Вітровий Андрій Орестович

 
Посада: доцент кафедри
Вчене звання: доцент
Наукова ступінь: кандидат технічних наук
 
RESEARCHER ID: G-7093-2017

Контакти: 
E-mail: a.vitrovyi@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 * 12 425
Кабінет: 2402

 
У 1996 році закінчив Тернопільський державний технічний університет, в цьому ж році вступив до аспірантури за спеціальністю сільськогосподарські машини. У 1999 в Луцькому державному технічному університеті захистив кандидатську дисертацію на тему: „Обґрунтування параметрів технологічного процесу роботи модульного гвинтового агрегату” за спеціальністю 05.20.01 – механізація сільськогосподарського виробництва. З 1999 р. по 2001 р. працював старшим викладачем кафедри обладнання та технології зварювального виробництва Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя. З 2001 р. по 2002 р. завідувач кафедри загальноінженерних дисциплін Бережанського агротехнічного інституту Національного аграрного університету. З 2002 р. старший викладач, а з 2004 р. доцент кафедри інженерного менеджменту. Має тридцять два патенти на винаходи, понад тридцять наукових праць. Член-кореспондент Інженерної академії України. Кращий винахідник Тернопільської області 2007 року.
Викладає дисципліни: операційний менеджмент, методи прийняття управлінських рішень, економіка та управління природними ресурсами.
Наукові інтереси: дослідження техніко-економічних показників транспортування сипких матеріалів по криволінійних трасах.
 
Публікації: 
1.Гевко Р. Б., Вітровий А. О., Пік А. І. Підвищення технічного рівня гнучких гвинтових конвеєрів (Монографія) Тернопіль: Астон, 2012 -204 с.
2. Брощак І. С., Гевко Р. Б., Никеруй С. С., Ориник Б. І., Скаржинський В. Ф. Вітровий А. О. Моніторинг, шляхи покращення родючості та екологічної безпеки ґрунтів Тернопільської області. (Монографія) Тернопіль.: «Економічна думка», 2013 -160 с.
3. Розум Р.І., Буряк М.В., Свинтух М. Б., Вітровий А.О., Любезна І.В. Ємність для вирощування кущових ягідних рослин Патент України Пат. 98943, України МПК F02М27/00. Опубл. 16.10.15. Бюл. №9
4.  Вітровий А.О., Гевко Б.Р., Кричківський В.Й., Дерево-полімерна композиція Патент України Пат. 99054, України МПК В65G33/00. Опубл. 25.05.15. Бюл. №9
5. Вітровий А.О. Підвищення ефективності управління підприємствами водопровідо-каналізаційного господарства Матеріали наукового семінару "Екологізація економіки та регулювання використання природних ресурсів”. Ефективна аграрна економіка – м. Тернопіль, 20 травня 2014.) – С. 11 – 14.