Лотиш Оксана Ярославівна

 
Посада: доцент
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-9321-6315
RESEARCHER ID: H-6599-2017
 
Контакти:
Е-mail: o.lotysh@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50, внутрішній телефон: 13-304
Кабінет: 3101

Дисципліни: Економічна теорія, Мікроекономіка, Мікроекономічний аналіз, Cтратегічний аналіз галузі
Коло наукових інтересів: проблеми формування економічних витрат суб’єктів господарювання

Публікації:
1.    Лотиш О.Я. Особливості функціонування молокопереробних підприємств та оцінки рівня витрат на виробництво молочної продукції // Соціально-економічні аспекти розвитку аграрного сектору економіки України. Колективна монографія. / Під ред. д.е.н., проф. Ю.О. Нестерчук. – Умань: Видавець «Сочінський». – 2012. – С. 272-284.
2.    Лотиш О.Я. Нові підходи до планування витрат виробництва в сучасних умовах господарювання / О.Я. Лотиш, М.І.  Хопчан // Матеріали науково-практичної конференції „Проблеми трансформаційних економік в умовах глобалізації” (м. Тернопіль, 23 березня 2012 р.) – Тернопіль: ТКІ. – 2012. – С. 191-193.
3.    Лотиш О.Я. Формування інвестиційної активності як фактор зміцнення фінансової стійкості підприємства // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Перспективи розвитку фінансової системи України” (м. Тернопіль, 19-20 квітня 2012 року). – Тернопіль: ТНЕУ. – 2012. – С. 266-267.
4.    Лотиш О.Я. Мікроекономічні аспекти формування витрат на виробництво продукції // Економіка: проблеми теорії і практика. – Дніпропетровськ: ДНУ.– №265. – 2013. – С. 925-936.
5.    Лотиш О.Я. Економічні теорії фірми: сучасні підходи та аналіз. Соціально-економічні координати розвитку підприємницької діяльності. Колективна монографія / Під ред. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко. – Умань: СПД "Сочінський”, 2014. – Ч.1 – С. 9-20.
6.    Лотиш О.Я. Сучасні напрямки розвитку теорії галузевих ринків // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія "Економічні науки”. – 2014. – № 5, Ч.1. – С. 36-39.
7.    Лотиш О.Я. Методологічні підходи до формування виробничих витрат //  Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин” (м. Умань, 24-25 квітня 2014 р.). – Умань: ВПЦ "Візаві” (Видавець "Сочінський”), 2014. – Ч.2. – С.10-11.
8.     Лотиш О.Я. Теоретичні аспекти мікроекономічного аналізу фірми // Ефективна економіка. – 2015. – №7. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/.
9.    Лотиш О.Я. Внесок Жана Тіроля в практику регулювання ринків // Вісник ТНЕУ. – 2016 – №1 – с.118-125.
10.   Лотиш О.Я. Особливості стратегічного аналізу галузі // Ефективна економіка. 2016 – № 11. [Електронний ресурс]: http:// http://www.economy.nayka.com.ua.