Гайда Юрій Іванович

 Посада: професор
Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання: професор
ORCID ID: 0000-0001-6019-9654
RESEARCHER ID: G-7228-2017


Контакти:

Е-mail: yu.hayda@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50,внутрішній телефон: 13-304
Кабінет: 3101

 


Дисципліни: Мікроекономіка, Політична економія
Коло наукових інтересів: економіка довкілля та природних ресурсів, збереження лісових генетичних ресурсів
 
Публікації:
1.     Гайда Ю. І. Концепція збереження та невиснажливого використання лісових генетичних ресурсів в Україні  /  Ю.І. Гайда, Р. М. Яцик, В.І. Парпан // Збірник рекомендацій УкрНДІгірліс. Випуск 4. Наукові основи збалансованого ведення лісового господарства в Карпатському регіоні. ― Івано-Франківськ: УкрНДІгірліс. – 2012. –  С. 231-263.
2.     Гайда Ю.І. Положення із виділення, збереження та сталого використання генетичного фонду лісових деревних порід в Україні / Ю.І. Гайда, Р.Т.Волосянчук та інші // Збірник рекомендацій УкрНДІгірліс. Випуск 4. Наукові основи збалансованого ведення лісового господарства в Карпатському регіоні. ― Івано-Франківськ: УкрНДІгірліс. – 2012. – С. 231-263.
3.     Гайда Ю. І. Методика комплексного оцінювання генетичних резерватів лісових деревних порід / Ю. І. Гайда, Р. М. Яцик // Науковий вісник НЛТУУ. – 2013. – № 23.02 – С. 8-15.
4.     Гайда Ю. І. Національні стратегії збереження та сталого використання лісових генетичних ресурсів у європейських країнах: досягнення та перспективи / Ю.І. Гайда, Р. М. Яцик // Науковий вісник НЛТУУ. – 2013. – № 23.3 – С. 9-15.
5.     Гайда Ю. І. Лісівничо-екологічні особливості формування мережі об’єктів збереження лісових генетичних ресурсів / Ю. І. Гайда, Р. М. Яцик, В. І. Парпан // Науковий вісник НЛТУУ. – 2013. – № 23.7 – С. 9-17.
6.     Гайда Ю. І. Географічні культури як інструмент вивчення реакції лісових деревних видів на зміни клімату / Ю. І. Гайда // Науковий вісник НЛТУУ. ― 2014. ― № 24.9 ― С. 24-30.
7.     Лось С.А. State of  Forest Genetic Resources in Ukraine (Стан лісових генетичних ресурсів в Україні) / С.А. Лось, Л.І. Терещенко, Ю.І. Гайда та інші. – Харків: Планета-Прінт, 2014. – 138 с.
8.     Гайда Ю.І. Збереження лісових генетичних ресурсів як необхідна умова сталого лісового менеджменту / Ю.І. Гайда // Галицький економічний вісник (науковий журнал ТНТУ ім. І. Пулюя) ― 2014. ― № 4 (47) ― С. 68-75.
9.     Гайда Ю.І. Сертифікація лісів як інструмент екологічного маркетингу лісогосподарських підприємств / Ю.І. Гайда // Ефективна економіка. – 2015. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. economy.nayka.com.ua/
10.  Гайда Ю.І. Cталий розвиток: концепції кількісної і якісної оцінки / Ю.І. Гайда // Агросвіт. – 2015. – № 2. – С. 3-9.
11.  Сучасні вимірники рівня розвитку структурних та інституціональних характеристик національної та глобальної економік / [В.В. Козюк, О.В. Длугопольський, Ю.І. Гайда, О.І. Заклекта, Л.А. Родіонова та інші]. – Тернопіль: Вектор, 2015. – 248 с.
12.  Гайда Ю.І. Індекс екологічної ситуації як індикатор сталого розвитку національної економіки / О.В. Длугопольський, Ю.І. Гайда // Мат. ХХ Міжнарод. наук.-практ. конф. «Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика» (25-26 травня 2015 р.). – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – С. 61-63.
13. Економіка довкілля і природних ресурсів: монографія / [Ю.В. Дзядикевич, Б.О. Язлюк, Р.Б. Гевко, Ю.І. Гайда та ін.]  – Тернопіль: Астон, 2016. –392с.
14. Гайда Ю.І. Економічна оцінка генетико-екологічного потенціалу лісів Тернопільщини / Ю.І. Гайда, М.Б. Свинтух, Т.Ю. Гайда // Ukrainian Journal of Applied Economics. – 2016.  – Volume 1. – С. 29–38.
15.  Тернопільщина: цілі і потенціал сталого природокористування: монографія / [Л. Царик, І. Барна, Ю. Гайда та ін.]. – Тернопіль: СМП «Тайп», 2016. – 498 с.
16. Гайда Ю.І. Особливості прогнозування попиту на готельно-туристичні послуги / Ю.І. Гайда, Ю.Р. Кулик // Економічний аналіз. –  2016. – Том 24. – № 1. – С. 22–29.