Карп Ірина Миколаївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-0728-1429
RESEARCHER ID: H-7908-2017

 
Контакти:

Е-mail: i.karp@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50, внутрішній телефон: 13-304
Кабінет: 3101
 
Дисципліни: Мікроекономіка
Коло наукових інтересів: теоретичні та прикладні аспекти мікрологістики

Публікації:
1.     Карп І.М. Теоретичні основи мікрологістичної системи // Вісник Хмельницького національного університету. – Економічні науки. – 2011.– С. 223-228.
2.     Карп І.М. Мікроекономічні аспекти логістичних потоків у реалізації функцій планування і контролю // Актуальні проблеми економіки. – Випуск 5(119). – Київ. – 2011.– С. 70-78.
3.     Карп І.М. Функціонування логістичного управління на підприємстві. Українська наука минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль. – 2011. – С. 110-117.
4.     Карп І.М. Мікрологістична тактика управління підприємством // Збірник тез доповідей Восьмої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. – Тернопіль. – 2011.– С. 205-207.
5.     Карп І.М. Мікро- та макроекономіка, їх взаємозв’язок та відмінності. –Луцьк: Вид-во Луцького національного технічного університету. – Вип. 2. – 2012. – С. 21-25.
6.     Карп І.М. Мікроекономічні та мікрологістичні потреби як міра розвитку суспільства //  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Перспективи розвитку фінансової системи України”. – Тернопіль: ТНЕУ. – 2012. – С. 49-51.
7.     Карп І.М. Ціноутворення на ринку пасажирсько-залізничного транспорту. Економічний аналіз // Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. – Вип.12. – Ч.3. – Тернопіль. – 2013. – С. 172-175.
8.     Карп І.М. Аналіз пасажирських і вантажних перевезень на ринку залізничного транспорту // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – Вип.18. – Тернопіль. – 2013. – С. 64-69.