Конференція трудового колективу

Конференція трудового колективу

Відповідно до пункту 1 статті 39 Закону України «Про вищу освіту» конференція трудового колективу (загальні збори) є вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу вищої освіти.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

 

У вищому колегіальному органі громадського самоврядування ТНЕУ представлені всі категорії учасників освітнього процесу:

- наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники – 135 (75,00%);

- студенти – 28 (15,55%);

- інші працівники – 17 (9,45%).


 


Загальна чисельність делегатів конференції трудового колективу ТНЕУ складає 180 осіб.

 

Порядок скликання і прийняття рішень вищого колегіального органу громадського самоврядування визначається статутом закладу вищої освіти.

 

Вищий колегіальний орган громадського самоврядування скликається не рідше одного разу на рік.


Динаміка конференцій трудового колективу у ТНЕУ:


 


Для проведення конференції трудового колективу ТНЕУ обирається Президія у складі переважно 3 осіб і Голова конференції.

Для перевірки повноважень делегатів, ведення протоколу, організації запису на виступ, надання допомоги Президії у вирішенні інших організаційних питань делегатами обраються робочі органи конференції:


- мандатна комісія;

- секретаріат;

- лічильна комісія;

- комісія з розробки проекту постанови конференції.

 

Відповідно до пункту 5 статті 39 Закону України «Про вищу освіту» вищий колегіальний орган громадського самоврядування:


- погоджує за поданням вченої ради закладу вищої освіти статут закладу вищої освіти чи зміни (доповнення) до нього;

- заслуховує щороку звіт керівника закладу вищої освіти та оцінює його діяльність;

- обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю;

- розглядає за обґрунтованим поданням наглядової або вченої ради закладу вищої освіти питання про дострокове припинення повноважень керівника закладу вищої освіти;

- затверджує правила внутрішнього розпорядку закладу вищої освіти і колективний договір;

- розглядає інші питання діяльності закладу вищої освіти.