Заклекта Ольга Іванівна

 
Посада: доцент
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0003-1323-751X
RESEARCHER ID: H-6059-2017
 
Контакти:

Е-mail:  o.zaklekta@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50, внутрішній телефон: 13-304
Кабінет: 3101


Дисципліни: Економічна теорія, Макроекономіка, Економічна політика
Коло наукових інтересів: макроекономічний та мікроекономічний аспекти людського капіталу, теорія економічної політики

Публікації:
1.     Заклекта О.І. Фінансове забезпечення людського розвитку: проблеми та шляхи вирішення / О.І. Заклекта, О.П. Шиманська // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Перспективи розвитку фінансової системи України”. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – С. 39-41.
2.     Заклекта О.І. Особливості методологічного інструментарію сучасної інституціональної теорії та її перспективи / О.І. Заклекта, О.П. Шиманська // Інноваційна економіка. – №3. – 2013. – С. 51-55.
3.     Заклекта О.І. Митні важелі економічної політики щодо стимулювання інноваційної та інвестиційної діяльності / О.І. Заклекта, Г.І. Андрієвська // Материалы международной научно-практической конференции „Экономическая политика государства в условиях трансформационных изменений”. – Симферополь,  2013. – С. 106-108.
4.     Заклекта О.І. Політекономія олігархічної економіки / В.В. Козюк, О.І. Заклекта, О.П. Шиманська  // Світ фінансів. – № 2. – 2013. – С. 204-208.
5.     Заклекта О.І. Теорія економічної політики в працях Нобелівських лауреатів у світлі викликів сьогодення / О.І. Заклекта, О.П. Шиманська // Вісник ТНЕУ. – Вип. 1. –Тернопіль: Економічна думка, 2014. – С. 194-201.
6.     Заклекта О.І., Шиманська О.П. Погляди на економічну політику в теоретичній спадщині Нобелівських лауреатів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Соціально-економічні проблеми сучасності та концепція сталого розвитку в Україні”. – Дніпропетровськ: НД Перспектива, 2014. – С. 32-35.
7.     Заклекта О.І., Шиманська О.П., Цілі, інструменти та обмеження економічної політики: теоретичні засади та сучасні реалії // Вісник ТНЕУ. – Вип. 1. – Тернопіль: Економічна думка, 2015. – С. 24-32.
8.     Заклекта О.І. Проблеми економічної політики: теоретичні засади та український контекст / О.І. Заклекта, О.П. Шиманська // Ефективна економіка (електронне наукове фахове видання). Index Copernicus (IC). Міжнародна наукометрична база даних Scientific Indexing Services (SIS). – № 5.