Про університет

       

Тернопільський національний економічний університет – це елітний та сучасний освітній заклад, де панує академічний дух, наука, думка і воля – альфа і омега формування особистості. Університет стрімко розвивається, адже мистецтво жити – це жити з перспективою.

Навчаючись у дусі конкуренції, випускники вищого навчального закладу стають лідерами та фахівцями високого ґатунку.  

Тернопіль –  студентське місто. Воно неодмінно зачарує кожного,  хто ступить на його предковічну  землю, пройде  затишними вуличками й  відчує дух вільнодумства молоді. Тернопільський національний економічний університет є одним із лідерів серед економічних вищих навчальних закладів України. Тут відбувається таїнство народження інтелектуального продукту – від мовленого слова до прогресивної ідеї втіленої у життя.

       


 

Вищий навчальний заклад  заснований у 1966 році, коли в Тернополі було відкрито відділення фінансово-економічного факультету Київського інституту народного господарства. У 1967 році на базі відділення утворено факультет, у 1971 році – Фінансово-економічний інститут, а згодом Інститут народного господарства (1989 рік) та Академію народного господарства (1994 рік). 30 березня 2005 року навчальний заклад став університетом, якому 29 вересня 2006 року Указом Президента України було присвоєно почесний статус національного.

 

Кожне покоління студентів і науковців з гідністю продовжує славні традиції національної освіти, примножуючи здобутки ТНЕУ на міжнародному рівні.

       

Тернопільський національний економічний університет – це добре згуртована команда, яка поєднує досвід і мудрість науковців, стрімкість і запал юнаків та дівчат. Це велика довіра і ще більша відповідальність, це суперечки і дискусії, тривалі наукові пошуки й успіхи. Це 722 науково-педагогічних працівників, серед яких – 96 докторів наук, професорів, 610 кандидатів наук, доцентів.


Звання «Почесний доктор (Doctor Honoris Causa) ТНЕУ» присвоєно 34-м визначним вченим України та світу, громадським діячам, лідерам бізнесу та адміністрації, які здійснили значний внесок у розвиток університету.


Вищий навчальний заклад – альма-матер для представників економічної еліти України, відомих державних діячів, топ-менеджерів, провідних спеціалістів, науковців – людей ерудованих, багатих духовно та національно свідомих.

       

ТНЕУ здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст» і «спеціаліст», ступенями «бакалавр» і «магістр», а також кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі.


Також забезпечує перепідготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст», здійснює підвищення кваліфікації та підготовку іноземних громадян за акредитованими спеціальностями.


Навчально-виховний процес забезпечують 7 навчально-наукових інститутів:
Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій;
Навчально-науковий інститут міжнародних економічних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина;
Вінницький навчально-науковий інститут економіки;
Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту;
Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту;
Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу;
Єреванський навчально-науковий інститут;


7 факультетів:
факультет аграрної економіки і менеджменту;
факультет банківського бізнесу;
факультет економіки та управління;
факультет комп’ютерних інформаційних технологій;
факультет обліку і аудиту;
факультет фінансів;
юридичний факультет;


4 філії:
Кам'янець-Подільська філія ТНЕУ;
Луцька філія ТНЕУ;
Самбірська філія ТНЕУ;
Свалявська філія ТНЕУ;


4 коледжі:
Вінницький коледж економіки та підприємництва ТНЕУ;
Коледж економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ;
Чортківський коледж економіки та підприємництва ТНЕУ;
Єреванський коледж ТНЕУ.

Маючи славну історію та багате на досягнення сьогодення, ми впевнено дивимося у майбутнє.

       

 

Рівень розвитку університетської науки слід оцінювати за багатьма критеріями, але передусім за потужністю її наукових шкіл. У Тернопільському національному економічному університеті функціонують і набувають подальшого розвитку сім наукових шкіл:


·  Фінанси, грошовий обіг і кредит;
·  Облік, аналіз та аудит;
·  Світове господарство і міжнародні економічні відносини;
·  Організація управління і регулювання економікою на макро- і мезорівнях;
·  Інформаційні та комунікаційні технології на базі методів штучного інтелекту, високопродуктивних обчислень і процесорів, теоретико-числових перетворень та онтологій;
·  Психологія та педагогіка;
·  Економіка і управління підприємством.
 
Науковці нашого університету є незалежними експертами Грецької агенції гарантування якості освіти та акредитування, експертами Польської акредитаційної комісії Міністерства науки та вищої освіти Республіки Польща. 

       

Надання якісних освітніх послуг, будівництво комфортабельних гуртожитків, сучасних спортмайданчиків, відкриття залу єдиноборств, спорткомплексу «Економіст», нової бібліотеки, залів електронних ресурсів, зміцнення матеріально-технічної бази дають можливість молоді реалізувати себе.

 

Візитною карткою вищого навчального закладу є бібліотека. Фонд бібліотеки становить понад 500 тис. примірників українською та іноземними мовами, в тому числі наукової літератури понад 206 тис., навчальної понад 277 тис., авторефератів понад 5 тис., 504 дисертації, 2116 CD-дисків. Працівники бібліотеки працюють над створенням репозитарію праць викладачів університету. У системі є 9131 повнотекстова праця науковців університету.

 

Джерела інформаційно-бібліографічного пошуку представлені системою каталогів і картотек. Обслуговування користувачів бібліотеки зорієнтовано на пошук інформації в електронному каталозі, база даних якого становить 304718 записів.

 

На сьогодні комп’ютерний парк ТНЕУ налічує близько 1500 одиниць. Комп’ютери використовуються як в адміністративних цілях (деканати, кафедри, відділи, центри), так і в навчальних (навчальні лабораторії при факультетах, бібліотеки). Усі вони об’єднані в одну корпоративну мережу, що включає в себе філії за межами Тернополя. У Тернополі всі корпуси мають доступ до мережі Internet. Із розвитком нових інформаційних технологій університет вдосконалював свій підхід до навчання, зокрема, надаючи студенту можливість використовувати свій вільний час для подальшого самовдосконалення та реалізації свого потенціалу.

 

Завдяки технології VoIP, так званої ІР-телефонії, під’єднані всі філії, що знаходяться за межами Тернополя. Така велика внутрішня телефонна мережа є єдиною у Тернополі.


Однією з найважливіших умов успішного функціонування будь-якого вищого навчального закладу, у тому числі і Тернопільського національного економічного університету, є ефективний обмін інформаційними потоками між підрозділами університету, тобто наявність системи якісного документообігу та автоматизованих систем збору й обробки даних. У Тернополі всі корпуси ТНЕУ з’єднані між собою високошвидкісними волоконно-оптичними лініями, що забезпечує передачу даних між ними  1 Гб/с (гігабіт за секунду). Крім того, всі комп’ютери підключені до мережі Інтернет, швидкість якого в університеті становить 500 Мб/с (мегабіт за секунда). Інтернет послуги надають 3 незалежних провайдери. Введено в експлуатацію 2 потужних маршрутизатора Juniper.

       
       

На базі Тернопільського національного економічного університету працює Центр підготовки офіцерів запасу, який здійснює військову підготовку за програмою Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Юнаки отримують звання «молодший лейтенант» запасу, навчаючись в університеті. 

       

Сьогодні вищий навчальний заклад – член Європейської асоціації міжнародної освіти (Нідерланди, 1999 р.), Європейської асоціації університетів (2007 р.), Великої хартії університетів (Magna charta, 2008 р.), партнерської програми для ВНЗ у сфері освіти з компанією «Base Group Labs» (2010 р.), яка є професійним постачальником програмних продуктів і рішень у галузі аналізу даних, Таллуарської мережі (2012), Мережі університетів прикордоння (2013), Міжнародної культурно-освітньої асоціації (ICEA), м. Чикаго (2014).   7-8 грудня 2014 року підписано Угоду про приєднання ТНЕУ до Мережі університетів Східної Європи за участю кращих ВНЗ України, Білорусі, Польщі, Грузії, Молдови, Румунії, Словаччини та Угорщини.


Загалом Тернопільський національний економічний університет уклав 98 угод з вищими навчальними закладами 29-х зарубіжних країн, з яких 67 – ВНЗ шістнадцяти країн Європейського Союзу, а також Канади, США, Китаю, Білорусі, Казахстану, Молдови. Найбільше (22) угод укладено з ВНЗ Республіки Польща.


Наразі продовжується міжнародна співпраця ТНЕУ в рамках виконання 11-ти освітньо-професійних програм:


·  Програми двох дипломів із:
Люблінським католицьким університетом, м. Люблін;
Університетом прикладних наук і мистецтв м. Дортмунда;
Вищою школою інформатики та економіки товариства «Знання», м. Ольшин;
·  Програма підготовки PhD спільно з Технологічним освітнім інститутом Західної Македонії (Греція);
·  Німецькомовна інтегрована навчальна програма з підготовки бакалаврів та магістрів на Українсько-німецькій факультет-програмі спільно з Дрезденським технічним університетом (Німеччина);
· Українсько-американська програма з підготовки бакалаврів на факультеті комп’ютерних та інформаційних технологій спільно з Університетом штату Мен (США);
·  Англомовна програма з міжнародної економіки та туризму;
·  Українсько-грецька програма підготовки магістрів з «бізнес-адміністрування»;
·  Українсько-польська програма фінансів і страхування;
·  Школа польського і європейського права;
·  Бізнес-школа ТНЕУ спільно з Естонською школою бізнесу.

       
       

Вищий навчальний заклад відомий на теренах України не лише високим освітнім рейтингом та членством у багатьох міжнародних організаціях, а й славиться своїми творчими колективами.

 

Культура є оберегом історичної пам'яті, яка живить і зміцнює народ. Мистецтво незримою силою формує громадянську спільність, робить нас неповторними, несхожими на інших.


Адміністрація докладає усіх зусиль для особистісного розвитку й росту кожного студента. Творчі колективи та солісти ТНЕУ відшліфовують свою майстерність у найрізноманітніших жанрах й можуть скласти гідну конкуренцію справжнім професіоналам. 

 

Творчий потенціал художніх колективів вищого навчального закладу є вагомим підґрунтям для подальшого розвитку та мистецьких здобутків Тернопільського національного економічного університету.

       
       
       

Спорт є однією з найвагоміших складових у вихованні молоді. На сьогодні в університеті навчається 58 членів збірних команд України з різних видів спорту, з них:

 Майстри спорту міжнародного класу України – 15
 Майстри спорту України – 31
 Кандидати в майстри спорту України – 9
 Спортсмени І розряду – 3
За останні 20 років в ТНЕУ було виховано та навчалися 6 заслужених майстрів спорту України, 42 майстри спорту міжнародного класу України та 231 майстер спорту України, з них 14 учасників Літніх олімпійських ігор. Роман Гонтюк в змаганнях з боротьби дзюдо двічі піднімався на п'єдестал пошани (2004 р. – Афіни – 2 місце; 2008р. – Пекін – 3 місце). Дев'ять студентів-спортсменів університету представляли Україну на ХХХ літніх Олімпійських іграх в м. Лондоні.

       
       

Бути студентом – це вірити у власні сили. Вам, молодим та енергійним, неймовірно поталанило, адже навчання у ТНЕУ – вдалий початок для професійного розвитку, запорука конкурентоспроможності на ринку праці, успіху, кар’єрного зростання. 

Освіта й наука є безцінним надбанням народу, що визначає його потенціал на століття уперед. Професорсько-викладацький колектив Тернопільського національного економічного університету  працює так, щоб кожен студент і випускник були впевнені, що їхні хист і вміння, їхнє економічне мислення відповідатимуть вимогам завтрашнього дня.

 

Навчайтесь у нашому університеті, примножуючи свій інтелектуальний потенціал та утверджуючи високий освітній статус Тернопільського національного економічного  університету.

 

Ми хочемо, щоб Ви були успішними та особливими! Приєднуйтесь до нашої університетської родини!