Директор Вінницького коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ

Добіжа Наталія Володимирівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент


Контакти:
Телефон:
E-mail: 
Адреса:

 
У 2003 році закінчила Тернопільську академію народного господарства, інститут агарного бізнесу та здобула кваліфікацію магістр з обліку і аудиту. З 01.09.2003 року по 31.08.2004 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри фінансів Вінницького інституту економіки ТДЕУ. У вересні 2004 року прийнята на посаду викладача кафедри фінансів Вінницького інституту економіки Тернопільського державного економічного університету. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук. З вересня 2012 року працює на посаді доцента кафедри фінансів і кредиту Вінницького навчально-наукового інституту економіки ТНЕУ. З 01.09.2013 року виконувала обов’язки директора Вінницького коледжу економіки та підприємництва, з жовтня 2014 року - директор Вінницького коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ. За сумісництвом працює доцентом кафедри фінансів і кредиту Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету.

Наукові інтереси: економіка сільського господарства і АПК, страхування сільськогосподарських підприємств, страховий ринок, соціальне страхування.
Науковий доробок: автор більше 40 наукових і навчально-методичних праць, серед яких: 17 наукових праць у фахових виданнях, 1 монографія, автор 15 методичних розробок.

Вінницький коледж економіки та підприємництва ТНЕУ

  Вінницький коледж економіки та підприємництва Тернопільського національного економічного університету створено згідно наказу ТНЕУ № 604 від 14.12.12 р., відповідно до Закону України „Про вищу освіту”, Статуту Університету, листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №-1/11 – 18646 від 03.12.2012 р.

Вінницький коледж економіки та підприємництва засновано на базі Вінницького інститут економіки ТНЕУ який почав свою діяльність у м. Вінниці з 1 січня 1995 року на підставі відповідного наказу ректора ТАНГ "Про створення Вінницької філії Академії” за № 188 від 14.12.1994 р.
У 2000 році Наказом Міністра освіти і науки Кременя В.Г. (№ 220 від 20.06.2000 р.) Вінницька філія ТАНГ була реорганізована у віддалений структурний підрозділ ТАНГ – Вінницький інститут економіки (без права юридичної особи).
З квітня 2005 року у зв’язку з перетворенням Тернопільської академії народного господарства у Тернопільський державний економічний університет (Наказ МОНУ № 274 від 04.05.2005 р.) інститут отримав назву Вінницький інститут економіки Тернопільського державного економічного університету зі збереженнями свого офіційного статусу – віддаленого структурного підрозділу без права юридичною особи.
З 29 вересня 2006 року у зв’язку з наданням ТДЕУ статуту національного (Указ Президента України № 794 від 29.09.2006 р.) інститут отримав назву Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету зі збереженнями свого офіційного статусу – віддаленого структурного підрозділу без права юридичною особи.
З врахуванням підвищення попиту на фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст”, а також отриманої кількості замовлень з боку підприємств та організацій на їх підготовку ректорат ТНЕУ розробив на затвердив концептуальні засади освітянської діяльності для Вінницького інститут економіки, які передбачають безперервну підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів „молодший спеціаліст”. У зв’язку з цим було прийнято рішення про створення Вінницького коледжу економіки та підприємництва на базі Вінницького інституту економіки ТНЕУ.

Основною метою діяльності коледжу є підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» для задоволення потреб місцевого ринку праці.

"Облік і аудит" - випускники напряму можуть працювати у структурах Міністерства фінансів України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства внутрішніх справ України, Рахункової палати, Державної контрольно-ревізійної служби, Державної податкової служби, Служби безпеки України, у суб’єктах підприємництва, фінансовий облік, управлінський облік, податковий облік, економічний аналіз, аудит і консалтинг, науково-дослідна та педагогічна діяльність. Можуть обіймати посади: керівник вищих контролюючих органів, фінансових, бухгалтерських, економічних та адміністративних служб і підрозділів; заступник керівника; начальник контрольно-ревізійного відділу; контролер-ревізор; головний бухгалтер; фінансовий директор та ін.
„Фінанси і кредит” – спеціальність, яка пов’язана з управлінням грошовими потоками підприємства, прибутком, капіталом та інвестиціями. Спеціалізація відповідає за впровадження фінансових продуктів на ринку фінансових послуг. Підготовку фахівців спеціальності „Фінанси і кредит” здійснюють висококваліфіковані професори, доценти та викладачі, які постійно працюють над удосконаленням своєї кваліфікації та викладацької майстерності, беруть активну участь у науково-методичних конференціях різного рівня, роботі методичних семінарів.
„Економіка підприємства” - комплексна економічна спеціальність. Для фахівців такого профілю потрібні глибокі знання з мікроекономіки, макроекономіки, менеджменту, фінансів, маркетингу, зовнішньоекономічної діяльності, логістики, економіки та стратегії розвитку підприємства, фінансового обліку, аудиту, організації виробництва, інноваційної діяльності, господарського права тощо. Фундаментальна підготовка зі спеціальності
 
„Економіка підприємства”здійснюється за всіма цими напрямками. Фахова підготовка спеціаліста з економіки підприємства дає можливість працювати в різних галузях економіки, у планово-економічних (соціально-економічних) підрозділах підприємств та організацій та ін. Випускник може обіймати посади: економіста, економіста-аналітика, фінансиста, бухгалтера, маркетолога, менеджера, керівника підприємства; займатися підприємницькою діяльністю.

Молодший спеціаліст з Права призначений для роботи в органах юстиції, судах, в державних установах, в податкових, митних, страхових та інших бюджетних організаціях, господарських судах, в органах РАЦС, нотаріаті, органах внутрішніх справ, апараті органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, юридичної і кадрової служби підприємств усіх форм власності. Фахівець цього рівня підготовлений до проведення розслідувань та забезпечення безпеки, діяльності у сфері охорони громадського порядку, у сфері юстиції та правосуддя. Може займатися адвокатською, нотаріальною та іншими видами юридичної практики.

Напрями підготовки
Освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»

051 Економіка

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

072 Фінанси, банківська справа та страхування

071 Облік і оподаткування

081 Право