Дивак Микола Петрович

Посада: професор, декан ФКІТ
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор 
 
ORCID ID:  0000-0002-9049-4993
RESEARCHER ID: G-5066-2017

 
Контакти:
Телефон: (0352) 52-47-37
E-mail: mdy@tneu.edu.ua
Кабінет: 6202
Особисті дані
Дата і місце народження: 12 червня,  1964, Рівненська область, Україна
Знання мов: українська, російська, англійська, польська
 


Досвід роботи
- Декан факультету комп’ютерних інформаційних технологій, професор кафедри комп’ютерних наук Тернопільського національного економічного університету (2014- до сьогодні)
Декан факультету комп’ютерних інформаційних технологій, завідувач кафедри комп’ютерних наук Тернопільського національного економічного університету (2005- 2014)
Професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук Тернопільського національного економічного університету (2004-2005)
Завідувач кафедри комп’ютерних наук Тернопільського національного економічного університету (2002-2004)
Доцент кафедри моделювання та оптимізації економічних процесів і систем       Тернопільського національного економічного університету (1994-2002)
Старший викладач кафедри інформаційно-обчислювальних систем та управління Тернопільського національного економічного університету (1992-1994)
Викладач кафедри інформаційно-обчислювальних систем та управління Тернопільського національного економічного університету (1992-1992)
Науковий співробітник кафедри автоматики Московського енергетичного інституту, Росія (1989-1992)              
Інженер, Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут, Львів (1986-1989)
Наукові інтереси:


Математичне моделювання статичних, динамічних систем та систем з розподіленими параметрами, структурна та параметрична ідентифікація систем, методи обчислень, розпаралелення обчислень для задач інтервального аналізу, інтервальний аналіз даних, застосування інтервальних методів у моніторингу навколишнього середовища і для моделювання розподілених систем.
 
 
Досвід викладання


Системний аналіз та проектування комп’ютерних інформаційних систем, Основи програмної інженерії, Теорія систем, Оптимальне планування наукових експериментів експериментів, моделювання складних систем.


 


Публікації


Понад 230 наукових праць, зокрема 3 монографії, понад 100 статей у фахових виданнях, понад 50 статей та матеріалів конференцій індексованих науково метричною базою Scopus, 9 патентів на винаходи.
 
Додатковий досвід роботи
Член двох спеціалізованих вчених рад (докторської) (Львів, НУ «Львівська політехніка») і (кандидатської) (Тернопіль, ТНЕУ)
Член редакційної колегії з IDAACS, CPEE, TCSET
Рецензент Міжнародних наукових журналів Computing ISSN 1727-6209; індуктивне моделювання складних систем; Computational problems of electrical engineering ISSN 2224-0977 (Print) ISSN 2309-4834 (Online)
Науковий керівник 14 кандидатів наук у сферах математичного моделювання та обчислювальних методів; математичного та програмного забезпечення обчислювальних машин і систем, математичних методів, моделей та інформаційних технологій в економіці. 


Список основних публікацій
 1. Design of experiments and data analysis: New trends and results / E.Letzky, A.Voshinin, M.Dyvak, S.Simoff, A.Orlov, V.Gorsky, E.Nikitina, V.Nosov / Edited by E.Letzky, Moscow, ANTAL, 1993, 192 pages.
 2. M.Dyvak, Design of - and - optimal experiments in problems of interval models identification, Journal of Automation and Information Sciences, Vol. 33, 2001, 34-41.
 3. M.Dyvak, A.Pukas, Serial Planning of -optimal Experiments for Constructing Interval Models of Static Systems //Journal of Automation and Information Sciences.- 2004.- Vol.36.- Issue 9. pp. 23-28
 4. M.Dyvak, P.Stakhiv, I.Calishchuc, Identification of "input-output” dynamic model of the electrical circuits on the basis of interval data, Przeglad Elektrotechniczny (Organ Stowarzyszenia Elektrykow Polskich), Vol.2, 2005, 60-62.
 5. M.Dyvak, V.Yaskiv, A.Pukas. Interval Estimation of Weight-Dimensional Characteristic of High-Frequency Magnetic Amplifier of Pulse Power Supplies. // Przeglad elektrotechniczny (Electrical Review). – 2009. – №4.– P. 92-94
 6. M. Dyvak Problems of mathematical modeling of static systems with the interval data.-Ternopil: Publishers TNEU "Economichna Dumka, 2011.-216 с.
 7. M. Dyvak, A.Pukas,  O.Kozak. Interval Model for Identification of Laryngeal Nerves.//PRZEGL?D ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 86 NR 1/2010, pp.139-140.
 8. M. Dyvak, A. Pukas, P. Stakhiv. Algorithms of parallel calculations in task of tolerance ellipsoidal estimation of interval model parameters. .Bulletin of the Polish academy of sciences: Technical Sciences, ISSN 0239-7528- Vol. 60 Issue 1, 2012, pp. 159- 164.
 9. M. Dyvak, Yu.Bobalo, P.Stakhiv. The estimation of radio-electronic devices reliability on the basis of interval data analysis.//PRZEGL?D ELEKTROTECHNICZNY  ISSN 0033-2097, R. 89 NR 4/2013, pp.263-265.
 10. M. Dyvak, N.Kasatkina, A. Pukas, N.Padletska.Spectral analysis the information signal in the task of identification the recurrent laryngeal nerve in thyroid surgery.//PRZEGL?D ELEKTROTECHNICZNY  ISSN 0033-2097, R. 89 NR 6/2013, pp. 275-277
 11. Petro Stakhiv M. Dyvak, Yu.Bobalo, S.Krepych, P.Stakhiv Evaluation of functional device suitability considering both random thechnological deviations of its parameters from their nominal values and the process of components’ aging//PRZEGL?D ELEKTROTECHNICZNY  ISSN 0033-2097, R. 90 NR 4/2014, pp.224-228.