Завідувач кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності

 


Кафедра інформаційної та соціокультурної діяльності

  Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства заснована у 2005 році. З 2008 р. - завідувач кафедри – Оксана Євгенівна Гомотюк, доктор історичних наук, професор.

Кадровий склад: 4 доктори наук, професори, 15 кандидатів наук, доцентів, 2 старші викладачі, 1 лаборант.

Кафедра здійснює підготовку фахівців із документознавства та інформаційної діяльності (спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»); менеджменту соціокультурної діяльності (спеціальність «Менеджмент соціокультурної діяльності») освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр”, "спеціаліст”, "магістр” (кваліфікація – документознавець, менеджер органів державної влади та управління). Основною метою діяльності кафедри у підготовці фахівців є задоволення потреб підприємств, установ та організацій різних форм власності регіону у висококваліфікованих кадрах із документаційного менеджменту та менеджменту соціокультуртурної діяльності.

 Найважливішими аспектами у підготовці фахівців із документознавства є формування навичок управління інформацією в документно-інформаційних системах, досконале володіння методами аналізу й оцінки документальних потоків, технологіями й методикою збирання та обробки інформаційних потоків, пошуку інформації, аналізу й узагальненню отриманого матеріалу. 

В основу підготовки менеджерів із соціокультурної діяльності покладено вивчення основних аспектів роботи і розвитку соціокультурної сфери, рекламного бізнесу, зв’зків із громадськістю.

 Головний зміст розвитку освітньої діяльності полягає у використанні позитивного досвіду національної школи, зразків міжнародної вищої освіти, адаптований до потреб і перспектив сучасного інформаційного суспільства. З цією метою вдосконалено навчальні плани відповідно до потреб підготовки документознавців та менеджерів соціокультурної діяльності в умовах позиціонування нових інформаційно-комунікативних технологій.

Контакти:

м. Тернопіль
вул. Микулинецька, 46а, каб. 315,
каб. 311 (завідувач кафедри)
kafdid@tneu.edu.ua
(0352) 25-29-45

Сайт кафедри: http://didu.tneu.edu.ua


Професорсько-викладацький колектив

Лазарович Микола Васильович

Посада: професор 
Науковий ступінь: доктор політичних наук
Вчене звання: професор


Контакти:
Е-mail: m.lazarovych@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45, 15-205
Кабінет: 315Шкіцька Ірина Юріївна

Посада: професор 
Науковий ступінь: доктор філологічних наук
Вчене звання: професор


Контакти:
Е-mail: i.shkitska@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45, 15-205
Кабінет: 315
 


Щербяк Юрій Адамович

Посада: професор 
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук
Вчене звання: професор


Контакти:
E-mail: yu.shcherbiak@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45, 15-205
Кабінет: 315
Біловус Леся Іванівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: доктор історичних наук, кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент


Контакти:
E-mail: l.bilovus@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45, 15-205
Кабінет: 315

Білик Надія Іванівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент


Контакти:
E-mail: n.bilyk@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45, 15-205
Кабінет: 315Блашків Ольга Володимирівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент


Контакти:
E-mail:
Зовнішній телефон: 25-29-45, 15-205
Кабінет: 315


Боднарчук Юлія Юріївна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент
Контакти:
E-mail: yu.bodnarchuk@tneu.edu.ua 
Зовнішній телефон: 25-29-45, 15-205
Кабінет: 315
Васильків Олена В'ячеславівна

Посада: доцент, директор Центру бренд-маркетингу
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент


Контакти:
E-mail: presa@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45, 15-205, 11-401
Кабінет: 315, 1314


Вількова Теофілія Теофілівна

Посада: старший викладач 
Науковий ступінь:
Вчене звання:

Контакти:
E-mail: t.vilkova@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45, 15-205
Кабінет: 315


Мукомела Ірина Богданівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
E-mail: i.havlich@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45, 15-205
Кабінет: 315Конопліцька Олена Ігорівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент


Контакти:
Е-mail: o.konoplitska@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45, 15-205
Кабінет: 315
Лотоцька Оксана Петрівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент


Контакти:
Е-mail:
Зовнішній телефон: 25-29-45, 15-205
Кабінет: 315


Ліщинська Наталія Мирославівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: 

Контакти:
Е-mail: n.lishchynska@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45, 15-205
Кабінет: 315Марків Інна Степанівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент


Контакти:
Е-mail: i.markiv@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45
Кабінет: 315
 


Недошитко Ірина Романівна

Посада: старший викладач 
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання:


Контакти:
Е-mail: i.nedoshytko@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45, 15-205
Кабінет: 315


Стефанишин Олена Василівна

 Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент


Контакти:
Е-mail: o.stefanyshyn@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45, 15-205
Кабінет: 315

Патряк Олександра Тарасівна

Посада: старший викладач 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:


Контакти:
Е-mail: o.patriak@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45, 15-205
Кабінет: 315


Яблонська Наталія Мирославівна

Посада: викладач
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання:


Контакти:
Е-mail: n.yablonska@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45, 15-205
Кабінет: 315

Щупко Світлана Олександрівна

Посада: викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання:


Контакти:
Е-mail:
Зовнішній телефон: 25-29-45, 15-205
Кабінет: 315

Мисків Ірина Юріївна

Посада: старший лаборантКонтакти:
Е-mail:
Зовнішній телефон: 25-29-45, 15-205
Кабінет: 315