Вступ 2016ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЩИРО ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ!!!

АСПІРАНТУРА

за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень.
Наукове керівництво здійснюватимуть провідні фахівці ЮФ (члени проектної групи ТНЕУ з напряму Право), зокрема:
 
Кіндюк Борис Володимирович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права та процесу, голова проектної групи;
 
Брич Лариса Павлівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права та процесу;
 
Калаур Іван Романович, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільного права і процесу; 
 
Кравчук Микола Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та історії держави і права.
 
 

БАКАЛАВР

1. Міжнародне право.

Випускники зможуть займати наступні посади: дипломатичний представник (посол) при посольствах України закордоном, спеціальних місіях, представництвах України у міжнародних організаціях; працівник консульських установ України; юрист, юрисконсульт у державних центральних та місцевих органах влади та самоврядування; адвокат, юрисконсульт, нотаріус; аналітик міжнародної сфери; референт прес-служби зовнішньополітичних відомств та дипломатичних установ; експерт-консультант із юридичних аспектів суспільно-політичних питань; радник.
2. Правоохоронна діяльність.

Випускники спеціальності можуть працювати в органах: прокуратури; Національної поліції; служби безпеки; Військової служби правопорядку у Збройних Силах  України; охорони державного  кордону; доходів  і зборів; виконання покарань; державного фінансового контролю; Національному антикорупційному бюро України; інших органах, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.
3. Економічна безпека та фінансові розслідування.

Випускники можуть працювати в органах:
1. Національної поліції
2. Служби безпеки України
3. Національного антикорупційного бюро
4. Державної фіскальної служби
5. Державної аудиторської служби
6. Державної служби фінансового моніторингу

4. Правознавство.
5. Соціальна робота.
6. Документознавство та інформаційна діяльність.
7. Психологія.

  

МАГІСТР

1. Управління фінансово-економічною безпекою.
Випускники спеціальності можуть працювати в Департаменті захисту економіки Національної поліції України, підрозділах контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері економічної безпеки, охорони державної таємниці та ліцензування, боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, у структурі Національного антикорупційного бюро України, органах Державної аудиторської служби України, Державної служби фінансового моніторингу України та Держаної фіскальної служби України
2. Правознавство.
3. Соціальна робота.
4. Документознавство та інформаційна діяльність.
5. Управління соціальним закладом.
6. Педагогіка вищої школи. 
 
 
 
 


УМОВИ І ПРАВИЛА ВСТУПУ

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

1. Заява - заповнюється в приймальній комісії (окрім осіб, які подають заяву в електронній формі).
2. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
3. Чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см;
4. Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на перший курс на основі ЗНО);
5. Чотири конверти з марками;
6. Копія картки платника податків (за наявності);
7. Копія паспорта (свідоцтва про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці).
8. Копія закордонного паспорта, проїзного документа (за наявності). 

ТЕРМІНИ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ

ОС бакалавр, ОКР молодший спеціаліст (на основі ЗНО) - з 11 липня до 1800 години 27 липня
ОС бакалавр, ОКР молодший спеціаліст (з правом складання вступних іспитів та проходження співбесіди) – з 11 липня до 1800 години 20 липня
ОС бакалавр (заочна форма навчання) – з 15 липня до 20 липня (на контрактних умовах до 15 серпня)
ОКР спеціаліст, ОС магістр – з 01 липня до 22 липня (на контрактних умовах до 15 серпня)
Науковий ступінь доктор філософії – з 01 вересня до 24 вересня
 
 
НЕОБХІДНІ СЕРТИФІКАТИ ЗНО ТА ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ
 
для ОКР "Молодший спеціаліст"
Спеціальність "Право" 
9 клас: іспити з української мови та історії України
11 клас: ЗНО з української мови та літератури і історії України або математики
ОКР "Кваліфікований робітник" - фахове вступне впробування з основ правознавства
 
для ОС "Бакалавр"
1. Спеціальність "Психологія". ЗНО: УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА, ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, БІОЛОГІЯ, МАТЕМАТИКА або ІНОЗЕМНА МОВА
2. Спеціальність "Соціальна робота". ЗНО: УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА, ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, ІНОЗЕМНА МОВА або МАТЕМАТИКА
3. Спеціальність "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа". ЗНО: УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА, ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, ІНОЗЕМНА МОВА або МАТЕМАТИКА
4. Спеціальність "Право". ЗНО: УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА, ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, ІНОЗЕМНА МОВА або МАТЕМАТИКА
5. Спеціальність "Правоохоронна діяльність" (в т. ч. "Економічна безпека та фінансові розслідування". ЗНО: УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА, ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, ГЕОГРАФІЯ або БІОЛОГІЯ
6. Спеціальність "Міжнародне право". ЗНО: УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА, ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, ІНОЗЕМНА МОВА або ГЕОГРАФІЯ
 
 
для ОС "Магістр
- фахове вступне випробування
- вступне випробування з іноземнної мови. 
- додаткове вступне випробування зі спеціальності - для осіб, які вступають за  іншою спеціальністю. 
 
Для спеціальностей "Право" та "Міжнародне право" вступ буде відбуватися за результатами ЗНО.
 
Вступні випробування для здобуття ступеня доктора філософії

1. Вступний іспит зі спеціальності.
2. Вступний іспит з іноземної мови (на вибір вступника: англійська, німецька, французька) в обсязі, який відповідає необхідному вступному рівню (B2 загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). 
Вступник, який підтвердив свій рівень знань, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, International English Language Testing System, Сambridge English Language Assessment або іншим міжнародним мовним сертифікатом звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.
3. Вступного іспиту з філософії.
Вагові коефіцієнти кожного вступного випробування при розрахунку конкурсного бала становлять: спеціальність – 40%, іноземна мова – 30%, філософія – 30%.
Особа може вступити до аспірантури Тернопільського національного економічного університету на іншу спеціальність, ніж та, яка зазначена в її дипломі магістра/спеціаліста, за умови успішного проходження додаткового вступного випробування зі спеціальності.
 
РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ