Фурман Оксана Євстахіївна

Посада: професор кафедри психології та соціальної роботи
Науковий ступінь: доктор психологічних наук
Вчене звання: професор

ORCID ID: 0000-0002-7082-9717
RESEARCHER ID: G-4942-2017

Контакти:  
Е-mail: o.furman@tneu.edu.ua
Телефон: 25-29-45
Кабінет: 509

 

Коло наукових інтересів: психологія впливу, психологія самосвідомості, соціальна психологія, методологія
 
Публікації за останні роки:

1. Методологія пізнання освітнього вчинку в контексті інноваційно-психологічного клімату // Психологія і суспільство. – 2012. – №1. – С. 47-81.
2. Громадянська відповідальність як предмет психологічного дослідження // Психологія і суспільство. – 2015. – №1. – С. 65-91.

3. Educational communication as option of innovation-psychological climate // Internationaljournalofeconomicsandsociety. – 2015. – Vol. 1, Issue 1. – P. 156–159.

4. Соціально-психологічний, організаційний та інноваційно-психологічний різновиди клімату: структурно-змістовий аналіз // Науковий огляд. – 2015. – №5(15). – С. 119–130.

5. The innovativepsychologicalclimate: its scope, structure and parameters // Problems of Psychologyin the 21 st. Century. – 2015. – Vol. 9, No.1. – P. 14–19.