Завідувач кафедри психології та соціальної роботи

Фурман Анатолій Васильович

Науковий ступінь: доктор психологічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Е-mail:a.furman@tneu.edu.ua
Телефон:25-29-45, 15-2-35, 10-179
Кабінет: 507; 2 (5 гуртожиток, вул. Львівська, 9)


Кафедра психології та соціальної роботи

 

Кафедра психології та соціальної роботи здійснює підготовку бакалаврів і магістрів зі спеціальностей «Соціальна робота», «Соціальне забезпечення», «Психологія», докторів філософії із соціального забезпечення і психології та докторів наук у галузі 053 «Психологія».

Історія кафедри

Кафедра психології та соціальної роботи була створена як випускова у лютому 1990 року для підготовки фахівців зі спеціальності «Економіка та соціологія праці». Впродовж 1992–98 років нею здійснено сім випусків фахівців цієї спеціальності, а з 1999 року кафедра готує бакалаврів і спеціалістів із соціальної роботи. Першим завідувачем кафедри був професор Анатолій Гаврилович Горілий.

У 2003 році кафедра економіки і соціології праці перейменована на кафедру соціальної роботи, яку очолив Анатолій Васильович Фурман – доктор психологічних наук, професор, академік Вищої школи України, член Національної спілки журналістів України, багаторічний член ДАК України з гуманітарних та соціальних дисциплін, член редакційної колегії журналів «Рідна школа», «Освіта і управління», «Психологічний журнал», «Соціальні технології», головний редактор журналу «Психологія і суспільство» і редактор-консультант методологічного альманаху «Вітакультурний млин», голова Тернопільського обласного осередку Соціологічної асоціації України, відомий науковець і методолог, генерал-полковник українського та зарубіжного козацтва, голова ГО «Інтелектуальний штаб громадянського суспільства», автор 440 наукових праць.

З 1 вересня 2014 року кафедра перейменована у кафедру психології та соціальної роботи.

Сьогодення кафедри

Нині на кафедрі психології та соціальної роботи навчальний процес забезпечують 27 осіб, з них 4 професори (3 доктори психологічних наук, 1 доктор педагогічних наук), 20 кандидатів наук (6 – психологічних, 2 – філософських, 6 – педагогічних, 1 – філологічних, 1 – економічних, 1 – історичних), два старших викладача, один викладач і два старших лаборанти. Викладачі кафедри постійно освоюють нові технології, методи і засоби навчання, що дає змогу максимально активізувати процес творчого осмислення студентами освітнього змісту.

Життєдіяльність колективу кафедри щонайперше характеризує те, що, крім належного здійснення освітньої, навчально-методичної, організаційної і суто громадської роботи, перевага надається науково-дослідницькій діяльності, що тотально пронизує професійне повсякдення кожного професора, доцента, докторанта, магістранта, студента і центрується довкола міждисциплінарної проблематики і третьої дослідницької програми наукової школи проф. Фурмана А.В. Це різнобічно підтверджують, з одного боку, ґрунтовні надбання у царині теорії, методології та емпірики розвитку сучасної гуманітаристики, здобуті у стінах НДІ методології та освітології (директор Фурман О.Є.), з іншого – регулярний вихід у світ упродовж 18-ти років українського теоретико-методологічного соціогуманітарного журналу «Психологія і суспільство», який за рейтингом періодичних наукових видань України, що мають бібліометричні профілі, посідає 19 місце серед 503 таких видань.

Усі викладачі кафедри є членами ГО «Інтелектуальний штаб громадянського суспільства», Соціологічної асоціації України (САУ). Крім того, завідувач кафедри проф. Фурман А.В. та його заступник доцент Гірняк А.Н. щотижнево беруть участь у ролі експертів у численних телепрограмах і радіопередачах на різноманітні актуальні теми соціально-політичного та соціально-економічного спрямування на обласному державному телебаченні (ТТБ).

Відомими випускниками кафедри є мер міста Яремче і колишній голова Івано-Франківської ОДА Палійчук Микола та учасник АТО Віктор Семчук, який героїчно загинув на Сході України і посмертно нагороджений орденом«За мужність», багаторічний директор департаменту соціального захисту населення Тернопільської ОДА Боярський Вадим Андрійович, депутат міської ради Тернополя, голова земельної комісії Шкула Андрій Петрович та інші.

Випускники кафедри психології та соціальної роботи за спеціальністю «Соціальна робота» професійно самореалізуються у численних організаціях та установах різних форм власності, а саме:

·Департамент соціального захисту населення ОДА;

·Управління соціальної політики міської ради;

·центри зайнятості населення та кадрові агенції;

·органивиконавчої влади у справах сімʼї та молоді;

·управління Пенсійного фонду України (обласні, міські, районні);

·територіальні центри обслуговування пенсіо­нерів і самотніх непрацездатних громадян;

·будинки-інтернати для неповнолітніх та перестарілих громадян позбавлених піклування;

·заклади системи освіти (соціальний педагог);

·сектор ювенальної превенції Головного управління Національної поліції;

·пенітенціарні (виправні) установи;

·заклади охорони здоровʼя, підрозділи Фонду соціального захисту інвалідів;

·реабілітаційні центри та інші установи підпорядковані Міністерству соціальної політики України.

Усім соціальним працівникам присвоюється ранг державного службовця.

Випускники кафедри за напрямом підготовки «Психологія», одержуватимуть диплом психолога з правом викладання психологічних дисциплін у навчальних закладах. Однак сфери застосування психологічних знань розмаїті. Це – реклама, бізнес, політика, маркетинг, менедж­­мент, засоби масової інформації, мистецтво, спорт, силові структури, заклади освіти, спеціалізовані клініки, викладацька робота тощо. Основні види діяльності психолога на практиці — психологічне оцінювання, психологічне консультування, психологічна освіта, корекційна і розвивальна робота, психотерапія.

Після закінчення навчання випускники-психологи зможуть займати посади у:

• відділах по роботі з персоналом підприємств та організацій (коуч-наставник, психолог-рекрутер);

• службах зайнятості;

• центрах профорієнтації;

• сфері засобів масової інформації, іміджмейкерства та publicrelations (PR-менеджер);

• державних і приватних вищих навчальних закладах, медичних установах;

• соціальних організаціях (спеціаліст по роботі з клієнтами);

• на лінії телефону довіри (оператор Call-центру);

• Міністерстві з надзвичайних ситуацій;

• органах державної влади та управління;

• закладах, де займаються приватною консультативною та психотерапевтичною практикою;

• освітніх закладах.

Студенти, які навчаються на кафедрі психології та соціальної роботи мають можливість безпосереднього поєднання освітнього процесу із науковою і психосоціальною практикою, що зумовлене тісною співпрацею кафедри із НДІ методології та освітології, лабораторією психологічної служби університету. Лабораторія психологічної служби є базою для проведення експериментальних досліджень при написанні курсових, дипломних та магістерських робіт, для підготовки та реалізації соціальних проектів.м. Тернопіль
вул. Микулинецька, 46а, каб. 507, 509, 512
h.moskal@tneu.edu.ua
(0352) 252945, 15-235

Сайт кафедри: http://psr.tneu.edu.ua


Професорсько-викладацький колектив

Шандрук Сергій Костянтинович

Посада: професор 
Науковий ступінь: доктор психологічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Е-mail: s.shandruk@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 513


Фурман Оксана Євстахіївна

Посада: професор 
Науковий ступінь: доктор психологічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:  
Е-mail: o.furman@tneu.edu.ua
Телефон: 25-29-45
Кабінет: 509
 


Гірняк Андрій Несторович

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:  
Е-mail: a.hirniak@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 509
  Надвинична Тетяна Лонгінівна

Посада:доцент 
Науковий ступінь:
кандидат психологічних наук
Вчене звання:
доцент

Контакти:
Е-mail: t.nadvynychna@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 509
 
 Коваль Оксана Євгеніївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail:oksanakov@gmail.com
Кабінет: 207
Телефон:


Бригадир Марія Богданівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail:m.bryhadyr@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 509


Ребуха Лілія Зіновіївна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук, кандидат психологічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: l.rebukha@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 509


Ревасевич Ірина Степанівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: revasevych@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 509


Гірняк Галина Степанівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Е-mail:
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 509


Миколюк Світлана Миколаївна

Посада: старший викладач 
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Е-mail: mukolyk_s@ukr.net
Кабінет:  509
Телефон:


Шафранський Володимир Васильович

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Е-mail: V_Shafran@ukr.net
Кабінет:  509
Телефон:


Мудрак Марія Афанасіївна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: m.mudrak@tneu.edu.ua
Кабінет:  509
Телефон:


Левандовська Ірина Зіновіївна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Е-mail: levandovska@tneu.edu.ua
Кабінет:  509
Телефон:
Крупник Зоряна Ігорівна

Посада: старший викладач 
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Е-mail: zoryanakrupnyk@ukr.net
Кабінет:  509
Телефон:


Ященко Елеонора Михайлівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти: 
Електронна пошта: e.yaschenko@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 23-54-11
Кабінет: 206


Бугерко Ярослава Миколаївна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: metodology@gmail.com
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 509


Морщакова Олена Степанівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат філософських наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: o.morshchakova@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 509
 Шаюк Ольга Ярославівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail:o.shaiuk@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 509


Рудакевич Оксана Мирославівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат філософських наук
Вчене звання:

Контакти:
Е-mail:
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 509


Біскуп Віталій Степанович

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Е-mail: v.biskup@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 509


Васильків Олена В'ячеславівна

Посада: доцент, директор Центру бренд-маркетингу
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент


Контакти:
E-mail: presa@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45, 15-205, 11-401
Кабінет: 315, 1314


Підгурська Марія Василівна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання:

Контакти:
Е-mail: m.pidhurska@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 512
 Москаль Галина Ярополківна

Посада: старший лаборант
 
Контакти:
Е-mail: h.moskal@tneu.edu.ua
Телефон: 25-29-45
Кабінет: 512

 


Щербай Мар'яна Василівна

Посада: старший лаборант 

 
Контакти:
Е-mail: m.shcherbai@tneu.edu.ua
Телефон: 23-54-11; 15-206
Кабінет: 206