Завідувач кафедри прикладної математики

Мартинюк Олеся Миронівна

Науковий ступінь:  кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-8931-991X
RESEARCHER ID: H-3957-2017
SCOPUS: 16448683300

Контакти:
Е-mail: o.martyniuk@tneu.edu.ua
Телефон: 475050*12319
Кабінет:


Наукові інтереси:  дослідження існування розв’язків крайових задач чисельно-аналітичним методом.


Дисципліни: «Оптимізаційні методи і моделі», «ТІМС», «Економетрика»,«Економічний ризик», «Фінансова математика», «Математичне моделювання в економіці».

 

Публікації:

1. Про перевірку знань студентів в умовах дистанційного навчання / О. М. Мартинюк, Л.В Стельмащук. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка – 2011, – №1 – С. 98-103
2. Економетрія (Економетрика) Навчальний посібник / ЄрьоменкоВ. О., Алілуйко А. М., Попіна С. Ю. // Тернопіль: Підручники і посібники, 2012. — 116 с.
3. УДЗ до підручника В. Кравчук та ін. «Алгебра. 9 клас» / Гап’юк Я. Ф., Мартинюк С. В. // Тернопіль: Підручники і посібники, 2012. — 320 с.
4. Економіко-математичний аналіз часу реалізації продукції із використанням імовірнісних характеристик / Попіна С. Ю. // ТНЕУ «Економічний аналіз. Збірник наукових праць» випуск 10, частина 4 2012 р., С. 301-304.
5. Математика: Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання / А. М Капіносов та [ін.] // Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. — 528с.
6. Деякі аспекти оптимізації портфеля цінних паперів / Попіна С. Ю. // Вісник ТНЕУ» №3, 2013 р., С. 110 – 114.

Про кафедру

 У ринкових умовах господарювання математичні методи стають важливим аргументом для отримання більш глибоких і повних знань про кількісні та якісні сторони економічного механізму тих чи інших процесів і явищ. Стратегічні рішення повинні прийматися не інтуїтивно, а на підставі всебічного статистичного аналізу та математичних розрахунків. І не випадково, саме в наш час, відзначається активний ріст використання математичних методів в макро- та мікроекономічних дослідженнях.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін «Вища математика», «Вища і прикладна математика», «Теорія імовірності та математична статистика», «Математичне програмування», «Оптимізаційні методи та моделі», «Економетрія», «Економетрика», «Управління ризиками», «Кількісні методи та моделі податкового прогнозування», «Кількісні методи фінансового прогнозування», «Методи і моделі прийняття рішень в аналізі і аудиті», «Моделі соціальних процесів», «Математичне моделювання трудових процесів», «Математичне моделювання в економіці»,  «Математична статистика та математичні методи в психології»,  «Теорія ігор»  для студентів факультетів аграрної економіки і менеджменту, банківського бізнесу, економіки і управління,  обліку і аудиту, юридичний, фінансів, комп’ютерних інформаційних  технологій та навчально-наукового інституту міжнародних економічних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина.

Основними напрямками роботи є: оптимізаційні методи та моделі, кількісні методи фінансового прогнозування, кількісні методи та моделі податкового прогнозування, оцінка та моделювання фінансових ризиків, математичні методи та моделі у соціальній роботі, фінансова математика, методи та моделі прийняття рішень в аналізі та аудиті, математичне моделювання трудових процесів. У навчальному процесі та прикладних наукових дослідженнях інтенсивно використовуються для розв’язування оптимізаційних і економетричних задач комп’ютерна техніка та програмні продукти (EXCEL, STADIA, MATLAB-6, GEOGEBRA).

На кафедрі проводить наукові дослідження, що об’єднані в тематики: «Сучасні методи розв’язування диференціальних рівнянь» та «Розробка математичних моделей та інструментальних засобів глобального моделювання економічних процесів розвитку та управління економічними системами». За період існування кафедри викладачами опубліковано 7 монографій та понад 700 статей. На кафедрі працює студентський науковий гурток, до роботи якого залучені кращі студенти університету.


Адреса
м. Тернопіль
майдан Перемоги, 3
Тел.: 475050*12319
E-mail: emm@tneu.edu.ua
сайт: http://emm.tneu.edu.ua

Професорсько-викладацький колектив

Шинкарик Микола Іванович

Посада: доцент, перший проректор
Науковий ступінь:  кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0001-8191-8953
RESEARCHER ID: H-5106-2017

Контакти:
Е-mail: shmi@tneu.end.ua
Телефон: 475050*12319
Кабінет:


Домбровський Ігор Васильович

Посада: викладач
Науковий ступінь:  
Вчене звання: 

ORCID ID: 0000-0003-3594-352X
RESEARCHER ID: H-4391-2017

Контакти:
Е-mail: i.dombrovskyi@tneu.edu.ua
Телефон: 475050*12319
Кабінет:


Єрьоменко Валерій Олександрович

Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0003-1369-8287
RESEARCHER ID: H-4182-2017

Контакти:
Е-mail: v.yeromenko@tneu.edu.ua
Телефон: 475050*12319
Кабінет:


Іващук Олег Тимофійович

 Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-1461-0315
RESEARCHER ID: I-1371-2017

Контакти:
Е-mail: o.t.ivashchuk@tneu.edu.ua
Телефон: 475050*12319
Кабінет:


Кармелюк Ганна Іванівна

Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0003-0805-8752
RESEARCHER ID: H-5014-2017

Контакти:
Е-mail: h.karmeliuk@tneu.edu.ua
Телефон: 475050*12319
Кабінет:


Лесик Оксана Федорівна

Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0003-1659-685X
RESEARCHER ID: H-4330-2017

Контакти:
Е-mail: o.lesyk@tneu.edu.ua
Телефон: 475050*12319
Кабінет:


Алілуйко Андрій Миколайович

Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-4650-9350
RESEARCHER ID: H-2826-2017

Контакти:
Е-mail: a.aliluiko@tneu.edu.ua , aliluyko82@gmail.com
Телефон: 475050*12319
Кабінет:


Неміш Василь Миколайович

Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-6893-6038
RESEARCHER ID: H-5355-2017

Контакти:
Е-mail: v.nemish@tneu.edu.ua
Телефон: 475050*12319
Кабінет:


Новосад Іван Ярославович

Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID:
RESEARCHER ID:

Контакти:
Е-mail: i.novosad@tneu.edu.ua
Телефон: 475050*12319
Кабінет:


Пласконь Світлана Андріївна

Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0001-9013-4579
RESEARCHER ID: H-4991-2017

Контакти:
Е-mail: s.plaskon@tneu.edu.ua
Телефон: 475050*12319
Кабінет:


Окрепкий Богдан Степанович

 Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID:
RESEARCHER ID:

Контакти:
Е-mail: 
Телефон: 475050*12319
Кабінет:


Попіна Степан Юрійович

Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0001-5321-0229
RESEARCHER ID: H-4766-2017

Контакти:
Е-mail: s.popina@tneu.edu.ua
Телефон: 475050*12319
Кабінет:


Руська Руслана Василівна

Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-1854-9734
RESEARCHER ID: G-6222-2017

Контакти:
Е-mail: r.ruska@tneu.edu.ua
Телефон: 475050*12319
Кабінет:


Хома-Могильська Світлана Григорівна

Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0001-5624-0861
RESEARCHER ID: H-4247-2017

Контакти:
Е-mail: s.khoma-mohylska@tneu.edu.ua
Телефон: 475050*12319
Кабінет:


Ковальчук Ольга Ярославівна

 Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0001-6490-9633
RESEARCHER ID: H-3889-2017

Контакти:
Е-mail:
Телефон: 475050*12319
Кабінет:


Березька Катерина Миколаївна

Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-9632-4004
RESEARCHER ID: H-4879-2017

Контакти:
Е-mail: k.berezka@tneu.edu.ua
Телефон: 475050*12319
Кабінет:


Дзюбановська Наталія Володимирівна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь:  кандидат економічних наук
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0002-8441-5216
RESEARCHER ID: H-4222-2017

Контакти:
Е-mail: n.dziubanovska@tneu.edu.ua
Телефон: 475050*12319
Кабінет:


Сенів Галина Василівна

Посада: викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0002-8007-6659
RESEARCHER ID: H-4211-2017

Контакти:
Е-mail: h.seniv@tneu.edu.ua
Телефон: 475050*12319
Кабінет:


Мачула Леся Омелянівна

Посада: інженер-програміст

Контакти:
Е-mail: emm@tneu.edu.ua
Телефон: 475050*12319
Кабінет:


Гаврилюк Наталя Василівна

Посада: старший лаборант

Контакти:
Е-mail: emm@tneu.edu.ua
Телефон: 475050*12319
Кабінет: