Навчально-науковий інститут міжнародних економічних відносин ім. Б.Д.Гаврилишина

ДИРЕКЦІЯ

Адреса: вул. Львівська, 11, каб.1206, м. Тернопіль, Україна, 46020

Директор: Ігор Михайлович Таранов, кандидат економічних наук, доцент

Телефон:+380(352)475-075

Факс:+380(352)436-041

E-mail: i.taranov@tneu.edu.ua

 

 

 

 Адреса: вул. Львівська, 11, каб. 1208, м. Тернопіль, Україна, 46020

Заступник директора: Світлана  Володимирівна Вовк, кандидат економічних наук, доцент

Телефон:+380(352)475-075

E-mail: vsv@tneu.edu.ua

  
Адреса: вул. Львівська, 11, каб. 1206, м. Тернопіль, Україна, 46020

Спеціаліст: Ольга Василівна Лошнів

Телефон:+380(352)475-075

E-mail:iier@tneu.edu.ua

 

 

 

 

Внаслідок  втілення європейських принципів реформування вищої освіти, підвищення її  якості та інтернаціоналізації з 1 грудня 2013 року у складі університету на базі провідних факультетів, що реалізують міжнародні освітні програми, був створений Навчально-науковий інститут міжнародних економічних відносин ім. Б.Д.Гаврилишина. Інституту присвоєно ім’я відомого вченого та економіста Богдана Дмитровича Гаврилишина. http://www.youtube.com/watch?v=PKZykNBFuMk

 

Стратегія розвитку інституту ґрунтується на таких засадах:

- проведення занять із студентами високопрофесійним професорсько-викладацьким складом та бізнесменами-практиками,  в тому числі зарубіжними;

- стабільне забезпечення та підвищення високої якості надання освітніх послуг;

- підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних успішно конкурувати на світовому ринку праці в умовах його трансформації та викликів глобальної економіки;

- ефективне співробітництво із зарубіжними партнерами;

- запровадження підготовки фахівців за новими фаховими спрямуваннями;

- впровадження в навчальний процес викладання предметів іноземними мовами;

- підвищення рівня академічної мобільності та інтернаціоналізація навчання;

- реалізація спільних міжнародних наукових та навчальних проектів;

- забезпечення професорсько-викладацькому складу та студентам широких можливостей доступу до наукової інформації, найновішої світової літератури, електронних видань, цифрових баз даних;

- пошук зовнішніх джерел фінансування науково-дослідної діяльності;

- модернізація розвитку інфраструктури з метою забезпечення доступу до нових інформаційних технологій навчання та e-learning тощо.

 

     Нова структура інституту включає:

 • факультет-програми:
 • українсько-нідерландська факультет-програма;
 • українсько-німецька факультет-програма.
 • кафедри:
 • міжнародної економіки;
 • міжнародного туризму і готельного бізнесу;
 • міжнародних економічних відносин;
 • міжнародні навчальні програми:
 • англомовна програма з міжнародної економіки;
 • українсько-американська програма з комп’ютерних наук;
 • українсько-грецька програма  «Магістр з бізнес-адміністрування»;
 • українсько-польська програма.

відділ обслуговування студентів;

відділ освітніх послуг для іноземних громадян:

 • підготовче відділення для іноземних громадян.

міжнародний тренінг центр;

сектор міжнародної мобільності;

журнал європейської економіки;

 

Інститут здійснює ступеневу підготовку фахівців різних освітніх ступенів на основі кредитно-модульної системи навчання, одночасно дає можливість підвищувати свої здобуті вміння, навики та професійні компетенції в навчально-науковому інституті інноваційних освітніх технологій нашого університету та навчатися за міжнародними програмами двох дипломів у партнерському зарубіжному ВНЗ:

 

 

 

 

 ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ – БАКАЛАВР

 

Спеціальність: ЕКОНОМІКА 
Освітні програми:     міжнародна економіка
                             міжнародна економіка (англомовна програма)
                             міжнародна економіка (німецькомовна програма)  


Спеціальність – МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 
Освітні програми:    міжнародний маркетинг
                                міжнародний менеджмент
        міжнародний бізнес 

Спеціальність –ТУРИЗМ 
Освітня програма:   міжнародний туризм

Спеціальність – ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА 
Освітня програма:   управління готельно-ресторанною справою

Спеціальність – КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ
Освітня програма:    комп’ютерні науки (англомовна програма)
 
 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ – МАГІСТР


Спеціальність – МЕНЕДЖМЕНТ
Освітня програма:   міжнародний менеджмент
                        міжнародний менеджмент (англомовна програма)


Спеціальність – ЕКОНОМІКА
Освітні програми:    міжнародна економіка
                         міжнародна економіка (англомовна програма)


Спеціальність – МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 
Освітні програми:    міжнародний бізнес
                         міжнародний маркетинг
                                  

Спеціальність – ТУРИЗМ
Освітня програма:   міжнародний туризм
 
Спеціальність – КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ
Освітні програми:   комп’ютерні науки (англомовна програма)
                        управління проектами (англомовна програма)


В інституті навчальні дисципліни викладаються такими мовами:

українською, англійською, німецькою, польською та російською.