Лабораторія психологічної служби ТНЕУ

Надвинична Тетяна Лонгінівна

 Посада: завідувач ЛПС ТНЕУ, доцент кафедри психології та соціальної роботи
Науковий ступінь:
кандидат психологічних наук
Вчене звання:
доцент

Контакти:

Адреса: м. Тернопіль, вул.. Львівська, 9,
Кабінет: 6, 1-й поверх (гуртожиток №  5)

Крупник Зоряна Ігорівна

Посада: спеціаліст І категорії ЛПС ТНЕУ, доцент кафедри психології та соціальної роботи
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Адреса: м. Тернопіль, вул.. Львівська, 9,
Кабінет: 6, 1-й поверх (гуртожиток №  5)

Лабораторія психологічної служби ТНЕУ

Створена при науково-дослідному інституті методології та освітології.

 

Основними принципами організації діяльності лабораторії психологічної служби ТНЕУ є:
-    особистісно-орієнтований підхід до роботи з клієнтами;
-    стимулювання активної позиції клієнта (того, хто користується послугами) психологічної служби університету;
-    формування у слухачів прагнення до самовдосконалення і самоосвіти.

 

У житті кожного із нас іноді виникають проблеми, подолати які самостійно важко, а іноді – просто неможливо. Важливо, щоб в такий момент поруч були люди, які можуть не лише вислухати та зрозуміти, але й надати допомогу.

Якщо Ви:
•     хочете розібратися у своїх психологічних проблемах, покращити свій настрій, визначитися у прийнятті важливого для Вас рішення;
•   
 зіткнулися з труднощами у навчанні:  не можете адаптуватися у новому колективі, побоюєтеся виступати перед великою аудиторією, невпевнені у виборі професійного напрямку;
•      якщо у вас назріває конфліктна ситуація з батьками,  важко знайти спільну мову з друзями чи порозумітися з викладачами –
за консультаціями, порадами кваліфікованих спеціалістів, допомогою у вирішенні проблем звертайтесь до психологічної служби ТНЕУ.

 

За потреби з окремих питань до роботи залучаються також й інші фахівці.

 

Зауважуємо, що робота з психологом дає можливість в індивідуальній та груповій роботі:
•    пізнати краще себе (свій характер, здібності, можливості, тип особистості і т.д.)
•    навчитись розуміти себе і свої переживання та адекватно виражати почуття;
•    навчитись розуміти інших людей та їх проблеми;
•    позбутися страхів, переживань, відчуття самотності та інших неприємних відчуттів, психологічної залежності та навчитися боротися з ними;
•    навчитись ставити цілі та досягати поставленої мети;
•    стати впевненим у собі, у своїх силах;
•    полюбити себе та життя;
•    сформувати навички ефективного спілкування;
•    навчитись уникати конфліктів та «правильно» виходити з них;
•    дізнатися як налагодити стосунки з оточуючими людьми та зберегти їх (у тому числі і сімейні стосунки);
•    дізнатися як зберегти або відновити душевну рівновагу;
•    знайти вихід із проблемної ситуації;
•    навчитись самостійно організувати навчальну діяльність та досягати успішних результатів.

 

Психологічна служба надає свої послуги студентам, аспірантам, викладачам та співробітникам ТНЕУ.

 

Послуги, що надаються службою, здійснюються на безоплатній основі .
   

Метою діяльності лабораторії психологічної служби ТНЕУ є:
•    забезпечення ефективності навчально-виховного процесу засобами практичної психології;
•    пропагування розвитку здорової цілісної особистості у фізичному, психічному, суспільному і духовному вимірі;
•    сприяння створенню оптимальних умов для гармонійного та різнобічного розвитку, самореалізації та самоактуалізації, а також професійного становлення студентської молоді.
        

Основними завданнями лабораторії психологічної служби ТНЕУ є:
•    забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу;
•    сприяння повноцінному особистісному розвитку суб’єктів освітнього процесу (далі СОП) та створення психологічних умов для їх діяльності;
•    психологічне забезпечення профілактики девіантної поведінки серед СОП, конфліктів та особистісних проблем;
•    підвищення психологічної культури усіх учасників навчально-виховного процесу, гуманізація відносин у студентських і викладацьких колективах;
•    створення умов для соціальної та особистісної самоактуалізації СОП.