Завідувач кафедри безпеки, правоохоронної діяльності та фінансових розслідувань

 Москалюк Надія Богданівна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: moscaluc_nadiya@ukr.net
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-203
Кабінет: 304


Кафедра безпеки, правоохоронної діяльності та фінансових розслідувань

 Історія кафедри розпочинається у 1999 році, коли у складі юридичного факультету було створено кафедру "Інтелектуальної власності та систем прийняття рішень”.

 

Основою для початку освітньої діяльності кафедри було запровадження спеціалізації «Інтелектуальна власність» для студентів-правників, а також введення навчальної дисципліни «Основи інтелектуальної власності» на усіх спеціальностях. У перспективних планах було відкриття магістратури.

 

У 2002 році Тернопільською академією народного господарства була отримана ліцензія на підготовку магістрів за спеціальністю 8.000002 "Інтелектуальна власність” (60 чоловік), підготовка яких здійснювалась професорсько-викладацьким складом кафедри. Перший випуск магістрів за даною спеціальністю відбувся у 2003 році.

 

У червні 2004 року вперше в Західній Україні магістратура за спеціальністю "Інтелектуальна власність” успішно пройшла акредитацію за четвертим рівнем.

 

За роки свого існування кафедра заручилась підтримкою від керівництва Державного департаменту інтелектуальної власності (на сьогоднішній день – Державна служба інтелектуальної власності України). Колектив кафедри плідно співпрацює з Інститутом інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві, Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Центром інтелектуальної власності та передачі технологій Національної академії наук України.

 

 Кафедра фінансово-економічної безпеки утворена в 2012 році у зв’язку з виникненням об’єктивної потреби у підготовці високопрофесійних фахівців у сфері боротьби з економічною злочинністю та охорони інтелектуальної власності.

У 2017 році кафедру перейменовано на "Кафедра економічної безпеки та фінансових розслідувань" та відкрито бакалаврат за освітньою програмою "Економічна безпека та фінансові розслідування" спеціальності "Правоохоронна діяльність".

Навчаючись за освітньою програмою "Управління фінансово-економічною безпекою” , студенти отримують ґрунтовну підготовку з:
• основ національної безпеки держави;
• методів боротьби з економічною злочинністю;
• вітчизняного і світового досвіду організації попередження правопорушень в економічній сфері;
• конкурентної розвідки;
• корпоративних конфліктів (рейдерства) та методів їх подолання;
• наноекономіки;
• управління захистом комерційної таємниці;
• оцінки вартості майна та бізнесу.

Після завершення навчання за даною спеціальністю випускники можуть працювати: у Департаменті захисту економіки Національної поліції України, підрозділах контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері економічної безпеки, охорони державної таємниці та ліцензування, боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, у структурі Національного антикорупційного бюро України, органах Державної аудиторської служби України, Державної служби фінансового моніторингу України та Держаної фіскальної служби України; на підприємствах, установах, організаціях, у тому числі з охоронним профілем діяльності; банках та інших фінансових установах.

Завершивши навчання за освітньою програмою "Економічна безпека та фінансові розслідування” Ви зможете працювати в органах:
1. Національної поліції
2. Служби безпеки України
3. Національного антикорупційного бюро
4. Державної фіскальної служби
5. Державної аудиторської служби
6. Державної служби фінансового моніторингу

 

Офіційний сайт кафедри www.febiv.tneu.edu.ua

Сторінка кафедри в базі google scholar


Професорсько-викладацький колектив

Христинченко Надія Петрівна

Посада: професор 
Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Е-mail: nkhrist@ukr.net
Телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304


Васильчишин Олександра Богданівна

Посада: професор 
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: volexandra@gmail.com
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304Вівчар Оксана Іванівна

Посада: професор 
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор, академік Академії економічних наук України

Контакти:
Е-mail: o.vivchar@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304Зайцева-Калаур Інна Вячеславівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент


Контакти:
Е-mail:  i.zaitseva-kalaur@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304Будник Людмила Андріївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:

Телефон: (0352) 47-50-50 * 12313
Кабінет: 2413   yu.boiko@tneu.edu.ua 
E-mail: l.budnyk@tneu.edu.ua
 
 
 Карапетян Ольга Михайлівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Е-mail: o.karapetian@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304 
 
Колесніков Андрій Павлович

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Е-mail:  a.kolesnikov@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304


Муравська Юлія Євгенівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Е-mail: yu.yakubivska@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304
Ніпіаліді Ольга Юріївна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Е-mail: nipialidi@ukr.net
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304


Олійничук Олександра Іванівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Е-mail: o.oliinychuk@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304


Баранецька Ольга Вікторівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Е-mail: o.baranetska@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304Білоус Ірина Ігорівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання:

Контакти: 
Е-mail: 1982bilous@gmail.com
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304


Мокрицька Анна Богданівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Е-mail: a.mokrytska@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304


Ронська Ольга Григорівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене  звання:

Контакти:
E-mail: rov2701@ukr.net
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304


Сліпченко Тетяна Олександрівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
 
Контакти:
Е-mail:  svitan2@gmail.com
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304


Фаріон Антоніна Іванівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Е-mail:  a.farion@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50
Кабінет: 304 Поглод Наталія Віталіївна

Посада: старший лаборант 


Контакти:
E-mail: 
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304