ОС бакалавр паралельне навчання


Вступнику > Факультети / Спеціальності / Сертифікати ЗНО / Вступні випробування

ПАРАЛЕЛЬНЕ НАВЧАННЯ

      Вступник, який не менше ніж один рік здобуває ступінь бакалавра та виконує у повному обсязі  навчальний план і виявив бажання здобувати паралельну освіту за ступенем бакалавр за іншою  спеціальністю, може вступати на перший (зі скороченим терміном навчання, трьох річна програма).
     Вступник особисто подає до приймальної комісії  документи зазначені у
 п. 6.7 Правил прийому 2018 року та документи із закладу вищої освіти, у якому навчається:

– Довідку про навчання (із зазначенням в ній курсу, форми навчання, фінансування, номера та дати перевідного наказу та висновку, щодо виконання навчального плану (в повному обсязі / заборгованості немає, тощо);

– Довідку про академічну успішність (із зазначенням в ній дисциплін, обсягу навчальних годин та кредитів, державних оцінок і оцінок в ECTS).

 
 
 З програми вступних випробувань можна безкоштовно ознайомитись за посиланням http://www.tneu.edu.ua/bachelor-2/

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ПАРАЛЕЛЬНОГО НАВЧАННЯ