Терещук Галина Андріївна

  Посада: доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: -
ResearcherID: P-4388-2017
Контакти:
E-mail: terewyk333@gmail.com
Зовнішній телефон: 25 – 16 – 33, 15 – 208
Кабінет: 314


Коло наукових інтересів: адміністративне право, цивільне право, ювенальне право
 
Наукові праці:

1. Терещук Г.А. Органи національної поліції як суб’єкти протидії насильства в сім’ї щодо дітей // Збірник наукових праць Юридичного факультету ТНЕУ «Актуальні проблеми правознавства». - Випуск 4(8). – м. Тернопіль, 2016. - С. 48-51.

2. Терещук Г. А. Окремі аспекти реформування системи ювенальної юстиції в Україні //  Збірник наукових праць Юридичного факультету ТНЕУ «Актуальні проблеми правознавства». – Випуск  № 1. – м. Тернопіль, 2017. - С. 53-56.

3. Терещук Г.А. Agents of action child abuse in families // Международный научно-практический правовой журнал «Visegrad Journal on Human Rights» - 2017. - С.191-196.

4. Терещук Г.А. Реалізація принципу транспарентності в роботі органів місцевого самоврядування // Науково-практичний господарсько-правовий журнал «Підприємство, господарство і право». -  № 5. - м. Київ, 2018. - С. 141-145.

5. Терещук Г.А. Реалізація принципу транспарентності в правоохоронних органах // Науковий вісник публічного та приватного права. - №1. – м. Київ, 2018. - С. 79-84.

6. Терещук Г.А. Методологія та організаційно-правове забезпечення принципу транспарентності в НАБУ // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». - Випуск 50, том 2. - м. Ужгород, 2018. - С. 65-68.

7. Терещук Г.А. Транспарентність в діяльності органів публічної адміністрації як один із ключових принципів // Науковий журнал «Правова держава». - м. Одеса, 2018. - С.124-129.

8. Терещук Г.А. Організаційно-правові засади реалізації принципу транспарентності в роботі ДФС України // Журнал«Recht der Osteuropäischen Staaten (ReOS)». -  С. 35-44.