Атестація щодо вільного володіння державною мовою

Дата: 15-02-2016, 13:47Загальна інформація

Дата: 13-05-2017, 13:02

Тернопільський національний економічний університет є уповноваженим вищим навчальним закладом, що проводить атестацію осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою і має право видавати посвідчення встановленого зразка відповідно до затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року №301 «Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою».


Нормативні документи

Дата: 13-05-2017, 13:12

Закон України «Про державну службу» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19
Постанова Кабінету Міністрів України № 301 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249955971
Наказ ТНЕУ «Про створення атестаційної комісії для атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо
вільного володіння державною мовою nakaz-336.pdf [89.26 Kb] (cкачувань: 173) .


Порядок реєстрації

Дата: 13-05-2017, 13:16

Порядок реєстрації на участь в атестації
Реєстрація на участь в атестації в атестаційній комісії Тернопільського національного економічного університету відбувається відповідно до «Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №301 від 26.04.2017 року.
Для проходження атестації особа, яка претендує на вступ на державну службу, подає заяву на ім’я ректора університету (заява zaiava-um.pdf [64.06 Kb] (cкачувань: 243) ).
 
Особа, яка бажає пройти атестацію, може подати заяву будь-яким зручним для неї способом:
1. Заповнити електронну реєстраційну форму «Реєстрація», розміщену на офіційному веб-сайті університету в розділі «Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою»;
2. Надіслати електронною поштою на адресу: diva31-77@i.ua;
3. Надіслати поштою на адресу: Центр підготовки магістрів державної служби вул. Львівська, 11, корпус 11, кабінет 11505,
м. Тернопіль, 46020;
4. Подати особисто до загального відділу університету (адреса: Львівська, 11, корпус №1кабінет 1302, м. Тернопіль) або до Центру підготовки магістрів державної служби (вул. Львівська, 11, корпус 11, кабінет 11505, м. Тернопіль).

До заяви потрібно додати оригінал платіжного документа (до електронної заяви – скановану копію) про сплачені кошти за послуги з проведення атестації з державної мови та видачі посвідчення. Реквізити для оплати розміщено в розділі «Вартість послуг». Особи, які надіслали електронну заяву або заповнили електронну реєстраційну форму, оригінал платіжного документа подають особисто секретареві атестаційної комісії в день атестації до початку її проведення.

Атестаційна комісія розглядає подану заяву протягом двох робочих днів після отримання і повідомляє на електронну адресу, вказану особою, яка бажає пройти атестацію, про допуск до участі в атестації, а також час і місце її проведення.
Приймання заяв закінчується за добу до дати, визначеної графіком атестації (у разі проходження атестації в групі).
Учасник атестації повинен обов’язково мати при собі документ, який посвідчує його особу та підтверджує громадянство України, і прибути у визначені атестаційною комісією час і місце (згідно з графіком атестаційної сесії) для проходження атестації.
Посвідчення вручається учасникам, які успішно пройшли атестацію відповідним вищим навчальним закладом або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення за заявою таких осіб протягом 10 календарних днів з дати проходження атестації.
 
Порядок реєстрації на отримання посвідчення
Особа, яка вільно володіє державною мовою і може підтвердити це одним із таких документів:
- документи державного зразка про загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою "5” за вивчення української мови;
- документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;
- диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою "відмінно” за вивчення української мови;
- диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; філологія.
 
може звернутися до атестаційної комісії із заявою про видачу посвідчення без проходження атестації (пункт 56 «Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою»). До заяви повинна бути додана копії документу про відповідний рівень освіти та усі необхідні додатки до нього. При цьому оплачується тільки вартість самого посвідчення (реквізити на оплату у розділі Вартість послуги з проведення атестації).
Заповнити реєстраційну заяву zaiava-um.pdf [64.06 Kb] (cкачувань: 243)
Посвідчення posvidchennia-atestaciia_kr.pdf [628.51 Kb] (cкачувань: 457)


Порядок атестації

Дата: 13-05-2017, 13:18

Порядок проходження атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою
 
Учасник атестації повинен прибути для проходження атестації у день, час та місце, визначене атестаційною комісією, і мати при собі документ, що засвідчує особу та підтверджує громадянство України.
До проходження атестації допускаються особи, які своєчасно подали заяву щодо проходження атестації та здійснили оплату послуг за участь в атестації.
Атестація відбувається у два етапи:
1) у письмовій формі, яка включає:
- письмове завдання з використанням технології тестування;
-  письмовий переказ тексту з фахових питань.
2) усній формі, яка передбачає ділову розмову за визначеним сценарієм (за визначеною атестаційною комісією темою).
Час виконання завдання у письмовій формі (тестове завдання та переказ) – 60 хвилин.
Атестація в усній формі розпочинається не раніше як через
60 хвилин і не пізніше ніж 120 хвилин після закінчення атестації в письмовій формі.
Час проходження атестації для кожного її учасника в усній формі до 45 хвилин, з яких 20 хвилин відводиться на ділову розмову за визначеним сценарієм (у тому числі 5 хвилин на підготовку) та не більше ніж 25 хвилин – на повідомлення-презентацію
(у тому числі 15 хвилин на підготовку)
За результатами атестації в письмовій та усній формі комісія приймає рішення про видачу учаснику, який успішно пройшов атестацію, посвідчення щодо вільного володіння державною мовою
Проходження атестації можливе як індивідуально, так і в групі (залежно від кількості поданих заяв).


Зразки тестових завдань та перелік тем і сценаріїв

Дата: 13-05-2017, 13:21

Зразки тестових завдань та перелік тем і сценаріїв
zrazky.pdf [217.04 Kb] (cкачувань: 1873)
 
Зразки тестових завдань, тем та сценаріїв для проведення співбесіди http://nads.gov.ua/page/zrazky-testovyh-zavdan-tem-ta-scenariyiv-dlya-provedennya-spivbesidy


Графік атестаційних сесій

Дата: 13-05-2017, 13:25

Графік проведення атестаційних сесій на 2018 рік
 
03.01.2018*
17.01.2018
25.01.2018*
06.02.2018
13.02.2018*
20.02.2018
27.02.2018*
06.03.2018
13.03.2018*
20.03.2018
27.03.2018*
03.04.2018
11.04.2018*
17.04.2018
24.04.2018*
08.05.2018
15.05.2018*
22.05.2018
29.05.2018*
05.06.2018
12.06.2018*
19.06.2018
26.06.2018*
03.07.2018
10.07.2018*
17.07.2018
17.07.2018*
31.07.2018
07.08.2018*
14.08.2018
21.08.2018*
27.08.2018.

 у випадку, коли бажаючих пройти атестацію менше ніж п'ять осіб, проводиться індивідуальна здача.

2. Засідання атестаційної комісії проводиться за умови участі в сесії (зареєстрованих учасників) не менше 5 осіб.

У випадку реєстрації меншої кількості учасників, засідання атестаційної комісії (сесія) переноситься на наступний раз відповідно графіку з обов’язковим повідомленням зареєстрованих учасників.

3. Атестаційні сесії будуть проводитись також у разі потреби за індивідуально визначеним графіком. Додатковий графік буде оприлюднений на сайті у розділі "Додаткова інформація".
4. Початок проведення атестаційної сесії 10.00 год.
за адресою м. Тернопіль, вул. Львівська 11, корпус № 11, аудиторія 11505.
5. Оприлюднення результатів атестаційної сесії відбувається на наступний день.
6. Усі зміни та можливу додаткову інформацію буде оприлюднено на сайті університету в розділі «Атестація претендентів на посаду держслужбовця щодо вільного володіння державною мовою». 


Інформація для представників ГО

Дата: 13-05-2017, 13:26

Витяг з «Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:
13. Під час проведення атестації, крім учасників атестації, голови, членів та секретаря атестаційної комісії, за рішенням керівника уповноваженого навчального закладу можуть бути присутні представники громадських об’єднань, що провадять свою діяльність згідно із Законом України «Про громадські об’єднання».
Для участі у засіданні атестаційної комісії представникам громадських об’єднань необхідно звернутися з письмовою заявою до керівника уповноваженого вищого навчального закладу не менш як за п’ять календарних днів до початку проведення атестації.
14. Особи, присутні під час проведення атестації, повідомляють керівникові уповноваженого вищого навчального закладу про випадки порушення порядку її проведення.
15. Втручання у роботу атестаційної комісії не допускається.


Вартість послуги з проведення атестації

Дата: 13-05-2017, 13:47

Вартість послуги з проведення атестації, щодо вільного володіння державною мовою становить:
Проходження атестації в групі - 520.00 грн., індивідуально - 950.00 грн.

 
Реквізити для оплати за освітні послуги:
Банк   ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Р/Р 31254239104451
Код 33680120
Призначення платежу: за послугу з проведення атестації, щодо вільного володіння державною мовою від П.І.П.
 
Особи, які мають право отримати посвідчення без проходження атестації, відшкодовують вартість
посвідчення в сумі 3 грн. (Зміни до Порядку проходження атестації внесені постановою КМУ №818) postanova-818.pdf [144.26 Kb] (cкачувань: 55)
 
Реквізити для оплати за освітні послуги:
Банк   ДКСУ м. Київ 
МФО 820172
Р/Р 35220239004451
Код 33680120
Призначення платежу: Відшкодування вартості посвідчення, щодо вільного володіння державною мовою від П.І.П.


 
Додаткова інформація

Дата: 13-05-2017, 13:47

Для бажаючих осіб підвищити рівень знання державної мови на контрактній основі можуть бути організовані курси.
 
ОГОЛОШЕННЯ!
 

У зв'язку із участю членів атестаційної комісії у роботі державної екзаменаційної комісії, засідання атестаційної комісії із 8.06.2017 р. переноситься на 12.06.2017 р. Контакти

Дата: 13-05-2017, 13:48

Місце проведення атестації: м. Тернопіль, вул. Львівська, 11,
корпус №11, Центр підготовки магістрів державної служби ТНЕУ.
 
Контакти атестаційної комісії:
Голова атестаційної комісії (096)  915-43-42  Біловус Л.І
електронна пошта     lesya_bilovus@i.ua
 
Секретар атестаційної комісії (097) 373-46-92   Миськів І.Ю.
електронна пошта  diva31-77@i.ua
Центр підготовки магістрів державної служби ТНЕУ
тел. (0325) 53-96-31
 
пн.-пт. з 9-00 по 17-00