Українсько-нідерландська факультет-програма

Підготовка фахівців

Місія факультет-програми полягає у підготовці конкурентоспроможних фахівців у сфері міжнародного менеджменту та маркетингу, здатних успішно працювати в глобальній ринковій економіці. Вона досягається завдяки:

Високому рівню підготовки фахівців;

Професійному викладацькому складу;

Плідним міжнародним зв’язкам з вузами світу;

Відповідності міжнародним освітнім стандартам.

Завдання:

Пріоритетність питань якості підготовки фахівців: постійне підвищення їх конкурентоспроможності  на вітчизняному та міжнародному ринку праці;

Високий рівень фундаментальної освіти:  поглиблене вивчення іноземних мов, висока якістьматематичної підготовки,  володіння сучасними інформаційними технологіями, грунтовна підготовка за фундаментальними економічними дисциплінами, інтеграція дисциплін, опора на міждисциплінарні зв’язки;

Прагматичний підхід до вищої освіти: акцент на практичну підготовку випускників, формування професійних компетенцій;

Відповідність міжнародним стандартам освіти: орієнтація на кращі світові та вітчизняні досягнення в освітньо-професійній сфері;

Прийняття принципів Болонської декларації: перехід на двоступеневу систему освіти, реалізація програм мобільності студентів та викладачів, перезарахування кредитів, гармонізація навчальних програм;

Підтримка інноваційності: розвиток  науково-дослідного потенціалу і системи просування науково-інтелектуального продукту на ринку, заохочення студентів і  випускників застосовувати отримані знання для особистого і суспільного розвитку.

Головною метою діяльності факультет-програми є забезпечення високого професійного рівня підготовки фахівців та ефективна організація навчального (освітнього) і науково-дослідного процесів на факультет-програмі.

Напрями підготовки фахівців

Факультет-програма здійснює ступеневу підготовку фахівців ОС "бакалавр” (базова вища освіта), "магістр” (повна вища освіта) за наступними напрямами:

Галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

Напрям підготовки «Маркетинг» (програми підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра за професійною орієнтацією «Міжнародний маркетинг», денна та заочно-дистанційна форми)

Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

Напрям підготовки «Менеджмент»  (програми підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра за професійними орієнтаціями: Менеджент зовнішньоекономічної діяльності, варіативна компонента: міднародний менеджмент, денна та заочно-дистанційна форми)

Бізнес-адміністрування (тільки за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр")

 

Випускники бакалаврату отримують диплом бакалавра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності зі знанням англійської мови, або бакалавра з міжнародного маркетингу зі знанням англійської мови, а також сертифікат Університету ім. Еразмуса, м. Роттердам, Нідерланди. Випускники магістратури отримають диплом магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності або міжнародного маркетингу.

 

Можливості для студентів:

Досконале володіння англійською мовою та вивчення другої іноземної мови за вибором (німецька, французька, іспанська або італійська);

Розвиток лідерських, особистісних та управлінських якостей під час навчального процесу та беручи участь в літніх школах, олімпіадах, конференціях;

Опанування навичками роботи з комп'ютером, вільний доступ до Інтернету;

Семестрове навчання в університетах Нідерландів, Австрії, Данії, Польщі, Франції, Канади та вивчення фахових дисциплін англійською мовою в ТНЕУ;

Cтажування та практика у вітчизняних та зарубіжних фірмах і організаціях;

Успішне працевлаштування на провідних підприємствах України та світу.


Наші партнери

Угодами про співпрацю Тернопільського національного економічного університету з іншими навчальними закладами передбачається обмін студентами і викладачами, навчально-методичними планами, програмами та науковою літературою, проведення спільних дослідницьких проектів, науково-теоретичних конференцій, симпозіумів, міжнародних тижнів, «круглих столів» тощо.

На даний час факультет-програма співпрацює з такими університетами та організаціями:

Foro Europeo - школа бізнесу, Іспанія

Технологічний університет Британської Колумбії (ВСІТ), Канада

Університет прикладних наук, м.Відень, Австрія

Вищий інститут міжнародної комерції, м. Дюнкерк, Франція

Університет INHOLLAND, Королівство Нідерланди

Орхуська Школа Бізнесу, Данія

Foro Europeo - школа бізнесу, Іспанія 

Foro Europeo - The Business School of Navarra offers programs for upper Management, MBAs for both professionals and recent undergraduates, training programs for organizations, and undergraduate degrees.

The Master in International Business Administration (MBA-I) and the Master in Human Resource Management includes the possibility of earning a second Master degree from London Metropolitan University (an official title valid in accordance with the Bologna Agreement) or from the United States Commonwealth of Puerto Rico (an official degree valid in the United States Educational System). 

Угоду підписано: 14.06.2012
Переглянути угоду:
   англійска PDF, 1718KB.
Технологічний університет Британської Колумбії (ВСІТ), Канада 

 

Технологічний університет Британської Колумбії (ВСІТ) знаний за його сильну освітню філософію, що базується на вірі в те, що студенти найкраще навчаються, впроваджуючи свої знання в практичних ситуаціях. Результатом цього стало те, що понад 86% випускників ВСІТ знаходять роботу по спеціальності практично відразі після закінчення Університету. Їх роботодавці говорять про те, що така навчальна модель забезпечує випускниками ВСІТ навички у побудові команди та розв`язанні проблем, завдяки чому вони прекрасно в писуються в колектив з першого ж робочого дня. BCIT підтримує постійний зв`язок з підприємствами через багатьма різними способами, серед яких звертання за наймом на роботу, наглядова рада, стажування та навчання за цільовим направленням, а також програмування навчання. Ці зв`язки формують ядро того, яким чином ВСІТ став настільки успішним в підготовці спеціалістів, готових працювати.

Угоду підписано: 25.03.2010
Переглянути угоду:
   англійска PDF, 4307KB.
Університет прикладних наук, м.Відень, Австрія 

 

Поєднувати академічний та практичний підходи на найвищому рівні - це приницип University of Applied Sciences (FH) bfi Vienna. Студенти, що закінчили одну з чотирьох навчальних програм університету є добре підготованими для безпосередньої професійної практики та отримують чудові можливості для кар`єрного росту.

Підтримка та відкрите спілкування є основою для успішної взаємодії між студентами, адміністраторами та персоналом. Університет підтримує та стимулює міжнародний досвід студентів та викладачів.

Угоду підписано: 01.04.2005 

Переглянути угоду:
   англійска PDF, 799KB.
Вищий інститут міжнародної комерції, м. Дюнкерк, Франція 

 

Коли Institut Superieur de Commerce International de Dunkerque було засновано в 1985 році, велику увагу було приділено міжнародній торгівлі для забезпечення потреб ділового середовища, що потребувало таких спеціалістів. Як результат постійно зростаючої експансії глобалізації масштаб програми школи був розширений з концентрацією на таких функціональних спеціаліаціях, як збут та логістика.

ISCID надає пріоритет навчанню через активну участь, - перевіреному способу покращення перспектив на майбутнє працевлаштування. Така активна участь може приймати різні форми, що мають одну спільну особливість: надати студентам можливість відчути середовище ситуацій, в яких вони опиняться у близькому майбутньому.

Угоду підписано: 21.02.2005
Переглянути угоду:
   англійска PDF, 1512KB.
Університет INHOLLAND, Королівство Нідерланди 

 

INHOLLAND University — результат злиття Alkmaar University of Professional Education, Haarlem University of Professional Education, Hogeschool Holland University of Professional Education and Ichthus University of Professional Education, Delft University of Professional Education. Кожен з цих університетів здобув собі гарну репутацію. В своїх галузях спеціалізації вони забезпечують високоякісні навчальні програми з індивідуальним підходом та прямими зв`язками з компаніями та установами.

Угоду підписано: 01.01.2003
Переглянути угоду:
   англійска PDF, 6810KB.
Орхуська Школа Бізнесу, Данія 

 

Орхуська Школа Бізнесу - це незалежний вищий навчальний заклад, що знаходиться в Орхусі, другому за величиною місті в Данії з населенням біля 275000 чоловік. Школа отримала свій поточний статус університету в 1956 році та фінансується з бюджету Королівства Данії; в 1989 році школа відзначила свою 50-ту річницю.

Орхуська Школа Бізнесу в своєму складі містить один факультет Управління бізнесом та сучасних мов, який в свою чергу складається з кафедри обліку, фінансів та логістики, кафедри мов та ділового спілкування, кафедри економіки, кафедри права, кафедри менеджменту та міжнародного бізнесу і кафедри маркетингу, інформатики та статистики. На факультеті викладаються дисципліни та присуджуються звання на рівнях бакалавр, магістр та Ph.D.

Угоду підписано: 17.09.2001

Переглянути угоду: англійска PDF, 1092KB.

 

 

Офіційний сайт УНФП http://unf.tneu.edu.ua/

Адреса: бульвар Шевченка 9, м. Тернопіль

Телефони деканату: (0352) 43-52-41, внутрішній: 19-209