В.о. директора ННІМЕВ ім. Б.Д.Гаврилишина

Іващук Ірина Олегівна

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, Україна, 46020
Кабінет: 1206
Телефон:+380(352)475-075
Факс:+380(352)436-041
E-mail: iryna.iva2@gmail.com

Заступник директора ННІМЕВ ім. Б.Д.Гаврилишина

Зварич Роман Євгенович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, Україна, 46020
Кабінет: 1208
Телефон:+380(352)475-075
E-mail: romazvarych@yahoo.com

Спеціаліст ННІМЕВ ім. Б.Д.Гаврилишина

Дзись Галина Степанівна

Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, Україна, 46020
Кабінет: 1206
Телефон:+380(352)475-075
E-mail: iier@tneu.edu.ua

Навчально-науковий інститут міжнародних економічних відносин ім. Б.Д.Гаврилишина

Внаслідок  втілення європейських принципів реформування вищої освіти, підвищення її  якості та інтернаціоналізації з 1 грудня 2013 року у складі університету на базі провідних факультетів, що реалізують міжнародні освітні програми, був створений Навчально-науковий інститут міжнародних економічних відносин ім. Б.Д.Гаврилишина. Інституту присвоєно ім’я відомого вченого та економіста Богдана Дмитровича Гаврилишина.

 

Стратегія розвитку інституту ґрунтується на таких засадах:

- проведення занять із студентами високопрофесійним професорсько-викладацьким складом та бізнесменами-практиками,  в тому числі зарубіжними;

- стабільне забезпечення та підвищення високої якості надання освітніх послуг;

- підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних успішно конкурувати на світовому ринку праці в умовах його трансформації та викликів глобальної економіки;

- ефективне співробітництво із зарубіжними партнерами;

- запровадження підготовки фахівців за новими фаховими спрямуваннями;

- впровадження в навчальний процес викладання предметів іноземними мовами;

- підвищення рівня академічної мобільності та інтернаціоналізація навчання;

- реалізація спільних міжнародних наукових та навчальних проектів;

- забезпечення професорсько-викладацькому складу та студентам широких можливостей доступу до наукової інформації, найновішої світової літератури, електронних видань, цифрових баз даних;

- пошук зовнішніх джерел фінансування науково-дослідної діяльності;

- модернізація розвитку інфраструктури з метою забезпечення доступу до нових інформаційних технологій навчання та e-learning тощо.

 

Нова структура інституту включає:

факультет-програми:

українсько-нідерландська факультет-програма;

українсько-німецька факультет-програма.

кафедри:

міжнародної економіки;

міжнародного туризму і готельного бізнесу;

міжнародних економічних відносин;

міжнародні навчальні програми:

англомовна програма з міжнародної економіки;

українсько-американська програма з комп’ютерних наук;

українсько-грецька програма  «Магістр з бізнес-адміністрування»;

українсько-польська програма.

відділ обслуговування студентів;

відділ освітніх послуг для іноземних громадян:

підготовче відділення для іноземних громадян.

міжнародний тренінг центр;

сектор міжнародної мобільності;

журнал європейської економіки;

 

Інститут здійснює ступеневу підготовку фахівців різних освітніх ступенів на основі кредитно-модульної системи навчання, одночасно дає можливість підвищувати свої здобуті вміння, навики та професійні компетенції в навчально-науковому інституті інноваційних освітніх технологій нашого університету та навчатися за міжнародними програмами двох дипломів у партнерському зарубіжному ВНЗ:

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ – БАКАЛАВР

 


Спеціальність: ЕКОНОМІКА 
Освітні програми:    міжнародна економіка
                           міжнародна економіка (англомовна програма)
                           міжнародна економіка (німецькомовна програма)  
 
 
Спеціальність – МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 
Освітні програми:    міжнародний маркетинг
                           міжнародний менеджмент
                           міжнародний бізнес 
 
Спеціальність – ТУРИЗМ 
Освітня програма:   міжнародний туризм
 
Спеціальність – ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА 
Освітня програма:   управління готельно-ресторанною справою
 
Спеціальність – КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ
Освітня програма:    комп’ютерні науки (англомовна програма)

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ – МАГІСТР


Спеціальність – МЕНЕДЖМЕНТ
Освітня програма:   міжнародний менеджмент
                          міжнародний менеджмент (англомовна програма)
 

Спеціальність – ЕКОНОМІКА
Освітні програми:    міжнародна економіка
                          міжнародна економіка (англомовна програма)

Спеціальність – МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 
Освітні програми:    міжнародний бізнес
                         міжнародний маркетинг
                                  

Спеціальність – ТУРИЗМ
Освітня програма:   міжнародний туризм
 
Спеціальність – КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ
Освітні програми:   комп’ютерні науки (англомовна програма)
                         управління проектами (англомовна програма)

В інституті навчальні дисципліни викладаються такими мовами:
українською, англійською, німецькою, польською та російською.