Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологійПро кафедру

Дата: 19-03-2018, 10:22

У ринкових умовах господарювання математичні методи стають важливим аргументом для отримання більш глибоких і повних знань про кількісні та якісні сторони економічного механізму тих чи інших процесів і явищ. Стратегічні рішення повинні прийматися не інтуїтивно, а на підставі всебічного статистичного аналізу та математичних розрахунків. І не випадково, саме в наш час, відзначається активний ріст використання математичних методів в макро- та мікроекономічних дослідженнях.
 
Про кафедру Кафедра забезпечує викладання дисциплін «Вища математика», «Вища і прикладна математика», «Теорія імовірності та математична статистика», «Математичне програмування», «Оптимізаційні методи та моделі», «Економетрія», «Економетрика», «Управління ризиками», «Кількісні методи та моделі податкового прогнозування», «Кількісні методи фінансового прогнозування», «Методи і моделі прийняття рішень в аналізі і аудиті», «Моделі соціальних процесів», «Математичне моделювання трудових процесів», «Математичне моделювання в економіці»,  «Математична статистика та математичні методи в психології»,  «Теорія ігор»  для студентів факультетів аграрної економіки і менеджменту, банківського бізнесу, економіки і управління,  обліку і аудиту, юридичний, фінансів, комп’ютерних інформаційних  технологій та навчально-наукового інституту міжнародних економічних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина.
Основними напрямками роботи є: оптимізаційні методи та моделі, кількісні методи фінансового прогнозування, кількісні методи та моделі податкового прогнозування, оцінка та моделювання фінансових ризиків, математичні методи та моделі у соціальній роботі, фінансова математика, методи та моделі прийняття рішень в аналізі та аудиті, математичне моделювання трудових процесів. У навчальному процесі та прикладних наукових дослідженнях інтенсивно використовуються для розв’язування оптимізаційних і економетричних задач комп’ютерна техніка та програмні продукти (EXCEL, STADIA, MATLAB-6, GEOGEBRA).
На кафедрі проводить наукові дослідження, що об’єднані в тематики: «Сучасні методи розв’язування диференціальних рівнянь» та «Розробка математичних моделей та інструментальних засобів глобального моделювання економічних процесів розвитку та управління економічними системами». За період існування кафедри викладачами опубліковано 7 монографій та понад 700 статей. На кафедрі працює студентський науковий гурток, до роботи якого залучені кращі студенти університету.
 
Адреса
м. Тернопіль
майдан Перемоги, 3
Тел.: 475050*12319
E-mail: emm@tneu.edu.ua


Кафедра економіко-математичних методів

Дата: 6-02-2018, 15:51


 Кафедра економіко-математичних методів Олеся Миронівна Мартинюк - в.о. завідувача кафедри

 

Посада: доцент, кандидат фізико-математичних наук

Телефон 475050×12319

Електронна пошта: allmur67@tneu.edu.ua

 ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ КОЛЕКТИВ ТА ПЕРСОНАЛ КАФЕДРИ

Кафедра економіко-математичних методів
Алілуйко Андрій Миколайович
Посада: Доцент, Кандидат фізико-математичних наук
Телефон 475050×12319
Електронна пошта:


Кафедра економіко-математичних методів
Березька Катерина Миколаївна
Посада: Доцент, Кандидат фізико-математичних наук
Телефон 475050×12319
Електронна пошта:
Кафедра економіко-математичних методів
Гаврилюк Наталія Василівна
Посада: Старший лаборант
Кафедра економіко-математичних методів Дзюбановська Наталія Володимирівна
Посада: Старший викладач, Кандидат фізико-математичних наук
Телефон 475050×12319
Електронна пошта:
Кафедра економіко-математичних методів
Домбровський Ігор Васильович

Посада: Доцент, Кандидат фізико-математичних наук
Телефон 475050×12319
Електронна пошта:
Кафедра економіко-математичних методів
Єрьоменко Валерій Олександрович

Посада: Доцент, Кандидат фізико-математичних наук
Телефон 475050×12319
Електронна пошта: 
Кафедра економіко-математичних методів Кармелюк Ганна Іванівна
Посада: Доцент, Кандидат фізико-математичних наук
Телефон 475050×12319
Електронна пошта:

Кафедра економіко-математичних методів
Ковальчук Ольга Ярославівна
Посада: Доцент, Кандидат фізико-математичних наук
Телефон 475050×12319
Електронна пошта:
Кафедра економіко-математичних методів Лесик Оксана Федорівна
Посада: Доцент, Кандидат фізико-математичних наук
Телефон 475050×12319
Електронна пошта:
Кафедра економіко-математичних методів Мачула Леся Омелянівна
Посада: Інженер-програміст
Телефон 475050×12319
Електронна пошта:

Кафедра економіко-математичних методів Неміш Василь Миколайович
Посада: Доцент, Кандидат фізико-математичних наук
Телефон 475050×12319
Електронна пошта:

Кафедра економіко-математичних методів
Новосад Іван Ярославович
Посада: Доцент, Кандидат фізико-математичних наук
Телефон 475050×12319
Електронна пошта:
Кафедра економіко-математичних методів Пласконь Світлана Андріївна
Посада: Доцент, Кандидат фізико-математичних наук
Телефон 475050×12319
Електронна пошта:

Кафедра економіко-математичних методів
Попіна Степан Юрійович
Посада: Доцент, Кандидат фізико-математичних наук
Телефон 475050×12319
Електронна пошта:
Кафедра економіко-математичних методів Руська Руслана Василівна
Посада: Доцент, Кандидат фізико-математичних наук
Телефон 475050×12319
Електронна пошта:
Кафедра економіко-математичних методів Сенів Галина Василівна
Посада: викладач
Телефон 475050×12319
Електронна пошта:

Кафедра економіко-математичних методів
Хома-Могильська Світлана Григорівна
Посада: Доцент, Кандидат фізико-математичних наук
Телефон 475050×12319
Електронна пошта: