження спеціалізованої вченої ради Д 58.082.01 з 1994 р. по 2019 р. та період повноваження спеціалізованої вченої ради Д 58.082.03 з 2003 р. по 2019 р. (економічні науки) було проведено захисти за спеціальностями: 

 08.00.05  економіка, планування, організація управління народним господарством і його галузями 2 кандидатські дисертації. 
 08.00.12  бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності 2 кандидатські дисертації.
 08.06.04  
бухгалтерський облік, аналіз і аудит
75 кандидатських дисертацій,
5 докторських дисертацій.
 08.00.09  бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності)

76  кандидатських дисертацій,

13 докторських дисертацій,

4 кандидатських дисертацій з метою поглибленого аналізу,

1 додаткових розгляди (колективне рецензування) кандидатських дисертацій.

 08.07.02  економіка сільського господарства і АПК 32 кандидатських дисертацій,
5 докторських дисертацій.
 08.00.03  економіка та управління національним господарством 31 кандидатська дисертація,
8 докторських дисертацій,
3 кандидатських дисертацій з метою поглибленого аналізу,
1 кандидатська дисертація з метою підготовки відгуку.
 08.06.01  економіка підприємства і організація виробництва 14 кандидатських дисертацій.
 08.06.01   економіка, організація і управління підприємствами  15 кандидатських дисертацій,
1 докторська дисертація.
 08.00.04  економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

73  кандидатських дисертацій,

4 докторських дисертацій,

 08.05.01
 
 
 
 08.00.02
світове господарство і міжнародні економічні відносини
 
(на підставі наказу ВАК України № 407 від 19.09.2006 року спеціальність, до якої трансформується вилучена спеціальність):
 
світове господарство і міжнародні економічні відносини

12 кандидатських дисертацій,

2 докторських дисертацій.

53 кандидатських дисертацій,

11 докторських дисертацій,

2 кандидатських дисертацій з метою підготовки відгуку,
1 додатковий розгляд (колективне рецензування) кандидатської дисертації.
 08.04.01
 
 
 
 08.00.08
фінанси, грошовий обіг і кредит
 
(на підставі наказу ВАК України № 407 від 19.09.2006 року спеціальність, до якої трансформується вилучена спеціальність):
 
гроші, фінанси і кредит

48 кандидатських дисертацій,

3 докторських дисертацій.

116 кандидатських дисертацій,

16  докторських дисертацій,

2 кандидатських дисертацій з метою підготовки відгуку,

1 додатковий розгляд (колективне рецензування) кандидатської дисертації,

1 докторська дисертація з метою поглибленого аналізу,

1 кандидатська дисертація (переатестації вченого, якому  присуджено науковий  ступінь в іншій державі).

 08.00.05  розвиток продуктивних сил і  регіональна економіка

9 кандидатських дисертацій,

2 докторські дисертації,

3 кандидатських дисертацій з метою поглибленого аналізу,

1 докторська дисертація з метою підготовки відгуку,

1 кандидатська дисертація на визначення паспорта спеціальності,

1 додатковий розгляд (колективне рецензування) кандидатської дисертації.

Спеціалізована вчена рада К 58.082.02 затверджена при Тернопільській академії народного господарства наказом ВАК України № 5-08/1 від 9 січня 2002 року до 9 січня 2003 року з правом проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями: 05.13.05 – елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування; 05.13.13 – обчислювальні машини, системи та мережі. Наказом ВАК України № 5-08/3 від 12 березня 2003 року до 12 березня 2004 року спеціалізованій вченій раді К 58.082.02 надано право приймати захисти кандидатських дисертацій за цими ж спеціальностями. Наказом ВАК України № 408-8/ 6 від 9 червня 2004 року до 9 червня 2006 року спеціалізованій вченій раді К 58.082.02 надано право приймати захисти кандидатських дисертацій за спеціальностями: 05.13.05 – елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування; 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології; 05.13.13 – обчислювальні машини, системи та мережі. Наказом ВАК України  № 14-08/10 від 9 листопада 2006 року до 9 листопада 2009 року спеціалізованій вченій рад К 58.082.02 надано право приймати захисти кандидатських дисертацій за спеціальностями: 05.13.05 – елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування; 05.13.13 – обчислювальні машини, системи та мережі. Наказом ВАК України № 10-08/3 від 12 березня 2008 року до 12 березня 2011 року спеціалізованій вченій раді К 58.082.02 надано право приймати захисти кандидатських дисертацій за спеціальностями: 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти; 05.13.06 – інформаційні технології.  Наказом ВАК України № 4-08/3 від 30 березня 2011 року до 30 березня 2013 року спеціалізованій вченій раді К 58.082.02 надано право проводити захисти кандидатських дисертацій за спеціальностями: 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти; 05.13.06 – інформаційні технології. Наказом МОН України № 893 від 4 липня 2013 року до 4 липня 2016 року спеціалізованій вченій раді К58.082.02 надано право приймати захисти кандидатських дисертацій за цими ж спеціальностями. Наказом МОН України від 11 липня 2016 року № 820 новостворена спеціалізована вчена рада К58.082.02 продовжує функціонувати з правом проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук строком на три роки. На даний час спеціалізована вчена рада К 58.082.02 проводить захисти дисертацій за двома спеціальностями: 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти; 05.13.06 – інформаційні технології.
Наказом МОН України від 15 листопада 2019 року № 1428 спеціалізована вчена рада К 58.082.02 продовжила функціонувати з правом проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук строком до 31.12.2020 року. Спеціалізована вчена рада К 58.082.02 проводить захисти дисертацій за двома спеціальностями: 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти; 05.13.06 – інформаційні технології.
За період з 2002 р. по 2019 р. радою проведено захисти дисертацій за спеціальностями: 
 05.13.13 обчислювальні машини, системи та мережі 3 кандидатських дисертацій.
 05.13.05 елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування 16 кандидатських дисертацій.
 05.13.05  
комп’ютерні системи та компоненти
21 кандидатських дисертацій.
 05.13.06 автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології 3 кандидатських дисертацій.
 05.13.06 інформаційні технології 14 кандидатських дисертацій.

Спеціалізована вчена рада К 58.082.04 затверджена при Тернопільському національному економічному університеті наказом МОН №820 від 7 жовтня 2016 року. Новоствореній спеціалізованій вченій раді дозволено проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями: 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право та 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право строком на три роки.

Спеціалізована вчена рада Д 58.082.04 затверджена при Тернопільському національному економічному університеті наказом МОН № 975 від 11 липня 2019 року. Новоствореній спеціалізованій вченій раді дозволено проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата юридичних наук за спеціальностями: 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право та 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право строком до 31.12.2020 року.
За період з 2016 р. до 2019 р. радою Д 58.082.04 проведено захисти дисертацій за спеціальностями:
 12.00.07 адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

1 докторська дисертація,

33 кандидатських дисертацій.

 12.00.03 цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

2 докторські дисертації,

24 кандидатських дисертацій.

Структурний підрозділ спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій організовує і контролює документальний супровід функціонування спецрад Д58.082.01, Д 58.082.03, К 58.082.02 та Д 58.082.04. Структурний підрозділ відповідає за організацію засідань рад; підготовлює проекти рішень; приймає документи здобувачів наукового ступеня; веде протоколи засідань спеціалізованих вчених рад; перевіряє відповідність документів вимогам нормативних положень МОН України; координує роботу спеціалізованих вчених рад; відповідає за написання та подання звітів про роботу спеціалізованих вчених рад до МОН України; ознайомлює здобувачів наукового ступеня з умовами та усіма матеріалами ради, що стосуються захисту дисертації, а також надання допомоги з питань, пов’язаних із захистом; контролює за строками проведення попереднього розгляду дисертацій у спеціалізованих вчених радах; підготовлює супровідні документи, пов’язані з проходженням процедури захисту дисертації; вносить пропозиції по вдосконаленню роботи; структурний підрозділ спеціалізованих вчених рад робить запити на підтвердження участі здобувача у виконанні держбюджетних і госпдоговірних тем та їх впровадження; підготовлює документи (бюлетені, протоколи лічильної комісії, реєстраційні картки присутності членів ради на засіданні та ін.) до захисту дисертацій; зберігає архів атестаційних справ здобувачів наукового ступеня; формує бази даних про захищені дисертації; організовує технічну робота вчених рад; виконує машинописні роботи по розробці, підготовці та забезпеченні роздаткового матеріалу здобувачам наукового ступеня; розробляє зведені плани і зведені звіти спеціалізованих вчених рад; оформляє подання за підготовку відзиву офіційним опонентам та відряджень членам ради; формує комп’ютерну базу даних; приймає участь у підготовці рішень по організації роботи ради.
До складу структурного підрозділу входять: керуюча справами спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій – Косінська Ольга Аркадіївна, старший лаборант спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій – Дрогоруб Ірина Володимирівна та спеціаліста I-ї категорії спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій – Решнюк Леся Миколаївна.
 
Контакти:
Адреса: 46009, м. Тернопіль,
вул. Львівська 11а,
каб. 902
s.v.rada@tneu.edu.ua


Інструктивні документиСтруктурний підрозділ «Спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій»

Відомості про персонал спеціалізованих вчених рад та структурного підрозділу

Спеціалізована рада Д 58.082.01 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук  за спеціальностями:
08.00.02 – «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»;
08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством»;
08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит»


Голова ради: Крисоватий Андрій Ігорович

Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук

Контакти:
Телефон: 8 (0352) 475051 
Внутрішній телефон: 11-140
E-mail:  rektor@tneu.edu.ua, kai@tneu.edu.ua
Заступник голови ради: Козюк Віктор Валерійович

Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук

Контакти:
Телефон: 8 (0352) 47-50-50
Внутрішній телефон: 13-303
E-mail: viktorkoziuk@tneu.edu.ua  

Вчений секретар: Кізима Тетяна Олексіївна

Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук

Контакти:
Телефон: 8 (0352) 47-50-50
Внутрішній телефон: 11-280
E-mail: t.kizyma@tneu.edu.ua  

Спеціалізована рада Д 58.082.03 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями:
08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»;
08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка».
08.00.09– «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).


 
Голова ради: Задорожний Зеновій-Михайло Васильович

Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук

Контакти:
Телефон: 8 (0352) 47-50-59, 
Внутрішній телефон: 11-122.
E-mail: s_der@tneu.edu.ua
 
Заступник голови ради: Мельник Алла Федорівна

Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук

Контакти:
Телефон: 8 (0352) 47-50-50
Внутрішній телефон:13-314
E-mail: a.melnyk@tneu.edu.ua
 


Вчений секретар:
Омецінська Ірина Ярославівна

Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Контакти:
Телефон: (0352)47-50-50*12145 , (0352)47-50-76 .
Внутрішній : 12 145
E-mail: i.ometsinska@tneu.edu.ua

Спеціалізована рада К 58.082.02 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук  за спеціальностями:
05.13.05 – «Комп’ютерні системи та компоненти»;
05.13.06 – «Інформаційні технології».


 


Голова ради:  Саченко Анатолій Олексійович

Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор технічних наук

Контакти:
Телефон: 8 (0352) 47-50-50
Телефон внутрішній: 12-321
E-mail: iosu@tneu.edu.ua
 
Заступник голови ради: Николайчук Ярослав Миколайович

Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор технічних наук

Контакти:
Телефон: 8 (0352 )43-18-09
Телефон внутрішній: 2-27
E-mail: vy@tneu.edu.ua 
  

Вчений секретар: Комар Мирослав Петрович


Науковий ступінь: кандидат технічних наук


Контакти:

Телефон: 8 (0352) 47-50-50

Внутрішній телефон: 12-321

E-mail: mko@tneu.edu.ua

Спеціалізована рада Д 58.082.04 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук  за спеціальностями:
12.00.03 – «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»;
12.00.07 – «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».


 
 
Голова ради : Галай Андрій Олександрович

Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Контакти:
Телефон: 8 (0352) 25-16-33
Телефон внутрішній: 15-208
E-mail: galai@gmail.com 
 
Заступник голови ради: Христинченко Надія Петрівна

Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Контакти:
Телефон: 8 (0352) 25-47-50
Телефон внутрішній: 15-224
E-mail: nkhrist@ukr.net

 
Вчений секретар: Банах Сергій Володимирович
Вчене звання:
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Контакти:
Телефон: 8 (0352) 23-53-25
Телефон внутрішній: 15-227
E-mail: s.v.banakh@tneu.edu.ua  
 Персонал структурного підрозділу спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій:


 
Косінська Ольга Аркадіївна

Посада: керуюча справами спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій
Почесне звання: Заслужений працівник освіти України

Контакти:
Телефон: 8 (0352) 47-50-50
Телефон внутрішній: 10-019
E-mail: s.v.rada@tneu.edu.ua
Ришнюк Леся Миколаївна

Посада: спеціаліст I-ї категорії спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій

Контакти:
Телефон: 8 (0352) 47-50-50
Телефон внутрішній: 10-019
E-mail: s.v.rada@tneu.edu.ua